Urząd Miejski w Czersku
Czersk
Czersk
Czersk
Biuletyn Informacji Publicznej
Dzisiaj jest niedziela, 15 września 2019 r. Imieniny: Albina, Lolity, Ronalda
 
Wersja Polska English Deutsch

Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Czersku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Czersk

Urząd Miejski w Czersku – Ogłoszenia

Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Czersku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Czersk.

Burmistrz Czerska

ogłasza przystąpienie do konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Czersku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Czersk.

Konsultacje mają na celu zebranie od osób zainteresowanych uwag, opinii i propozycji odnośnie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Konsultacje prowadzone są na podstawie art. 11 ust. 3 w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777).

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 27.05.2016 r. do dnia 20.06.2016 r. w następującej formie:

  1. spotkanie informacyjne przybliżające istotę rewitalizacji i metodologię wyznaczenia proponowanego obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta; spotkanie rozpocznie się dnia 13.06.2016 r. o godzinie 18.00 w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Czersku, ul. Kościuszki 27;
  2. spacer studyjny, rozpocznie się dnia 13.06.2016 r. po zakończeniu spotkania informacyjnego;
  3. zbieranie uwag, propozycji i opinii w formie ustnej oraz papierowej i elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione formularze można dostarczyć do dnia 20.06.2016 r.:

– drogą elektroniczną na adres: iwona.knopik@czersk.pl,

– drogą korespondencyjną, lub osobiście na adres: Biuro Funduszy, Urząd Miejski w Czersku, ul. Kościuszki 27, 89-650 Czersk, pokój 53, w godzinach pracy Urzędu.

Formularz konsultacyjny oraz projekt uchwały wraz z załącznikami są dostępne:

  1. a) w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.czersk.pl,
  2. b) na stronie internetowej: czersk.pl,
  3. c) w Biurze Funduszy Urzędu Miejskiego w Czersku, ul. Kościuszki 27, 89-650 Czersk.

 

Pliki do pobrania:

Rewitalizacja. Konsultacje społeczne projektu uchwały

Rewitalizacja. Formularz konsultacyjny projektu uchwały

Rewitalizacja. Projekt uchwały

Załącznik nr 1 – Mapa

Załącznik nr 2 – Raport z delimitacji

 

Projekt „Stworzenie Programu Rewitalizacji dla miasta Czersk” jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa.

Pliki do pobrania

Formularz konsultacyjny
Tytuł: Formularz konsultacyjny
Rozmiar: 79 KB
Rewitalizacja. Formularz konsultacyjny projektu uchwały
Tytuł: Rewitalizacja. Formularz konsultacyjny projektu uchwały
Rozmiar: 321 KB
Rewitalizacja. Konsultacje społeczne projektu uchwały
Tytuł: Rewitalizacja. Konsultacje społeczne projektu uchwały
Rozmiar: 410 KB
Rewitalizacja. Projekt uchwały
Tytuł: Rewitalizacja. Projekt uchwały
Rozmiar: 361 KB
Załącznik nr 1 - Mapa
Tytuł: Załącznik nr 1 - Mapa
Rozmiar: 4 MB
Załącznik nr 2 - Raport z delimitacji
Tytuł: Załącznik nr 2 - Raport z delimitacji
Rozmiar: 5 MB