Urząd Miejski w Czersku
Czersk
Czersk
Czersk
Biuletyn Informacji Publicznej
Dzisiaj jest wtorek, 17 września 2019 r. Imieniny: Franciszka, Lamberty, Narcyza
 
Wersja Polska English Deutsch

Komunikat “Czyste powietrze Pomorza” (edycja 2017)

Szanowni Państwo!

Informujemy, że Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku podjął decyzję o dofinansowaniu zadań zgłoszonych w ramach konkursu „Czyste powietrze Pomorza” (edycja 2017) w formie dotacji do 25% poniesionych kosztów kwalifikowanych.

Przypominamy, zgodnie z Regulaminem konkursu, koszty kwalifikowane stanowią wydatki poniesione w szczególności na:

  1. zakup (łącznie z technicznym doborem urządzeń i oprzyrządowaniem) oraz montaż:

kotłów opalanych gazem, olejem opałowym, biomasą oraz pomp ciepła,

  1. wykonanie instalacji wewnętrznej c.o. i c.w.u. – jeżeli wykonanie/wymiana instalacji jest konieczna z uwagi na wymianę źródła ciepła/kotła.

W związku z decyzją Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Burmistrz Czerska na najbliższej sesji  Rady Miejskiej zaproponuje radnym zwiększenie dotacji z budżetu Gminy Czersk do 10% kosztów przy ograniczeniu do kwoty maksymalnej wynoszącej:

  1. a) dla kotłów opalanych gazem, olejem opałowym lub na biomasę:
  • na jedno źródło ciepła zasilające pojedynczego odbiorcę – 1428,56 zł,
  • w przypadku kotłowni zasilającej budynek wielorodzinny – 3571,42 zł.
  1. b) pompy ciepła
  • na jedno źródło ciepła – 2857,14 zł.

Jednocześnie chcielibyśmy zaznaczyć, że przy rozliczaniu brane będą pod uwagę wszystkie koszty kwalifikowane poniesione po 05.07.2017r.