Urząd Miejski w Czersku
Czersk
Czersk
Czersk
Biuletyn Informacji Publicznej
Dzisiaj jest niedziela, 15 września 2019 r. Imieniny: Albina, Lolity, Ronalda
 
Wersja Polska English Deutsch

Komunikat Burmistrza Czerska w sprawie naboru wniosków o dofinansowanie usuwania odpadów zawierających azbest – powstałych w wyniku wystąpienia zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej w dniu 11 sierpnia 2017 r.

W związku z ogłoszeniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku konkursu pod nazwą:

„Usuwanie odpadów zawierających azbest – likwidacja skutków klęski żywiołowej”

Burmistrz Czerska zawiadamia, że w nieprzekraczalnym terminie do  dnia 17 sierpnia 2018 r.  w biurze nr 22 (parter) Urzędu Miejskiego w Czersku będą przyjmowane wnioski o dofinansowanie usuwanie odpadów zawierających azbest – powstałych w wyniku wystąpienia zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej w dniu 11 sierpnia 2017 r.

Dofinansowanie dofinansowania dotyczy wyłącznie usuwania odpadów zawierających azbest powstałych w wyniku wystąpienia zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej, tj. nawałnicy, która w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 r. przeszła nad częścią gminy Czersk.

Do dofinansowania mogą zostać zgłoszone zadania z zakresu:

a) demontażu, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest;

b) transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest znajdujących się w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

Zadania muszą spełniać następujące wymogi:

a) przeprowadzone zostaną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004r., Nr 71, poz. 649 z późn. zm.);

b) posiadać będą dokumentację fotograficzną obrazującą ich aktualny stan (przed rozpoczęciem prac – po nawałnicy), umożliwiającą porównanie z fotograficzną dokumentacją powykonawczą.

c) zebrane odpady zawierające azbest muszą być przekazane na składowisko docelowe (ostateczne miejsce unieszkodliwienia odpadów) w terminie do dnia złożenia Rozliczenia zadania.

Ze względu na ograniczony budżet konkursu, rzeczywisty poziom dofinansowania zadań po rozstrzygnięciu konkursu może pokryć tylko część poniesionych kosztów kwalifikowanych.

Wnioski należy składać na drukach  wniosku o udzielenie dotacji (dot. azbestu) wraz ze stosownymi załącznikami. Wymienione druki można otrzymać w biurze nr 22 Urzędu Miejskiego w Czersku lub pobrać ze strony: www.czersk.pl  (w zakładce wnioski do pobrania).

Za termin złożenia wniosku uznaje się datę wpływu kompletnego wniosku wraz ze stosownymi załącznikami do Urzędu Miejskiego w Czersku.

W sprawach dotyczących naboru do konkursu informacji udziela p. Kazimierz Stoltmann: tel. (52) 3954814