Urząd Miejski w Czersku
Czersk
Czersk
Czersk
Biuletyn Informacji Publicznej
Dzisiaj jest czwartek, 22 sierpnia 2019 r. Imieniny: Cezarego, Marii, Zygfryda
 
Wersja Polska English Deutsch

Kolejne posiedzenie MRM w Czersku

Spotkaliśmy się dzisiaj – na kolejnym posiedzeniu Młodzieżowej Rady Miejskiej, aby omówić przygotowaną ankietę, dzięki której możliwe będzie poznanie oczekiwań naszych rówieśników w sferze działalności kulturalnej. Informacje uzyskane dzięki tej ankiecie zostaną wykorzystane do opracowania diagnozy zasobów i potrzeb kulturalnych młodzieży oraz uwzględnione podczas spotkań ws. połączenia samorządowych instytucji kultury i utworzenia Gminnego Centrum Kultury w Czersku. Kolejną ważną kwestią było omówienie regulaminu konkursu na logo Młodzieżowej Rady Miejskiej. Ponadto, w związku ze złożoną rezygnacją z funkcji Przewodniczącej Rady Miejskiej przez Beatę Tecław, od dnia dzisiejszego funkcję tę sprawuje Laura Czapiewska. W głosowaniu jawnym, Jan Klarecki pozostał nadal Zastępcą Przewodniczącej Młodzieżowej Rady Miejskiej, natomiast na protokolanta wybrana została Wiktoria Knitter. Podczas dzisiejszego posiedzenia, zaprzysiężona została Paulina Pestka, której życzymy wiele pomysłów i owocnych obrad podczas naszych sesji.  O naszych dalszych działaniach informować będziemy na bieżąco.

Młodzieżowa Rada Miejska w Czersku