Urząd Miejski w Czersku
Czersk
Czersk
Czersk
Biuletyn Informacji Publicznej
Dzisiaj jest niedziela, 15 września 2019 r. Imieniny: Albina, Lolity, Ronalda
 
Wersja Polska English Deutsch

Program Rewitalizacji dla miasta Czersk

Projekt Rewitalizacji Czerska dofinansowany!

W ubiegłym tygodniu na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego ogłoszono listę projektów zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Zintegrowanych Projektów Rewitalizacyjnych. Wniosek złożony przez Gminę Czersk uzyskał najwyższe miejsce na liście wśród samorządów z południowej części województwa pomorskiego. Projekt “Rewitalizacji części miasta Czersk” obejmuje szereg działań inwestycyjnych, z których głównym zadaniem jest remont dworca kolejowego. Dodatkowo […]

Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji dla Gminy Czersk na lata 2017-2023

Rada Miejska w Czersku, na sesji w dniu 14 lipca 2017 podjęła decyzję o przyjęciu Programu Rewitalizacji dla Gminy Czersk na lata 2017-2023. Uchwała_PR Program Rewitalizacji dla Gminy Czersk Decyzja_RDOŚ

Lokalny Program Rewitalizacji – „Program Rewitalizacji miasta Czersk” – konsultacje społeczne

Burmistrz Czerska ogłasza przystąpienie do konsultacji społecznych projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji. Konsultacje mają na celu zebranie od osób zainteresowanych uwag, opinii i propozycji odnośnie opracowanego projektu „Programu Rewitalizacji miasta Czersk”. Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 07.06.2017 r. do dnia 09.06.2017 r. w następującej formie: Pierwsze spotkanie informacyjne przybliżające „Program Rewitalizacji miasta Czersk”; spotkanie […]

Regulamin konkursu na wykonanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania terenu przy ul. Transportowców 1 i 4 oraz budowy placu zabaw przy ul. Transportowców 8

Burmistrz Czerska serdecznie zaprasza do udziału w konkursie na wykonanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania terenu przy ul. Transportowców 1 i 4 oraz budowy placu zabaw przy ul. Transportowców 8 Regulamin konkursu dostępny na stronie www.czersk.pl Na wszelkie pytania związane z konkursem odpowiedzą pracownicy Biura Funduszy Urzędu Miejskiego w Czersku pod numerem tel.: 52 395 48 56 lub […]

Nabór partnera/partnerów, tj. spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych będących właścicielami budynków mieszkalnych zlokalizowanych na obszarze rewitalizacji

Burmistrz Czerska na podstawie Zarządzenia nr 603/17 z dnia 24 lutego 2017 jako beneficjent deklarujący zamiar realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – […]

Ogłoszenie o otwartym naborze Partnerów

Burmistrz Czerska na podstawie Zarządzenia nr 598/17 z dnia 15 lutego 2017 jako beneficjent deklarujący zamiar realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych […]

Sprawozdanie z konferencji podsumowującej z dnia 31 stycznia 2017 r

  W dniu 31 stycznia 2017 obyła się konferencja podsumowująca prace nad  Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Czersk na lata 2016 – 2023. W planie konferencji przewidziano: Sprawozdanie z realizacji projektu „Stworzenie Programu Rewitalizacji dla miasta Czersk” Prezentacja przedstawicieli Grupy Doradczej Atrium Sp. z o.o. na temat etapów tworzenia Programu Rewitalizacji oraz głównych działań przewidzianych w […]

Lokalny Program Rewitalizacji – „Program Rewitalizacji miasta Czersk” – konsultacje społeczne

Burmistrz Czerska  ogłasza przystąpienie do konsultacji społecznych projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji. Konsultacje mają na celu zebranie od osób zainteresowanych uwag, opinii i propozycji odnośnie opracowanego projektu „Programu Rewitalizacji miasta Czersk”.   Konsultacje prowadzone są na podstawie art. 11 ust. 3 w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. […]

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym “Czersk odnowa – Rewitalizacja konkurs w ramach projektu: Program Rewitalizacji miasta Czersk”

Uwaga! Wydłużony nabór prac na konkurs  – termin oddania prac przedłużony do 13.01.2017 r.!   Burmistrz Czerska Jolanta Fierek serdecznie zaprasza mieszkańców Gminy Czersk do udziału w konkursie plastycznym „Czersk odnowa – Rewitalizacja konkurs w ramach projektu: Program Rewitalizacji miasta Czersk”. Konkurs trwa od 14.12.2016 r. do 13.01.2017 r. i prowadzony jest w trzech kategoriach: […]

Wizyta studyjna przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego

 Projekt „Stworzenie Programu Rewitalizacji dla miasta Czersk” jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa   Dnia 24.10.2016 roku odbyła się wizyta studyjna na terenie przeznaczonym do rewitalizacji. Uczestniczyli w niej przedstawiciele merytoryczni odpowiednich Departamentów Urzędu Marszałkowskiego oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Czersku. Wizyta miała na celu […]

Za nami kolejne spotkania dotyczące rewitalizacji

Projekt „Stworzenie Programu Rewitalizacji dla miasta Czersk” jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa   W dniach  17 i 18 października 2016 roku odbyły się spotkania z przedsiębiorcami, seniorami z DD Senior – WIGOR oraz przedstawicielami organizacji pozarządowych, szkół oraz Wspólnot i Spółdzielni Mieszkaniowej z terenu […]

Zaproszenie na spotkanie – warsztaty na temat rewitalizacji

ZAPROSZENIE  W związku z opracowywaniem programu “Rewitalizacji miasta Czersk” serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniach / warsztatach dotyczących rewitalizacji. Podczas spotkań prowadzonych przez ekspertów z ATRIUM Grupa Doradcza, rozmawiać będziemy m. in. o tym, co to jest rewitalizacja i po co przygotowywany jest Program Rewitalizacji, które obszary naszej Gminy wymagają szczególnego zainteresowania, jakie przedsięwzięcia […]

Rewitalizacja miasta Czersk – warsztaty

Projekt „Stworzenie Programu Rewitalizacji dla miasta Czersk” jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa Rewitalizacja miasta Czersk – warsztaty Dnia 29.07.2016 roku o godzinie 10.00 w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Czersku odbyło się spotkanie na temat „Rewitalizacja miasta Czersk”. Spotkanie przeprowadzono w postaci warsztatów, na […]

SPOTKANIE INFORMACYJNE “AKCJA – REWITALIZACJA”

Projekt „Stworzenie Programu Rewitalizacji dla miasta Czersk” jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa W sobotę 02.07.2016 r. na targowisku przy ul. Gen. Hallera w Czersku odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące rewitalizacji. Zorganizowane zostało podczas obchodów 90. rocznicy nadania praw miejskich dla Czerska. Spotkanie cieszyło się […]

Odbyło się spotkanie informacyjne

  Dnia 13.06.2016 roku o godzinie 18.00 w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Czersku odbyło się spotkanie informacyjne przybliżające istotę rewitalizacji i metodologię wyznaczenia proponowanego obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Czersk.   Projekt „Stworzenie Programu Rewitalizacji dla miasta Czersk” jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu […]

Zaproszenie na spotkanie informacyjne

ZAPROSZENIE Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie informacyjne przybliżające istotę rewitalizacji i metodologię wyznaczenia proponowanego obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji naszego miasta. Spotkanie odbędzie się w najbliższy poniedziałek tj. 13.06.2016 r. o godzinie 18.00 w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Czersku, ul. Kościuszki 27. Po zakończeniu spotkania informacyjnego odbędzie się spacer studyjny po mieście.

Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Czersku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Czersk

Urząd Miejski w Czersku – Ogłoszenia Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Czersku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Czersk. Burmistrz Czerska ogłasza przystąpienie do konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Czersku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Czersk. Konsultacje mają na celu […]

PLANOWANA REWITALIZACJA CZERSKA

PLANOWANA REWITALIZACJA CZERSKA Gmina Czersk otrzymała dofinansowanie w wysokości 59 220,00 zł na realizację projektu pn. „Stworzenie Programu Rewitalizacji dla miasta Czersk”. Stanowi to aż 90 proc. całkowitej wartości projektu, za który przygotowany zostanie kompleksowy Gminny Program Rewitalizacji. Celem przeprowadzenia rewitalizacji jest wyprowadzenie obszaru zdegradowanego z sytuacji kryzysowej, wzmocnienie pozycji Czerska na mapie regionu, wykreowanie warunków […]