Urząd Miejski w Czersku
Czersk
Czersk
Czersk
Biuletyn Informacji Publicznej
Dzisiaj jest wtorek, 19 lutego 2019 r. Imieniny: Bettiny, Konrada, Mirosława
 
Wersja Polska English Deutsch

Informacja o rozliczeniu dotacji celowych na zadanie związane z usuwaniem skutków nawałnicy w infrastrukturze drogowej – etap II

1) Przedmiot: Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Sołectwa Rytel (poza miejscowością Rytel) poprzez wyrównanie i wyprofilowanie nawierzchni wraz z nawiezieniem kruszywa łamanego kamiennego 0-31,5 mm

Wartość: 294.678,18 zł brutto

Dotacja celowa z budżetu Gminy Miasta Świdnica – w wysokości 18.814,49 zł
Dotacja celowa z budżetu Gminy Wieprz – w wysokości 5.000,00 zł
Dotacja celowa z budżetu Gminy Miasta Gdańska – w wysokości 200.000,00 zł
Dotacja celowa z budżetu Miasta Rzeszowa – w wysokości  50.863,69 zł
Dotacja celowa z budżetu Powiatu Stalowowolskiego – w wysokości 20.000,00 zł

2) Przedmiot: Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Sołectw Zapędowo i Krzyż poprzez wyrównanie i wyprofilowanie nawierzchni wraz z nawiezieniem kruszywa łamanego kamiennego 0-31,5 mm

Wartość: 98.306,24 zł brutto

Dotacja celowa z budżetu Gminy Miasta Świdnica – w wysokości 11.185,51 zł
Dotacja celowa z budżetu Miasta Łódź – w wysokości 37.120,73 zł
Dotacja celowa z budżetu Województwa Łódzkiego – w wysokości 50.000,00 zł

3) Przedmiot: Remont nawierzchni dróg gminnych w związku z usuwaniem skutków nawałnicy – etap II Część 1: Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Sołectwa Rytel poprzez wyrównanie i wyprofilowanie nawierzchni wraz z nawiezieniem kruszywa łamanego kamiennego 0-31,5 mm

Wartość: 39.343,59 zł brutto

Dotacja celowa z budżetu Miasta Bielsko-Biała – w wysokości 39.343,59 zł

4) Przedmiot: Remont nawierzchni dróg gminnych w związku z usuwaniem skutków nawałnicy – etap II Część 2: Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Sołectwa Zapędowo poprzez wyrównanie i wyprofilowanie nawierzchni wraz z nawiezieniem kruszywa łamanego kamiennego 0-31,5 mm – etap I

Wartość: 27.887,42 zł brutto

Dotacja celowa z budżetu Miasta Łódź – w wysokości 27.887,42 zł

5) Przedmiot: Remont nawierzchni dróg gminnych w związku z usuwaniem skutków nawałnicy – etap II Część 3: Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Sołectwa Zapędowo poprzez  wyrównanie i wyprofilowanie nawierzchni wraz z nawiezieniem kruszywa łamanego kamiennego 0-31,5 mm – etap II

Wartość: 23.352,11 zł brutto

Dotacja celowa z budżetu Miasta Łódź – w wysokości 9.991,85 zł
Dotacja celowa z budżetu Miasta Bielsko-Biała – w wysokości 13.360,26 zł

6) Przedmiot: Remont nawierzchni dróg gminnych w związku z usuwaniem skutków nawałnicy – etap II Część 4: Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Sołectwa Krzyż poprzez wyrównanie i wyprofilowanie nawierzchni wraz z nawiezieniem kruszywa łamanego kamiennego 0-31,5 mm

Wartość: 44.875,81 zł

Dotacja celowa z budżetu Miasta Rzeszowa – w wysokości 30.965,51 zł
Dotacja celowa z budżetu Miasta Bielsko-Biała – w wysokości 13.910,30 zł

7) Przedmiot: Remont chodnika w ul. Nad Kanałem w Rytlu

Wartość: 1.000,00 zł

Dotacja celowa z budżetu Miasta Rzeszowa – w wysokości 1.000,00 zł

8) Przedmiot: Remont nawierzchni dróg gminnych – droga Rytel – Błota

Wartość: 17.170,80 zł

Dotacja celowa z budżetu Miasta Rzeszowa – w wysokości 17.170,80 zł

9) Przedmiot: Nadzór nad zadaniem pn. Remont nawierzchni dróg gminnych – droga Rytel – Błota

Wartość: 3.075,00 zł

Dotacja celowa z budżetu Miasta Bielsko-Biała – w wysokości 3.075,00 zł

10) Przedmiot: Nadzór nad zadaniem pn. Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Sołectwa Rytel (poza miejscowością Rytel) poprzez wyrównanie i wyprofilowanie nawierzchni wraz z nawiezieniem kruszywa łamanego kamiennego 0-31,5 mm oraz Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Sołectw Zapędowo i Krzyż poprzez wyrównanie i wyprofilowanie nawierzchni wraz z nawiezieniem kruszywa łamanego kamiennego 0-31,5 mm

Wartość: 20.500,00 zł

Dotacja celowa z budżetu Miasta Bielsko-Biała – w wysokości 20.500,00 zł

11) Przedmiot: Remont ul. Ks. Kowalkowskiego w Rytlu w związku z usuwaniem skutków nawałnicy

Wartość: 8.610,85 zł

Dotacja celowa z budżetu Miasta Bielsko-Biała – w wysokości 8.610,85 zł

12) Przedmiot: Kosztorys inwestorski dla zadania pn. Remont nawierzchni dróg gminnych – droga Rytel – Błota

Wartość: 600,00 zł

Dotacja celowa z budżetu Miasta Bielsko-Biała – w wysokości 600,00 zł

13) Przedmiot: Kosztorys inwestorski dla zadania pn. Remont nawierzchni dróg gminnych w związku z usuwaniem skutków nawałnicy – etap II

Wartość: 600,00 zł

Dotacja celowa z budżetu Miasta Bielsko-Biała – w wysokości 600,00 zł

Zobacz rozliczenie dotacji z 2017 roku:
https://czersk.pl/informacja-o-rozliczeniu-dotacji-celowych-na-zadanie-zwiazane-z-usuwaniem-skutkow-nawalnicy-w-infrastrukturze-drogowej/