Urząd Miejski w Czersku
Czersk
Czersk
Czersk
Biuletyn Informacji Publicznej
Dzisiaj jest sobota, 23 lutego 2019 r. Imieniny: Damiana, Romana, Romany
 
Wersja Polska English Deutsch

II Sesja Rady Miejskiej w Czersku

II sesja Rady Miejskiej w Czersku odbędzie się w dniu 30 listopada 2018 r. (piątek)
o godzinie 12:00
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Czersku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Ślubowanie radnych.
 3. Przyjęcie ewentualnych zmian w porządku obrad sesji.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany Uchwały nr XXXVII/360/09 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 października 2009 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia „Wdzydzko – Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka” – II/7/18 – str. 2,
  2. zmiany Uchwały Nr VII/76/15 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia Gminy Czersk do stowarzyszenia ”Klub Żeglarski Wda Borsk” – II/8/18 – str. 4,
  3. zmiany Uchwały nr XXVII/248/08 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Czersk do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Sandry Brdy” – II/9/18 – str. 6,
  4. zmiany Uchwały nr XV/154/2000 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 17 lutego 2000 r. w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia pn. „Bank Żywności w Chojnicach” – II/10/18 – str. 8,
  5. zmiany Uchwały nr X/92/99 Rady Miejskiej Czersk z dnia 27 maja 1999 r. w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia pn. Związek Samorządów Na Rzecz Modernizacji Drogi Krajowej Nr 22 – II/11/18 – str. 10,
  6. powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Czersku i określenia ich składu liczbowego oraz ustalenia przedmiotu ich działania – II/12/18 – str. 12,
  7. ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Czersku – II/13/18 – str. 19,
  8. obniżenia ceny skupu 1 dt. żyta dla celów wymiaru podatku rolnego – II/14/18 – str. 27 ,
  9. ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Czerska – II/15/18 – str.29 ,
  10. określenia kryteriów oraz punktów za poszczególne kryteria rekrutacji do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem tej szkoły, dla której organem prowadzącym jest Gmina Czersk, które będą brane pod uwagę                      w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020 – II/16/18 – str. 31 ,
  11. określenia kryteriów oraz punktów za poszczególne kryteria rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Czersk, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2019/2020 – II/17/18 – str.33,
  12. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Krętej w mieście Czersk – II/18/18 – str.36 ,
  13. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Akacjowej w mieście Czersk – II/19/18 – str. 54,
  14. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o nr 1117/5 oraz 1117/6 położonych w mieście Czersk – II/20/18 – str.66 ,
  15. zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok – II/21/18 – str. 78.
 5. Wolne wnioski i informacje.
 6. Zakończenie sesji.

Materiały dostępne na stronie http://bip.czersk.pl/2090.html