Urząd Miejski w Czersku
Czersk
Czersk
Czersk
Biuletyn Informacji Publicznej
Dzisiaj jest poniedziałek, 21 października 2019 r. Imieniny: Celiny, Hilarego, Janusza
 
Wersja Polska English Deutsch

Gospodarka odpadami – Aktualności


Zmiana terminu odbioru odpadów komunalnych dla mieszkańców rejonu 5

Uprzejmie informujemy, że z powodów organizacyjnych nastąpi zmiana terminu odbioru odpadów zmieszanych z rejonu 5 obejmującego miejscowości: Będźmierowice, Klaskawa, Struga, Ostrowite, Konewki, Mosna, Dąbki, Kurcze, Ustronie, Złotowo ul. Gajowa, Złotowska, Śliwicka, Bukowa. Odpady zostaną odebrane w dniu 10 listopada 2014 r. (zamiast 15 listopada br.). Odbiór popiołów nastąpi zgodnie z harmonogramem. Za utrudnienia przepraszamy. Wydział Rolnictwa i […]

Wystawa mody recyklingowej

Uprzejmie informujemy, że od dn. 20 października br. przy czerskiej fontannie można oglądać wystawę mody recyklingowej. Organizatorem wystawy jest Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór sp. z o.o. Na sześciu tablicach zamieszczono zdjęcia modelek ubranych w stroje wykonane z surowców wtórnych. Wystawa o charakterze informacyjno-edukacyjnym dostępna będzie do końca tygodnia. Wydział Rolnictwa i Środowiska

Informacja

Na podstawie art. 3. ust. 2. pkt 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) Gmina Czersk informuje o osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie umowy, o której mowa w art. […]

TERMINY ODBIORU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH I ZUŻYTEGO SPRZĘTU

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów w dniach od 6 do 17 października 2014 r. odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon. Odbiorowi podlegać będą odpady, które zostaną wystawione przed posesję do krawężnika (w sposób nie utrudniający przejścia lub przejazdu) lub w widocznym miejscu przy pojemnikach do godziny 6:00 […]

Informacja dla mieszkańców ulicy Polnej w Łęgu

Szanowni Państwo! Z powodu ograniczeń w dostępie do nieruchomości w okresie przebudowy ul. Polnej uprzejmie prosimy o wystawianie odpadów z posesji zlokalizowanych na odcinku, na którym prowadzone są prace w pojemnikach lub dowolnych workach oraz dostarczenie ich do miejsca dostępnego dla firmy odbierającej odpady komunalne. W najbliższy piątek, tj. 29 sierpnia 2014 r. firma SITA […]

Zmiana terminu odbioru odpadów komunalnych dla mieszkańców Czerska (2 rejon)

Uprzejmie informujemy, że z powodów organizacyjnych nastąpi zmiana terminu odbioru odpadów z rejonu 2 w Czersku. Odpady zostaną odebrane w dniu 18 sierpnia 2014 r. (zamiast 16 sierpnia br.). Za utrudnienia przepraszamy. Wydział Rolnictwa i Środowiska

AKTUALNY WYKAZ PODMIOTÓW W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW NA TERENIE GMINY CZERSK

Poniżej przedstawiamy zaktualizowany wykaz podmiotów wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Czersk. Wydział Rolnictwa i Środowiska L.p. Przedsiębiorca Telefon Data wpisu 1. Firma „MARKO” Łangowski Marek; 89-650 CZERSK, JODŁOWA 6 602538437 2012.04.10 2. SITA PÓŁNOC Sp. z o. o.; 80-044 GDAŃSK, TRAKT ŚW. WOJCIECHA 43/45 […]

Zmiana terminu odbioru odpadów komunalnych dla mieszkańców Czerska (1 rejon)

Uprzejmie informujemy, że z powodów organizacyjnych nastąpi zmiana terminu odbioru odpadów z rejonu 1. Odpady zmieszane będą odebrane w dniu 23 czerwca 2014 r. (zamiast 21 czerwca), z kolei odbiór odpadów biodegradowalnych nastąpi 20 czerwca br. Za utrudnienia przepraszamy. Wydział Rolnictwa i Środowiska  

Informacja dla mieszkańców ulic: Chojnickiej, Kościuszki i Starogardzkiej

Szanowni Państwo! Rozpoczęła się przebudowa ulic: Chojnickiej, Kościuszki i Starogardzkiej w Czersku. Z powodu ograniczeń w dostępie do nieruchomości zachodzi konieczność tymczasowej zmiany sposobu gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Od 5 czerwca 2014 r. odpady nie będą odbierane z posesji zlokalizowanych na odcinku, w którym wprowadzono ruch wahadłowy, do czasu zakończenia prac przez wykonawcę robót. […]

Informacja dla mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej w Chojnicach

Uprzejmie informujemy, że w dniu 10 kwietnia br. do tut. Urzędu wpłynęły decyzje Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, dotyczące naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Chojnicach (dotyczy nieruchomości położonych przy ul. Generała Hallera, Generała Andersa oraz Generała Maczka). Kolegium podtrzymało swe dotychczasowe stanowisko, zgodnie z którym złożenie deklaracji jest obowiązkiem Spółdzielni, […]

Informacja dla mieszkańców sołectw: Gutowiec, Krzyż, Malachin, Mokre

Uprzejmie informujemy, że z powodów organizacyjnych nastąpi zmiana terminu odbioru odpadów z rejonu 7. Odpady zmieszane będą odebrane w dniu 6 maja 2014 r. (zamiast 10 maja), z kolei odbiór odpadów biodegradowalnych nastąpi 7 maja. Popiół po raz ostatni przed sezonem letnim zostanie odebrany 2 maja (zamiast 30 kwietnia). Za utrudnienia przepraszamy.  Wydział Rolnictwa i […]

INFORMACJA NA TEMAT SPOSOBÓW GROMADZENIA POPIOŁÓW I ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH

Szanowni Mieszkańcy, przypominamy, ze w okresie od 1 maja do 30 września pojemniki, które do tej pory służyły do gromadzenia popiołów (metalowe) należy przeznaczyć na odpady biodegradowalne. Prosimy o  nie wrzucanie popiołów do ww. pojemników po ostatnim odbiorze w kwietniu. Popioły powstające w okresie od maja do końca września trafiają do pojemnika na odpady zmieszane (plastikowego). […]

WCZEŚNIEJSZA ZBIÓRKA POPIOŁÓW NA REJONACH 4 I 7

Uprzejmie informujemy, że na prośbę firmy SITA PÓŁNOC sp. z o. o. zmianie ulegnie termin odbioru popiołów z rejonu 4 (Czersk i Złotowo, ul. Klaskawska) oraz rejonu 7 (Krzyż, Kłodnia, Bielawy, Nieżurawa, Kurkowo, Gutowiec, Stodółki, Malachin, Mokre, Rówki, Listewka). Planowany termin odbioru ww. odpadów przypadał odpowiednio na 10.04 oraz 11.04. Faktyczny odbiór ma nastąpić w dniach: 09.04. – 10.04. […]

TERMINY ODBIORU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH I ZUŻYTEGO SPRZĘTU

  Uprzejmie informujemy, że zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów w dniach od 1 do 14 kwietnia 2014 r. odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon. Odbiorowi podlegać będą odpady, które zostaną wystawione przed posesję do krawężnika (w sposób nie utrudniający przejścia lub przejazdu) lub w widocznym miejscu przy pojemnikach […]

WYKAZ PODMIOTÓW ODBIERAJĄCYCH ODPADY Z TERENU GMINY CZERSK

Wykaz podmiotów wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Czersk:   Lp. Przedsiębiorca Data wpisu 1. Firma „MARKO” Łangowski Marek; 89-650 CZERSK, JODŁOWA 6 2012.04.10 2. SITA POMORZE Sp. z o. o.; 83-400 KOŚCIERZYNA, PRZEMYSŁOWA 10 2012.04.10 3. Zakład Wielobranżowy WIĄZAR Menard Wiesław; 86-160 WARLUBIE, WIELKI […]

Informacja dla mieszkańców sołectwa Kurcze

Uprzejmie informujemy, że przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Czersku będzie pełnił dyżur w dniu 31 stycznia 2014 r. w świetlicy w miejscowości Kurcze od godziny 12:00 do 14:00. Mieszkańcy mogą składać u niego deklaracje dot. opłaty za śmieci oraz uzyskają pomoc przy ich wypełnianiu. Przypominamy, że termin składania deklaracji upływa 31 stycznia 2014 r.

Ważna informacja dla mieszkańców budynków Spółdzielni Mieszkaniowej w Chojnicach

W związku z informacjami dotyczącymi opłat za gospodarowanie odpadami, przekazywanymi Państwu przez Zarząd chojnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, uprzejmie informuję, że niewątpliwie to właśnie Zarząd Waszej spółdzielni jest organem właściwym do zorganizowania, pobierania opłat i przekazywania ich na rzecz gminy. Gmina Czersk nie chce i nie może brać odpowiedzialności za wykonywanie części obowiązków statutowych Zarządu Spółdzielni. Przecież […]

HARMONOGRAM ZBIERANIA DEKLARACJI “ŚMIECIOWYCH”

Uprzejmie informujemy, że przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Czersku będzie pełnił dyżury w niżej wymienionych terminach. Mieszkańcy mogą składać u niego deklaracje oraz uzyskają pomoc przy ich  wypełnianiu. Przypominamy, że termin składania deklaracji upływa 31 stycznia 2014 r. Mieszkańcy Sołectwa Złotowo mogą składać deklaracje w Urzędzie Miejskim w Czersku.  Poza wyznaczonym harmonogramem dyżurów wszyscy mieszkańcy mają możliwość uzyskania pomocy […]

Informacja dla mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej w Chojnicach

Szanowni Mieszkańcy! Nawiązując do pisma Spółdzielni Mieszkaniowej do mieszkańców oraz wobec napływających do tut. Urzędu zapytań dot. obowiązku składania deklaracji przez członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Chojnicach uprzejmie informujemy, że zgodnie z zapisami art. 6m ust. 1. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. – Dz. U. […]

NOWY HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW Z GMINY CZERSK

Szanowni Państwo! Poniżej publikujemy nowy harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Czersk w I półroczu 2015 r. Uprzejmie informujemy, że w dniu 2 stycznia 2015 r. Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Czersku przeprowadzi dodatkową zbiórkę zmieszanych odpadów komunalnych z rejonu 7  (miejscowości: Krzyż, Kłodnia, Bielawy, Nieżurawa, Kurkowo, Gutowiec, Stodółki, Malachin, Mokre, Rówki, Listewka).  […]