Urząd Miejski w Czersku
Czersk
Czersk
Czersk
Biuletyn Informacji Publicznej
Dzisiaj jest niedziela, 15 września 2019 r. Imieniny: Albina, Lolity, Ronalda
 
Wersja Polska English Deutsch

Gminne inwestycje drogowe

Przebudowa ulicy Zbożowej w Czersku

Trwają roboty budowlane związane z przebudową ulicy Zbożowej w Czersku. W ramach inwestycji wybudowana została już sieć kanalizacji deszczowej, a także nowe stylowe oświetlenie uliczne. Natomiast droga będzie miała formę ciągu pieszo-jezdnego i wykonana będzie z kostki brukowej betonowej. Wartość robót budowlanych to kwota 592.676,57 zł brutto. Termin zakończenia prac to 30.11 br.

Ponadto Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Czersku wykonał prace związane z ułożeniem nowej sieci wod.-kan., dzięki czemu między innymi została zlikwidowana sieć kanalizacji ogólnospławnej.

Modernizacja ulicy Kościelnej w Łęgu

Konsorcjum firm: Usługi Ogólnobudowlane „MARBRUK” Marcin Kwiatkowski z Charzyków i Zakład Usług Wodno-Melioracyjnych Zbigniew Błociński z Czerska realizuje prace związane z przebudową pierwszego etapu ulicy Kościelnej w Łęgu. W ramach zadnia wybudowano już sieć kanalizacji deszczowej. Obecnie wykonywane są prace związane z budową nowej nawierzchnia jezdni i chodników. Łączny koszt inwestycji to kwota 898.408,37 zł brutto. Termin zakończenia prac to 30.11 br.

Budowa odcinka ulicy Dworcowej w Łęgu

Firma Usługi Ogólnobudowlane „MARBRUK” Marcin Kwiatkowski z Charzyków realizuje inwestycję związaną z budową odcinka ulicy Dworcowej w Łęgu. Ułożona zostanie nawierzchnia z kostki brukowej betonowej. Wartość zadania to kwota 219.380,83 zł brutto. Termin realizacji to 15.11.2018 r.

Budowa ul. Szkolnej w Rytlu – etap I

Firma Usługi Ogólnobudowlane „MARBRUK” Marcin Kwiatkowski z Charzyków wykona prace związane z budową ul. Szkolnej w Rytlu. Wartość zamówienia to kwota 248.814,00 zł brutto, w tym 66.070 zł pochodzi z budżetu Sołectwa Rytel. Termin realizacji został wydłużony do 30.11 br. z uwagi na przedłużające się prace związane z budową sieci kanalizacji deszczowej.

Budowa kanalizacji deszczowej w Rytlu

Firma HYDROGEOWIERT GRUDZIĄDZ Mirosław Szałkowski z Jabłonowa Pomorskiego realizuje inwestycję związaną z budową sieci kanalizacji deszczowej w Rytlu (ulice: Szkolna, Chłopowska, Jodłowa). Wartość robót to kwota 390 tys. zł brutto. Wybudowano już odcinki sieci deszczowej w ul. Jodłowej i Szkolnej.

zdj. Przemysław Bloch