Urząd Miejski w Czersku
Czersk
Czersk
Czersk
Biuletyn Informacji Publicznej
Dzisiaj jest środa, 21 sierpnia 2019 r. Imieniny: Franciszka, Kazimiery, Ruty
 
Wersja Polska English Deutsch

Gmina otrzymała pieniądze na wsparcie opiekunów niepełnosprawnych

Burmistrz Czerska Przemysław Biesek-Talewski podpisał umowę na dofinansowanie programu tak zwanej opieki wytchnieniowej. To inicjatywa skierowana do opiekunów osób niepełnosprawnych, którzy mają otrzymać wsparcie i zastępstwo podczas zajmowania się swoimi najbliższymi.

Osoby opiekujące się niepełnosprawnymi członkami swoich rodzin będą mogły liczyć na wsparcie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W ramach programu otrzymają pomoc w postaci zastępstwa podczas opieki. – Osoby zajmujące się niepełnosprawnymi będą miały czas dla siebie. Ich bliskimi zajmie się opiekunka, a one będą mogły załatwiać swoje sprawy czy nawet udać się na urlop. Oczywiście wszystko w ramach doraźnych potrzeb – mówi Dyrektor MGOPS w Czersku Anna Bielawska-Jutrzenka. – Chcemy, żeby ten program wystartował jak najszybciej. Już od września – dodaje.

Program kierowany jest do dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, których członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę, wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki na tym osobami. Program ograniczony jest do dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

W ramach Programu gmina otrzymała wsparcie w wysokości do 80% kosztów realizacji usług opieki wytchnieniowej, czyli 54 540 zł.