Urząd Miejski w Czersku
Czersk
Czersk
Czersk
Biuletyn Informacji Publicznej
Dzisiaj jest wtorek, 22 stycznia 2019 r. Imieniny: Dominiki, Mateusza, Wincentego
 
Wersja Polska English Deutsch

Czerski Budżet Obywatelski 2019 – powołanie zespołu

W dniu 10 stycznia br. Burmistrz Czerska powołał zespół ds. opracowania zasad funkcjonowania i wdrożenia tzw. budżetu obywatelskiego w Gminie Czersk na 2019 rok. W skład zespołu weszli:

1) Mateusz Rydzkowski – Przewodniczący Zespołu,
2) Edmund Krut – Zastępca Przewodniczącego Zespołu,
3) Przemysław Bloch – Członek Zespołu,
4) Małgorzata Janikowska – Członek Zespołu,
5) Justyna Wozińska – Członek Zespołu,
6) Paulina Peplinska – Członek Zespołu,
7) Joanna Blumowska-Hatta – Członek Zespołu,
8) Anna Śledź – Członek Zespołu.

Ponadto Burmistrz ustalił harmonogram działań dotyczących opracowania zasad funkcjonowania i wdrażania budżetu obywatelskiego, który przedstawia się następująco:

Lp.

Zadanie

Termin

1.

Opracowanie założeń kampanii informacyjno – promocyjnej do 15.04.2018 r.

2.

Opracowanie wzoru wniosku o ujęcie zadania w budżecie obywatelskim oraz opracowanie zasad funkcjonowania budżetu obywatelskiego do 30.04.2018 r.

3.

Kampania informacyjno – promocyjna od 01.05.2018 r.

4.

Gromadzenie wniosków mieszkańców od 01.06.2018 r. do 30.06.2018 r.

5.

Weryfikacja składanych wniosków pod względem formalnym na bieżąco od 01.07.2018 r.

6.

Opiniowanie wniosków pod względem: praktycznej możliwości realizacji zadania w stosunku do planowanych zadań gminy, gospodarności, możliwości finansowych, technicznych oraz ustalenie orientacyjnego kosztu zadania do 31.07.2018 r.

7.

Utworzenie listy wniosków, które spełniły wymagania formalne z podziałem na okręgi konsultacyjne i przekazanie jej Burmistrzowi do zatwierdzenia do 07.08.2018 r.

8.

Publikacja listy propozycji budżetowych przekazanych do konsultacji społecznych na stronie internetowej Urzędu do 10.08.2018 r.

9.

Opracowanie wzorów kart do głosowania do 15.08.2018 r.

10.

Rozpowszechnianie kart do głosowania wśród mieszkańców od 15.08.2018 r. do 15.09.2018 r.

11.

Przyjmowanie kart do głosowania od mieszkańców od 15.08.2018 r. do 15.09.2018 r.

12.

Weryfikacja składanych kart do głosowania pod względem formalnym od 16.09.2018 r.

13.

Utworzenie listy propozycji budżetowych wybranych przez mieszkańców w ramach okręgów konsultacyjnych i przekazanie jej Burmistrzowi do zatwierdzenia do 30.09.2018 r.

14.

Publikacja zatwierdzonej listy na stronie internetowej Urzędu do 30.09.2018 r.

15.

Wprowadzenie zatwierdzonych propozycji mieszkańców do projektu Budżetu Gminy na 2019 rok niezwłocznie po zatwierdzeniu listy