Urząd Miejski w Czersku
Czersk
Czersk
Czersk
Biuletyn Informacji Publicznej
Dzisiaj jest wtorek, 17 września 2019 r. Imieniny: Franciszka, Lamberty, Narcyza
 
Wersja Polska English Deutsch

Prognoza pogody 19.02.2019 – 21.02.2019

Treść umowy dotyczącej działki położonej w Rytlu

Zgodnie z interpelacją Radnego Rady Miejskiej w Czersku Pana Daniela Szpręgi Burmistrz Czerska podaje do publicznej wiadomości, treść umowy zawartej przed laty dotyczącej  działki położonej w Rytlu – budynek byłej poczty. Umowa dzierżawy 1.Aneks do umowy 2. Aneks do umowy 3. Aneks do umowy 4. Aneks do umowy  

Pismo o pomocy finansowej, otrzymane od ARiMR w 2017 roku

Zgodnie z interpelacją Radnego Rady Miejskiej w Czersku Pana Daniela Szpręgi Burmistrz Czerska podaje do publicznej wiadomości, treść otrzymaną pocztą elektroniczną, obecnie jako dokument o znaczeniu archiwalnym, o pomocy finansowej, jakiej udzielać będzie Agencja producentom rolnym, którzy zostali poszkodowani w związku z wystąpieniem w sierpniu 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego lub gradu.     ARiMR […]

Informacja dla rolników – pismo do Wojewody i odpowiedź

Publikujemy ponowne wystąpienie Burmistrza Czerska do Wojewody Pomorskiego o wyrażenie zgody na wznowienie prac komisji ds szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych przez huragan i deszcz nawalny w dniach 11-12.08.2017 r. nas terenie Gminy Czersk i odpowiedź Wojewody Pomorskiego.   Stanowisko Wojewody wyrażone w piśmie z dnia 5 kwietnia 2018 […]

Informacja dla rolników – aktualizacja – apel Burmistrza odpowiedź Ministra

Publikujemy apel Burmistrza Czerska skierowany do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o nadzwyczajne podejście do wyjątkowej sytuacji, w której znaleźli się czerscy producenci rolni po przejściu nawałnicy w 2017 r. i odpowiedź Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.      

Zaproszenie dla przedsiębiorców – szkolenie doradcze

Szanowni Państwo, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, członek grupy PFR (Polski Fundusz Rozwoju) zaprasza przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą do udziału w pierwszym w Polsce programie szkoleniowo-doradczym w obszarze innowacyjności pn. Akademia Menadżera Innowacji” (AMI). Poniżej zaproszenie dla przedsiębiorców oraz podstawowe informacje nt. programu AMI. Z poważaniem Zespół Akademii Menadżera Innowacji Zaproszenie do AMI Zakres-Merytoryczny-AMI

Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność

Z dniem 1 stycznia 2019 r. dotychczasowi użytkownicy wieczyści gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe z mocy prawa stali się ich właścicielami, zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego  nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe (Dz. U. z 2018r.,  poz. 1716). Potwierdzeniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  danej nieruchomości […]

Konsultacje dla Kół Gospodyń Wiejskich

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biuro Powiatowe w Chojnicach informuje, że w najbliższą sobotę 1 grudnia w godz. 9:00 – 14:00 w Biurze Powiatowym ARMiR w Chojnicach przy ul. Kościerskiej 10 odbędzie się Dzień Konsultacji, którego celem jest zapewnienie informacji dla zainteresowanych możliwością założenia koła gospodyń wiejskich oraz ubiegania się o pomoc finansową. Serdecznie zapraszamy.

Zaproszenie dla rolników na spotkanie w dniu 26 listopada 2018 r. – AKTUALIZACJA – spotkanie w CIT

Burmistrz Czerska zaprasza rolników z terenu Gminy Czersk, na spotkanie, które odbędzie się w dniu 26 listopada 2018r. o godzinie 13:00 w Centrum Informacji Turystycznej w Czersku. Tematem spotkania będzie omówienie zasad i możliwości ubiegania się o pomoc z tytułu strat spowodowanych w 2017 roku w wyniku działania huraganu, deszczu nawalnego lub gradu. W spotkaniu […]

Przedłużony termin składania wniosków suszowych

Do 16 listopada br. minister Jan Krzysztof Ardanowski przedłużył termin składania wniosków o udzielenie pomocy przez producentów rolnych, w których gospodarstwach wystąpiły szkody spowodowane w tym roku suszą lub powodzią, które objęły co najmniej 30% danej uprawy. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydał w tym zakresie specjalne Obwieszczenie działając na podstawie § 13r ust. 8 rozporządzenia […]

Pomoc dla poszkodowanych w 2017 roku w wyniku działania huraganu, deszczu nawalnego

Od 13.11.2018 r. do 27.11.2018 r. producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego lub gradu w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich mogą składać wnioski o pomoc. Pomoc nie będzie przysługiwać producentowi rolnemu, który taką […]

KOMUNIKAT – szacowanie strat w ziemniakach

Komunikat – komisja może szacować straty w ziemniakach. W związku z raportem nr 13 Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej Burmistrz Czerska informuje, że od dnia 25 września br. zaistniała podstawa do szacowania szkód w uprawie ziemniaków. Komisja szacować będzie tylko te uprawy które znajdują się na polu. Termin składania wniosków do dnia 5 października 2018r. Krótki […]

Informacja dla rolników – susza

Urząd Miejski w Czersku informuję o pojawieniu się na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi poniższego Komunikatu. OGŁOSZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, działając na podstawie § 13r ust. 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji […]

SUSZA – informacja dla rolników

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że od dnia dzisiejszego  rozpoczęła przyjmowanie wniosków o udzielenie pomocy obejmującej szkody powstałe w wyniku tegorocznej suszy. Wnioski dotyczą szkód na powierzchni uprawy w wysokości co najmniej 70% danej uprawy. Wnioski będzie można składać w terminie  od 14.09.2018 r. do 28.09.2018 r. Stawka podstawowa pomocy wynosi 1 000 zł […]

SUSZA 2018

Urząd Miejski w Czersku przypomina, że w biurze nr 55 w godzinach od 7:00 do 15:00 można odbierać protokoły z oszacowania strat w uprawach rolnych spowodowanych wystąpieniem w 2018 r. suszy .    OGŁOSZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, działając na podstawie § 13r ust. 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia […]

Pomoc suszowa – uprawy rolne

Urząd Miejski w Czersku informuje o opublikowaniu na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi poniższego komunikatu. Producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem suszy lub powodzi w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, powstałe na powierzchni uprawy objęły co najmniej 70% danej uprawy, mogą od 14.09.2018 r. […]

Zmiany w szacowaniu szkód łowieckich

Burmistrz Czerska informuję, że w  dniu 23 sierpnia 2018 roku weszła w życie Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 roku o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy Prawo łowieckie, od dnia 23 sierpnia 2018 roku, wniosek o szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych […]

Rolnicy – protokoły do odbioru

Komunikat Urząd Miejski informuję, że rolnicy którzy złożyli wnioski o szacowanie szkód spowodowanych suszą mogą od poniedziałku tj. od 27 sierpnia br. odbierać protokoły sporządzone przez komisję w biurze nr 55 w godzinach pracy urzędu. Komisja ds szacowania szkód spowodowanych suszą

Ostrzeżenie

Przekazane od +48 882 006 923: Ostrzezenie nr 13, wazne od 2018-08-08, godz. 12:30 do 2018-08-10, godz. 15:30. Upal do 34 st C

Ostrzeżenie z IMGW dla Powiatów

Przekazane od 3443: Ostrzezenie z IMGW dla powiatow. WCZKG.1004 woj. pomorskie | IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAL/2 pomorskie (wszystkie powiaty) od 12:30/08.08 do 15:30/10.08.2018 temp. maks 34 st, temp. min. 19 st.