Ogłoszenie Burmistrza Czerska o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego gminy Czersk

Dodane przez Brajan Kobus - czw., 23/05/2024 - 14:00
Ogłoszenie Burmistrza Czerska o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego gminy Czersk

Kategoria

Przypominamy o możliwości składania wniosków do projektu planu ogólnego oraz do prognozy oddziaływania na środowisko. 
Wnioski należy składać do Burmistrza Czerska wyłącznie za pomocą „FORMULARZA PISMA DOTYCZĄCEGO AKTU PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO” w terminie od dnia 4 kwietnia 2024 r. do dnia 4 czerwca 2024 r. 
Formularz dostępny jest w siedzibie Urzędu Miejskiego w Czersku, ul. Kościuszki 27, 89-650 Czersk oraz zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czersk na stronie internetowej: https://bip.czersk.pl/2333.html (w zakładce Planowanie Przestrzenne).
Wnioski można składać w formie:
•    papierowej: osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Czersku lub listownie na adres Urzędu Miejskiego w Czersku, ul. Kościuszki 27, 89-650 Czersk lub
•    elektronicznej: za pomocą poczty elektronicznej (na adres: urzad_miejski@czersk.pl) lub platformy ePUAP.

Liczy się data wpływu do tut. urzędu, a pisma niespełniające powyżej wskazanych warunków pozostawi się bez rozpoznania. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Czerska.

Zachęcamy do skorzystania z instrukcji wypełnienia formularza wniosku. 

Informujemy, że zaplanowane spotkania z mieszkańcami w sprawie konsultacji projektu planu ogólnego odbędą się w terminie późniejszym, o którym Państwa poinformujemy. Ponadto zachęcamy do składania wniosków za pomocą załączonego formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego. 

 


Source URL: https://czersk.pl/aktualnosc/ogloszenia/3866-ogloszenie-burmistrza-czerska-o-przystapieniu-do-sporzadzenia-planu