Obwodowe Komisje Wyborcze – informacja o sposobie powołania

Dodane przez Brajan Kobus - śr., 20/03/2024 - 14:42
Obwodowe Komisje Wyborcze – informacja o sposobie powołania

Kategoria

W związku z sygnałami docierającymi do Urzędu Miejskiego w Czersku w sprawie składów Obwodowych Komisji Wyborczych informuję, że zasady zgłaszania kandydatów na członków oraz zasady powoływania tych komisji, w tym tryb przeprowadzania losowania reguluje uchwała nr 26/2024 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 stycznia 2024 r. w tej sprawie dostępna pod adresem: 

https://pkw.gov.pl/uploaded_files/1706106460_powolywanie-obwodowych-komisji-wyborczych.pdf

Uchwała ta jest wiążąca dla wszystkich organów i instytucji biorących udział w procesie wyborczym.

Zgodnie z powyższym aktem prawnym organem uprawnionym do przyjmowania od komitetów wyborczych zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych i ich powołania jest komisarz wyborczy. W przypadku Gminy Czersk jest to Komisarz Wyborczy w Słupsku III. Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przyjmuje urzędnik wyborczy, właściwy dla gminy, w której siedzibę ma dana komisja, za pośrednictwem urzędu gminy. W przypadku Gminy Czersk urzędnikiem wyborczym jest Pani Iwona Wałdoch, zamieszkała w Brusach.

Jeżeli liczba kandydatów przekracza ustawowy skład komisji, jej członków wyłania się w drodze publicznego losowania. Zagwarantowane miejsce w składzie komisji mają wyłącznie kandydaci zgłoszeni przez tzw. komitety uprzywilejowane, czyli partii politycznych i koalicji takich partii. Kandydaci zgłaszani na członków obwodowych komisji wyborczych przez pozostałe komitety wyborcze takiej gwarancji nie mają i podlegają losowaniu. W imieniu komisarza wyborczego losowanie przeprowadza urzędnik wyborczy lub pracownik urzędu.

Wyżej opisana sytuacja miała miejsce w 19 z 20 komisji na terenie gminy Czersk. Losowanie kandydatów zostało przeprowadzone w dniu 15 marca 2024 r. o godz. 11.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Czersku, a informacja o terminie i miejscu  przeprowadzenia losowania została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej. Losowanie przeprowadził urzędnik wyborczy, 
a obwodowe komisje wyborcze w gminie Czersk, w składzie uzupełnionym o wylosowane osoby, zostały powołane przez Komisarza Wyborczego w Słupsku III postanowieniem nr 199/2024 z dnia 18 marca 2024 roku.

Poszczególne Komitety wyborcze mają w Obwodowych komisjach wyborczych następującą liczbę przedstawicieli:
Nazwa komitetu: liczba członków w OKW/liczba zgłoszonych kandydatów
- KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: 18/18 (komitet uprzywilejowany)
- KKW  KOALICJA OBYWATELSKA: 20/20 (komitet uprzywilejowany)
- KKW TRZECIA DROGA PSL-PL 2050 SZYMONA HOŁOWNI: 20/20 (komitet uprzywilejowany)
- KW STOWARZYSZENIE  "BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY": 13/20
- KWW POWIATOWE FORUM SAMORZĄDOWE: 9/20
- KWW WSPÓLNY POWIAT KOŚCIERSKI: 18/20
- KWW MY MIESZKAŃCY: 7/20
- KWW ŁĄCZY NAS POWIAT: 7/20
- KW STOWARZYSZENIA "WIARYGODNA GMINA": 5/10
- KWW MOJE MIASTO: 8/20
- KW DLA NASZEJ GMINY: 8/20
- KWW CZAS NAJWYŻSZY: 8/20
- KKW LEWICA: 10/20

Poniżej znajduje się zestawienie danych liczbowych opisujących przebieg całego procesu.

Sekretarz Gminy

Grzegorz Zabrocki

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr

Ustawowy skład

Liczba zgłoszonych kandydatów

Liczba kandydatów uprzywilejowanych automatycznie wchodzących w skład komisji

Liczba pozostałych wolnych miejsc
do losowania

Liczba kandydatów, którzy wzięli udział
w losowaniu

1

9

13

3

6

10

2

11

12

3

8

9

3

11

13

3

8

10

4

11

13

3

8

10

5

7

13

3

4

10

6

7

12

3

4

9

7

7

13

3

4

10

8

11

11

2

9

9

9

7

12

2

5

9

10

7

11

3

4

8

11

7

13

3

4

10

12

7

13

3

4

10

13

7

12

3

4

9

14

9

12

3

6

9

15

7

13

3

4

10

16

7

13

3

4

10

17

7

12

3

4

9

18

7

13

3

4

10

19

7

12

3

4

9

20

7

12

3

4

9

 


Source URL: https://czersk.pl/aktualnosc/ogloszenia/3816-obwodowe-komisje-wyborcze-informacja-o-sposobie-powolania