LXV sesja Rady Miejskiej w Czersku - porządek obrad

Dodane przez Brajan Kobus - wt., 19/03/2024 - 15:48
LXV sesja Rady Miejskiej w Czersku - porządek obrad

Kategoria

LXV sesja Rady Miejskiej w Czersku odbędzie się w dniu 26 marca 2024 r. (wtorek) o godz. 12:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Czersku, ul. Kościuszki 27a, z następującym porządkiem obrad:
1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.    Przyjęcie ewentualnych zmian w porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.    Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
4.1.    zmiany uchwały budżetowej na rok 2024 – projekt nr 1,
4.2.    zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czersk na lata 2024 – 2040 – projekt nr 2,
4.3.    przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Czersk – projekt nr 3,
4.4.    zaliczenia odcinka drogi do istniejącej drogi gminnej oraz ustalenia jej przebiegu – projekt nr 4,
4.5.    określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie gminy Czersk na rok 2024 – projekt nr 5,
4.6.    ogłoszenia tekstów jednolitych niektórych uchwał – projekt nr 6.
5.    Informacja o jakości powietrza w Gminie Czersk i działaniach na rzecz jego poprawy. 
6.    Informacja na temat realizacji Czerskiego Budżetu Obywatelskiego w 2023 roku.
7.    Sprawozdanie z pracy Burmistrza.
8.    Sprawy bieżące, wolne wnioski i informacje.
9.    Zakończenie sesji.

W celu zapewnienia jawności obrad zostanie uruchomiona w Internecie transmisja z przebiegu sesji: https://www.youtube.com/channel/UCP794CVQgG_HespHIIyGM7w

Materiały znajdują się pod linkami: 
https://czersk.sesjaradygminy.pl/Guest/Current
https://bip.czersk.pl/2090.html             
 

Przewodniczący Rady
/-/ Krzysztof Przytarski
 


Source URL: https://czersk.pl/aktualnosc/ogloszenia/3814-lxv-sesja-rady-miejskiej-w-czersku-porzadek-obrad