Pomorska Nagroda Artystyczna

Dodane przez Brajan Kobus - śr., 18/01/2023 - 14:33
Pomorska Nagroda Artystyczna

Kategoria

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania kandydatur do Pomorskiej Nagrody Artystycznej  za rok 2022. Jej laureatami zostają przedstawiciele środowiska artystycznego naszego regionu, którzy w minionym roku byli autorami wybitnego dokonania artystycznego lub przyczynili się do powstania wyjątkowego wydarzenia kulturalnego.


Prawo do zgłaszania kandydatur do Pomorskiej Nagrody Artystycznej mają:

*  dotychczasowi laureaci Nagrody,
* stowarzyszenia i związki twórcze,
* instytucje kultury,
* organy administracji publicznej,
* szkoły wyższe i artystyczne,
* media,
* organizacje pozarządowe,
* pozostałe podmioty działające w sferze kultury.

Prosimy o zgłoszenie trzech najlepszych twórców, autorów najciekawszych wydarzeń roku 2022, zasługujących na wyróżnienie Pomorską Nagrodą Artystyczną w kategorii*KREACJE ARTYSTYCZNE*, jednej kandydatury do*POMORSKIEJ NADZIEI ARTYSTYCZNEJ*oraz jednej kandydatury do nagrody w kategorii*MECENAT KULTURY.*


Wypełnione i podpisane wnioski przyjmowane są do 14 lutego 2023 roku w wybranej formie:


• za pomocą poczty tradycyjnej – prosimy o przesłanie wniosku na adres: 
Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku, ul. Korzenna 33/35, 80-851 Gdańsk 50 (koperta z dopiskiem: Biuro Pomorskiej Nagrody Artystycznej) – decyduje data wpływu korespondencji;

• drogą elektroniczną (podpisany skan wniosku oraz wniosek w wersji
edytowalnej) na adres e-mail:nagroda@nck.org.pl;

• w siedzibie Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku, ul. Korzenna
33/35 (w dni robocze w godzinach pracy sekretariatu: 8.00–16.00).

Wniosek oraz regulamin znajdą Państwo na stronie: 
https://www.nck.org.pl/pl/aktualnosc/5792/nabor-kandydatur-do-pomorskiej-nagrody-artystycznej

Przypominamy, że Kapituła Nagrody rozpatrywać będzie jedynie wnioski dotyczące wydarzeń artystycznych, które odbyły się w roku 2022. 
Podkreślamy, że Wielką Pomorską Nagrodę Artystyczną za całokształt twórczości przyznaje osobiście Marszałek Województwa Pomorskiego.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod telefonem nr 58 326 10 13 (Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku) i 58 326 82 86 (Departament Kultury w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego) oraz na stronach internetowych NCK i UMWP.
 

Mat. NCK w Gdańsku


Source URL: https://czersk.pl/aktualnosc/ogloszenia/2472-pomorska-nagroda-artystyczna