Rządowy Program Odbudowy Zabytków – wnioski do dnia 27 marca

Dodane przez Brajan Kobus - pt., 17/03/2023 - 12:36
Rządowy Program Odbudowy Zabytków – wnioski do dnia 27 marca

Kategoria

Trwa nabór wniosków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, który wesprze samorządy w poprawieniu stanu, odbudowie i remontach obiektów zabytkowych przyczyniając się tym samym do poprawy ich stanu oraz ochrony przed ich degradacją i niszczeniem.

Program dopuszcza finansowanie obiektów posiadających wpis do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków. Dofinansowanie będzie wynosić maksymalnie 98 % wartości inwestycji, a minimalny wkład własny to 2 procent. Każdy samorząd może złożyć maksymalnie 10 wniosków w jednej z trzech kategorii: do 150 000 zł, do 500 000 zł lub do 3 500 000 zł. Termin składania wniosków do BGK mija w dniu 31 marca br.

- Jako Gmina Czersk planujemy złożyć trzy wnioski dotyczące budynków publicznych: na renowację centralnej części dworca, najstarszej części Szkoły Podstawowej nr 2 w Czersku oraz Szkoły Podstawowej w Odrach. Dodatkowo przygotowywany jest wniosek na renowację zabytkowego ogrodzenia czerskiego cmentarza parafialnego. Mamy jeszcze możliwość złożenia kolejnych 6 wniosków dotyczących zabytków będących własnością instytucji lub osób fizycznych. W związku z tym wydałem zarządzenie określające zasady składania wniosków o taką dotację. – informuje burmistrz Czerska Przemysław Biesek-Talewski.

W związku z tym zachęcamy właścicieli obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków (tylko w zakresie elewacji frontowych) do złożenia wniosku o udzielenie dotacji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Termin składania wniosku w Urzędzie Miejskim w Czersku mija w dniu 27 marca br. o godz. 14.00.

Poniżej znajduje się zarządzenie burmistrza wraz ze wzorem wniosku o udzielenie dotacji, stanowiący załącznik do zarządzenia.

 


 


Source URL: https://czersk.pl/aktualnosc/aktualnosci/2654-rzadowy-program-odbudowy-zabytkow-wnioski-do-dnia-27-marca