Ruch na ul. Hallera w Czersku pozostanie dwukierunkowy – wyniki konsultacji 

Dodane przez Brajan Kobus - pt., 17/03/2023 - 12:01
Ruch na ul. Hallera w Czersku pozostanie dwukierunkowy – wyniki konsultacji 

Kategoria

Temat przebudowy ulic w centrum Czerska wymagał wcześniejszego przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami. W okresie od 02.01 do 15.02 br. wpłynęło w sumie 36 formularzy z uwagami dotyczącymi przebudowy ulic w centrum Czerska i zmiany kierunku jazdy na niektórych z nich. 
Najwięcej uwag zgłaszano do organizacji ruchu, miejsc parkingowych czy zatoczki autobusowej w ciągu ul. Dworcowej. Po analizie wniosków postanowiono, że ruch na ul. Hallera pozostanie dwukierunkowy, a na jezdni powstaną wyniesione przejścia dla pieszych, które zwiększą bezpieczeństwo. W związku z koniecznością dostosowania parametrów technicznych, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych, nie jest możliwe pozostawienie ruchu dwukierunkowego w ciągu ul. Dra Zielińskiego. Zachowanie ruchu dwukierunkowego wymagałoby wycinki drzew, które są pomnikami przyrody oraz przebudowy i likwidacji części cmentarza. 
Ruch jednokierunkowy wzdłuż ul. Dra Zielińskiego pozwoli na umiejscowienie dodatkowych miejsc parkingowych, które poprawią dostęp do cmentarza, placówek handlowych, a także ośrodka zdrowia. 
Odstąpiono od wyznaczenia zatoki autobusowej na ul. Dworcowej. Wspomniana zatoka dla autobusów docelowo ma powstać przy ul. Królowej Jadwigi, w miejscu pomiędzy ul. Rynkową, a ul. Kościuszki. 
 


Source URL: https://czersk.pl/aktualnosc/aktualnosci/2653-ruch-na-ul-hallera-w-czersku-pozostanie-dwukierunkowy-wyniki