Startuje Czerski Budżet Obywatelski – edycja 2024

Dodane przez Brajan Kobus - czw., 25/05/2023 - 12:14
Startuje Czerski Budżet Obywatelski – edycja 2024

Niebawem ruszy kolejna edycja Czerskiego Budżetu Obywatelskiego. Od dnia 15 czerwca, przez miesiąc, można będzie zgłaszać propozycje realizacji przedsięwzięć, które następnie będzie weryfikowała powołana przez burmistrza Czerska specjalna komisja. Zaakceptowane zadania poddane zostaną pod głosowanie mieszkańców naszej gminy.

Harmonogram przeprowadzenia procedury budżetu obywatelskiego: 
1) 15 czerwca – 14 lipca 2023 r. – zgłaszanie projektów,
2) 17 lipca – 21 sierpnia 2023 r. – weryfikacja projektów,
3) 29 sierpnia 2023 r. – losowanie numerów projektów do głosowania,
4) 30 sierpnia – 16 października 2023 r. – promocja zatwierdzonych projektów,
5) 25 września – 16 października 2023 r. – głosowanie,
6) do 31 października 2023 r. – ogłoszenie wyników głosowania.

Mieszkańcy z terenu miasta będą mogli składać wnioski do kwoty 60 tys. zł, natomiast z terenów wiejskich do kwoty 40 tys. zł. 

Cała gmina Czersk została podzielona na okręgi konsultacyjne: 
1) Okręg konsultacyjny nr 1 (miasto Czersk) 
- pula środków: 300.000 zł (maksymalna wartość projektu: 60.000 zł).
2) Okręg konsultacyjny nr 2 (sołectwa: Gotelp, Lipki, Łąg, Łąg-Kolonia, Łubna, Malachin, Mokre, Odry, Wieck, Złotowo) 
- pula środków: 240.000 zł (maksymalna wartość projektu: 40.000 zł). 
3) Okręg konsultacyjny nr 3 (sołectwa: Będźmierowice, Gutowiec, Klaskawa, Krzyż, Kurcze, Mosna, Rytel, Zapędowo) 
- pula środków: 200 000 zł (maksymalna wartość projektu: 40.000 zł). 

Szczegółowe zasady Czerskiego Budżetu Obywatelskiego są opisane w: 
1) Uchwale nr XLIII/493/22 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego z mieszkańcami Gminy Czersk (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2022 r., poz. 1079), 
2) Zarządzeniu 1151/23 Burmistrza Czerska z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie gminy Czersk konsultacji społecznych pn. „Czerski Budżet Obywatelski 2024”. 

Poniżej do pobrania wniosek i załącznik do wniosku: 
1) Wzór formularza wniosku do zgłoszenia projektu w ramach Czerskiego Budżetu Obywatelskiego 2024.
2) Wzór zgody opiekuna prawnego na udział w konsultacjach osoby małoletniej poprzez złożenie przez nią wniosku o ujęcie projektu w Czerskim Budżecie Obywatelskim 2024 oraz przetwarzanie jej danych osobowych. 

Wypełnione wnioski należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Czersku wyłącznie w formie papierowej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 lipca br. włącznie. 
W przypadku trudności w wypełnieniu wniosku lub określeniu szacunkowych kosztów realizacji przedsięwzięcia, pomocą służą pracownicy Urzędu Miejskiego w Czersku i jednostek organizacyjnych gminy Czersk. Ważnym aspektem jest to, aby zakres projektu mieścił się w zadaniach własnych gminy. 

mapka
 


Source URL: https://czersk.pl/aktualnosc/aktualnosci-czerski-budzet-obywatelski/2872-startuje-czerski-budzet-obywatelski-edycja