Urząd Miejski w Czersku
Czersk
Czersk
Czersk
Biuletyn Informacji Publicznej
Dzisiaj jest niedziela, 15 września 2019 r. Imieniny: Albina, Lolity, Ronalda
 
Wersja Polska English Deutsch

REGULAMIN KĄPIELISKA

 
REGULAMIN KĄPIELISKA GMINNEGO
NAD JEZIOREM OSTROWITE
1. Kąpielisko jest własnością Gminy Czersk.
2. Bezpośredni nadzór nad kąpieliskiem sprawuje Dyrektor Administracji Zasobów Komunalnych w Czersku, ul. Dworcowa 31, tel. (52) 398 43 20.
3. Kąpielisko strzeżone jest w terminie od 1 lipca do 31 sierpnia w godz. Od 10.00 do 18.00.
4. Wstęp na teren kąpieliska jest bezpłatny.
5. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie kąpieliska oraz kąpać się wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
6. Osoby korzystające z kąpieliska obowiązane są ściśle stosować się do poleceń ratowników.
7. Ratownikami są osoby posiadające odpowiednie uprawnienia oraz noszące ubiór z emblematami WOPR i RATOWNIK.
8. Sygnalizacja flagowa obowiązująca na terenie kąpieliska:
• flaga biała – kąpielisko strzeżone, kąpiel w ramach regulaminu i granic kąpieliska,
• flaga czerwona – absolutny zakaz kąpieli – dyżur służb ratowniczych,
• brak flagi – kąpielisko niestrzeżone – brak służb ratowniczych.
9. Opiekunowie grup zorganizowanych, wycieczek, kolonii itp. zobowiązani są do zgłoszenia grupy ratownikom.
10. Osobom znajdującym się na terenie kąpielisk zabrania się:
1) wstępu na teren kąpieliska po spożyciu alkoholu,
2) sprzedaży, podawania, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych na terenie kąpieliska,
3) przekraczania granicy strefy wyznaczonej dla pływających,
4) wchodzenia do wody wbrew zakazowi ratownika,
5) niszczenia urządzeń i sprzętu kąpieliska,
6) skoków do wody z pomostów z wyjątkiem miejsc wyznaczonych przez służby ratownicze,
7) zaśmiecania i zanieczyszczania terenu kąpieliska,
8) zakłócania wypoczynku i kąpieli innych osób, a w szczególności:
a) popychania i wrzucania innych do wody,
b) biegania po pomostach.
11. Zabrania się kategorycznie wprowadzania i kąpania zwierząt na terenie kąpieliska!
12. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu kąpieliska, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.
13. Osoby niszczące i uszkadzające sprzęt wodny lub urządzenia kąpieliska ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
14. Parkowanie pojazdów mechanicznych w pobliżu kąpieliska jest zakazane.
15. Skargi i wnioski należy zgłaszać do bezpośredniego nadzorcy – AZK w Czersku.
16. W przypadku zagrożenia – dzwoń pod numer ALARMOWY 112.
Dyrektor AZK