Urząd Miejski w Czersku
Czersk
Czersk
Czersk
Biuletyn Informacji Publicznej
Dzisiaj jest niedziela, 15 września 2019 r. Imieniny: Albina, Lolity, Ronalda
 
Wersja Polska English Deutsch

Ochrona Danych Osobowych

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązkiem informacyjnym RODO art. 13 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych związanej przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88) informujemy, że realizacja celów prawnych i publicznych, które naszą placówkę z Państwem łączą lub łączyły wymaga przetwarzania Państwa danych osobowych. Bez przetworzenia Państwa danych osobowych realizacja obowiązków lub innych zadań nie była by możliwa. Aby zapewnić Państwu kontrolę nad sposobem wykorzystania Państwa danych osobowych przekazujemy następujące informacje:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Gminy Czersk; kontakt e-mail: urzad_miejski@czersk.pl. Administrator przetwarza tylko takie dane jakie są mu niezbędne w procesie realizacji obowiązków jednostki, zwykle są to takie dane jakie Państwo przekazaliście lub już posiadane tudzież pozyskane z innego organu Państwa Polskiego na podstawie przepisów prawa, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c,e oraz w wyjątkach f RODO. Dane Państwa będą przechowywane tak długo jak długo będzie to konieczne do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z przepisów oraz ewentualnych Państwa zgód, w tym tych określonych w przepisach prawa jeśli zajdzie taka konieczność. Następnie dane osobowe, które nie są przetwarzane na podstawie przesłanki o niezbędności do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa bądź niezbędności do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego są przechowywane w celach kontaktowych.

Jeśli pomimo przekazania nam danych nie mieliśmy żadnej relacji z Państwem, Państwa dane mogą być przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celach archiwalnych.

Urząd Gminy Czersk gwarantuje każdej osobie, której dane przetwarza, prawo dostępu do danych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia ich przetwarzania w zakresie przewidzianym w przepisach prawa. Osoba taka może też skorzystać z prawa sprzeciwu, prawa do przeniesienia danych, które będą miały postać elektroniczną oraz prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Obowiązki inspektora ochrony danych pełni Pan Mateusz Zarychta tel. (59) 857-04-50, e-mail: mateusz@epomerania.pl .