Urząd Miejski w Czersku
Czersk
Czersk
Czersk
Biuletyn Informacji Publicznej
Dzisiaj jest piątek, 14 grudnia 2018 r. Imieniny: Alfreda, Izydora, Zoriny
 
Wersja Polska English Deutsch

XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Czersku

XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Czersku odbędzie się w dniu 21 grudnia 2017 r. (czwartek) o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Czersku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie ewentualnych zmian w porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady.
 4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie między sesjami – str. 2,
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 7. wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czersk na lata 2018 – 2034 – XXXVIII/356/17 5,
 8. uchwalenia budżetu gminy Czersk na 2018 rok – XXXVIII/357/17 7,
 9. udzielenia pomocy finansowej Gminie Karsin – XXXVIII/358/17 9,
 10. udzielenia Powiatowi Chojnickiemu pomocy finansowej na budowę drogi nr 2612G Czersk – Łukowo – XXXVIII/359/17 11,
 11. udzielenia Powiatowi Chojnickiemu pomocy finansowej na remont drogi Mokre – Rówki – XXXVIII/360/17 13,
 12. wydatków budżetu Gminy Czersk, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 – XXXVIII/361/17 15,
 13. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 – XXXVIII/362/17 20,
 14. ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji, z budżetu Gminy Czersk dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół oraz placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne na terenie gminy Czersk oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania – XXXVIII/363/17 64,
 15. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego obszar działki o nr 512/2 w obrębie geodezyjnym Rytel – XXXVIII/364/17 77,
 16. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Czersk we wsi Lutom – XXXVIII/365/17 88,
 17. przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Czersku na rok 2018 – XXXVIII/366/17 91,
 18. przyjęcia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Czersku na rok 2018 – XXXVIII/367/17 95.
 19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 20. Wolne wnioski i informacje.
 21. Zakończenie sesji.

 Materiały na sesję są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czersk.