Urząd Miejski w Czersku
Czersk
Czersk
Czersk
Biuletyn Informacji Publicznej
Dzisiaj jest niedziela, 9 grudnia 2018 r. Imieniny: Anety, Leokadii, Wiesława
 
Wersja Polska English Deutsch

XXXVII sesja Rady Miejskiej w Czersku

XXXVII sesja Rady Miejskiej w Czersku  odbędzie się w dniu 30 listopada 2017 r. (czwartek) o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Czersku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie ewentualnych zmian w porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady.
 4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie między sesjami – str. 2,
 5. Informacja o wykonaniu budżetu za III kwartał – str. 6,
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
 8. określenia kryteriów oraz punktów za poszczególne kryteria rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Czersk, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2018/2019 – XXXVII/349/17 18,
 9. określenia kryteriów oraz punktów za poszczególne kryteria rekrutacji do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem tej szkoły, dla której organem prowadzącym jest Gmina Czersk, które będą brane pod uwagę
  w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2018/2019 – XXXVII/350/17 20,
 10. zmiany Uchwały nr XXX/250/13 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 26 września 2013 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu wyrównywania szans oraz edukacyjnego wspierania dzieci
  i młodzieży – XXXVII/351/17 22,
 11. programu i trybu współpracy Gminy Czersk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 – XXXVII/352/17 25,
 12. zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz ustalenia dopłat do grup taryfowych – XXXVII/353/17 39,
 13. obniżenia ceny skupu 1 dt. żyta dla celów wymiaru podatku rolnego – XXXVII/354/17 130,
 14. zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok – XXXVII/355/17 132.
 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 16. Wolne wnioski i informacje.
 17. Zakończenie sesji.

        Materiały na sesję są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czersk.