Urząd Miejski w Czersku
Czersk
Czersk
Czersk
Biuletyn Informacji Publicznej
Dzisiaj jest piątek, 21 września 2018 r. Imieniny: Darii, Mateusza, Wawrzyńca
 
Wersja Polska English Deutsch

XXXV sesja Rady Miejskiej w Czersku

XXXV sesja Rady Miejskiej w Czersku odbędzie się w dniu 28 września 2017 r. (czwartek)
o godzinie 11:00
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Czersku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie ewentualnych zmian w porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady.
 4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie między sesjami – str. 2,
 5. Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2017 r. – str. 11,
 6. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w 2017 r. – str. 11,
 7. Informacja o funkcjonowaniu oświaty w gminie Czersk – str. 13.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
 10. przystąpienia do partnerstwa w projekcie pn.: „Urzędy na miarę XXI wieku” przewidzianym do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne – XXXV/330/17 35,
 11. zmiany Uchwały nr XXX/250/13 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 26 września 2013 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu wyrównywania szans oraz edukacyjnego wspierania dzieci
  i młodzieży – XXXV/331/17 38,
 12. zmiany Uchwały nr XXXII/309/09 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie
  w sprawie „Regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania dodatków do wynagrodzeń oraz nagród dla nauczycieli” – XXXV/332/17 41,
 13. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czersk na lata 2017 – 2025 – XXXV/333/17
  43,
 14. zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok – XXXV/334/17 61.
 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 16. Wolne wnioski i informacje.
 17. Zakończenie sesji.

 

 

Materiały na sesję są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czersk.