Urząd Miejski w Czersku
Czersk
Czersk
Czersk
Biuletyn Informacji Publicznej
Dzisiaj jest poniedziałek, 25 czerwca 2018 r. Imieniny: Łucji, Witolda, Wilhelma
 
Wersja Polska English Deutsch

XXXII sesja Rady Miejskiej

XXXII sesja Rady Miejskiej w Czersku odbędzie się w dniu 22 czerwca 2017 r. (czwartek)
o godzinie 12:00
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Czersku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie ewentualnych zmian w porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady.
 4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie między sesjami – str. 2,
 5. Informacja dotycząca ochrony zdrowia na terenie gminy Czersk – str. 5,
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Czersk za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem Burmistrza z wykonania budżetu Gminy Czersk za 2016 rok oraz informacją o stanie mienia:
 8. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czersk – str. 64,
 9. wniosek Komisji Rewizyjnej – str. 66,
 10. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej – str. 70,
 11. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a)przyjęcia sprawozdania finansowego gminy Czersk za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem
  z wykonania budżetu za rok 2016 – XXXII/312/17 str. 72,
  b)
  absolutorium dla Burmistrza z tytułu wykonania budżetu Gminy Czersk za 2016 rok – XXXII/313/17 str. 89,
  c)
  oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czersku – XXXII/314/17 str. 91,
  d)
  zmiany Uchwały Nr XVI/153/16 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Czersku – XXXII/315/17 str. 110,
 12. rozpatrzenia skargi na Burmistrza Czerska – XXXII/316/17 str. 112,
 13. Oświadczenie nr 1/2017 w sprawie planów PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zamknięcia dla ruchu przejazdu kolejowego w miejscowości Rytel – str. 114.
 14. Apel do Rady Powiatu Chojnickiego oraz Zarządu Powiatu Chojnickiego w sprawie planów PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zamknięcia dla ruchu przejazdu kolejowego w miejscowości Rytel – str. 116.
 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 16. Wolne wnioski i informacje.
 17. Zakończenie sesji.

Materiały na sesję są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czersk.