Urząd Miejski w Czersku
Czersk
Czersk
Czersk
Biuletyn Informacji Publicznej
Dzisiaj jest środa, 25 kwietnia 2018 r. Imieniny: Jarosława, Marka, Wiki
 
Wersja Polska English Deutsch

XXX sesja Rady Miejskiej w Czersku

XXX sesja Rady Miejskiej w Czersku odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2017 r. (czwartek)
o godzinie 11:00
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Czersku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie ewentualnych zmian w porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady.
 4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie między sesjami – str. 2.
 5. Informacja o przebiegu prac zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy – str. 6.
 6. Informacja o sytuacji na rynku pracy w gminie Czersk oraz oferta Powiatowego Urzędu Pracy – str.8.
 7. Informacja dot. działalności Administracji Zasobów Komunalnych w Czersku oraz informacja na temat bazy turystyczno-rekreacyjnej i stanu przygotowań do sezonu turystycznego – 36.
 8. Informacja o działalności Młodzieżowej Rady Miejskiej w Czersku – 44.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie:
 11. nadania statutu Miejsko – Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Czersku – XXX/293/17, str. 46,
 12. szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielającym schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania na pobyt stały posiadały na terenie gminy Czersk – XXX/294/17, str. 52,
 13. wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom dotychczasowych oddziałów klas III
  i VI Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Czersku – XXX/295/17, str. 56,
 14. zmiany nazwy ulicy na terenie wsi Rytel – XXX/296/17, str. 58,
 15. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Czersk w obrębie geodezyjnym Rytel – rejon ulic Wczasowej, Sosnowej, Letniskowej
  i Brzezina – XXX/297/17, str. 62,
 16. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Czersk we wsi Łąg – XXX/298/17, str. 65,
 17. wyboru sposobu prowadzenia gospodarki komunalnej w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi – XXX/299/17, str. 77,
 18. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty – XXX/300/17, str. 79,
 19. określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – XXX/301/17, str. 91,
 20. ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych
  w Gminie Czersk – XXX/302/17, str. 93.
 21. Zajęcie stanowiska w sprawie pisma z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie sołtysa Łęga-Kolonii.
 22. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 23. Wolne wnioski i informacje.
 24. Zakończenie sesji.

 

Materiały na sesję są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czersk.