Urząd Miejski w Czersku
Czersk
Czersk
Czersk
Biuletyn Informacji Publicznej
Dzisiaj jest piątek, 22 czerwca 2018 r. Imieniny: Pauliny, Sabiny, Tomasza
 
Wersja Polska English Deutsch

Weź udział w projekcie „Kurs na reintegrację i pracę”

Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” w partnerstwie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Debrznie i Psychologicznym Studium Pomocy i Rozwoju Lucyna Borzyszkowska, rozpoczęło realizacje projektu „Kurs na reintegrację i pracę”.

  1. Kto może wziąć udział w projekcie. Projekt skierowany jest do 50 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powiatu człuchowskiego i chojnickiego, w szczególności do osób niepełnosprawnych, korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, bezrobotnych zarejestrowanych w PUP i zakwalifikowanych do III profilu pomocy, nieaktywnych zawodowo i osób z niskim wykształceniem lub jego brakiem.
  2. Oferta projektu. W ramach projektu oferujemy:

– kursy/szkolenia: Opiekun w żłobku/klubie dziecięcym, Magazynier, Operator maszyn budowlanych (koparko-ładowarki, koparki itp.), Kelner/barman, Pielęgnacja terenów zielonych, Spawanie z egzaminem instytutu spawalnictwa zgodnie z normą PNEN metoda 135, Obsługa programów finansowo – księgowych, Wykańczanie wnętrz (np. glazurnik, tapeciarz, malarz itp.), Rękodzieło artystyczne, Stolarz,

– stypendium szkoleniowe do wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnego,

– organizację staży zawodowych wraz ze stypendium stażowym w wysokości ok. 1600 zł

brutto/m-c,

– organizację praktyk zawodowych,

– zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7/osobą zależną,

– zwrot kosztów dojazdu na szkolenia/kursy i staże zawodowe,

– poczęstunek podczas zajęć,

– pośrednictwo pracy.

  1. Rekrutacja do projektu rozpoczyna się 01.03.2017 r. i trwać będzie do 14.04.2017 r.

Udział w projekcie jest bezpłatny

Formularze rekrutacyjne dostępne są w siedzibie Stowarzyszenia, Ośrodka Pomocy Społecznej w Debrznie oraz na stronach internetowych tych instytucji.

Przyjmowane będą do 14.04.2017r. w siedzibie Stowarzyszenia „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”

  1. Kontakt: Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” ul. Ogrodowa 26,     77- 310 Debrzno, osoba do kontaktu Magdalena Woźniakowska – koordynator projektu, tel./faks: 598335750 lub 502043654, e-mail: m.wozniakowska@stowdeb.pl, facebook.com/stowdeb.

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

formularz zgłoszeniowy Kurs na reintegracje i prace