Urząd Miejski w Czersku
Czersk
Czersk
Czersk
Biuletyn Informacji Publicznej
Dzisiaj jest piątek, 22 czerwca 2018 r. Imieniny: Pauliny, Sabiny, Tomasza
 
Wersja Polska English Deutsch

Senior – WIGOR

Dzienny Dom „Senior-WIGOR” w Czersku  powstał w ramach realizacji Wieloletniego Programu „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020, zadanie to współfinansowane jest ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Główne założenia programu:
Wsparcie seniorów poprzez dofinansowanie działań jednostek samorządu terytorialnego w rozwoju na ich terenie, sieci Dziennych Domów „Senior-WIGOR”
Zapewnienie wsparcia seniorom, poprzez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji- oferty prozdrowotnej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej.

Adresaci Programu : osoby nieaktywne zawodowo w wieku 60+, zamieszkujący na terenie danej gminy

Realizatorzy programu: jednostki samorządu terytorialnego

Wartość dotacji na utworzenie placówki maksymalnie do 80% wartości zadania maksymalnie 250 tys. zł –

Gmina Czersk jako jedna z siedmiu w województwie otrzymała  dofinansowanie.

Wysokość dofinansowania na utworzenie Dziennego Domu „Senior-WIGOR”: 197 tys. zł

Trwałość realizacji zadania wynosi minimum 3 lata

Grupa docelowa: uczestnikami zajęć w Dziennym Domu „Senior – WIGOR” mogą być osoby nieaktywne zawodowo w wieku 60+ zarówno kobiety, jak i mężczyźni, będący mieszkańcami gminy Czersk.  Zakłada się objęcie wsparciem 20 osób.

Terapie i zajęcia odbywają się w trybie dziennym, od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00.

Podczas pobytu w placówce, seniorzy otrzymują wspólnie przygotowywane śniadanie oraz dwudaniowy obiad.
Dom mieści się w budynku SPZOZ przy ul. Królowej Jadwigi 4, w nowo wyremontowanych pomieszczeniach o powierzchni 213 m2, łącznie znajduje się 9 pomieszczeń