Urząd Miejski w Czersku
Czersk
Czersk
Czersk
Biuletyn Informacji Publicznej
Dzisiaj jest czwartek, 26 kwietnia 2018 r. Imieniny: Marii, Marzeny, Ryszarda
 
Wersja Polska English Deutsch

Zasady

1. Zasady przejrzystości (8 zadań)
1.1  Opracowanie opisu usług świadczonych w samorządzie
1.2  Uruchomienie samorządowego serwisu informacyjnego
1.3  Opracowanie systemu oznakowania wewnętrznego w urzędzie
1.4  Utworzenie punktu informacyjnego
1.5  Utworzenie sieci punktów dostępu do internetu/stron samorządowych
1.6  Utworzenie i rozwój sieci tablic informacji lokalnej, zapewniających skuteczny, powszechny dostęp do informacji
1.7  Urząd dba o przekładanie żargonu specjalistycznego na zrozumiały dla mieszkańców język
1.8  Opracowanie gminnego/powiatowego katalogu firm

 

2. Zasady braku tolerancji dla korupcji (6 zadań)
2.1 Wypracowanie i wdrożenie kodeksu etycznego pracowników urzędu gminnego/powiatowego
2.2  Przygotowanie i wdrożenie kodeksu etycznego radnego
2.3  Opracowanie kodeksu postępowania
2.4  Przeprowadzenie szerokiej akcji informacyjnej na temat braku tolerancji dla korupcji w tym urzędzie
2.5 Opracowanie planu i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników z zakresu etyki w życiu publicznym
2.6 Opracowanie procedur postępowania w przypadku naruszenia kodeksu

 

3. Zasady partycypacji społecznej (6 zadań)
3.1  Opracowanie i wdrożenie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
3.2  Stworzenie „mapy aktywności” organizacji pozarządowych i inicjatyw na terenie gminy – wykaz organizacji wraz ze wskazaniem rodzaju działalności
3.3  Społeczna edukacja w zakresie etyki
3.4  Wprowadzenie do edukacji szkolnej zajęć dla dzieci z zakresu etyki społecznej
3.5  Stworzenie płaszczyzny dialogu i współpracy z organizacjami biznesowymi
3.6  Inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców 

 

4. Zasady przewidywalności (3 zadania)
4.1 Opracowanie krótkiego materiału przybliżającego mieszkańcom istniejący w gminie/powiecie aktualny strategiczny dokument rozwojowy
4.2  Opracowanie wieloletniego planu finansowego (WPF) i wieloletniego planu inwestycyjnego (WPI) oraz krótkiego materiału przybliżającego plany mieszkańcom
4.3  Wprowadzenie stałych terminów obrad rady gminy/powiatu (harmonogram) oraz umieszczenie tam kluczowych dla społeczności decyzji (budżet, dotacje dla organizacji pozarządowych), rocznych raportów jednostek organizacyjnych, w tym przynajmniej jedno posiedzenie poświęcone monitorowaniu strategii rozwoju

 

5. Zasady fachowości (5 zadań)
5.1  Wprowadzenie procedury naboru na każdy wakat w urzędzie gminy. Procedura musi zawierać wymóg konkursów na stanowiska kierownicze
5.2  Wprowadzenie systemu ciągłej poprawy funkcjonowania urzędu opartego na celach jakościowych, zakomunikowanych społeczności lokalnej
5.3  Wprowadzenie systemu oceny pracy urzędników
5.4 Wprowadzenie systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników obejmującego szkolenia i samokształcenie
5.5  Obowiązkowe szkolenie proceduralne po wyborach oraz tematyczne szkolenia dla rady przynajmniej raz w roku

 

6. Zasady rozliczalności (4 zadania).
6.1  Urząd przygotuje i rozpropaguje książeczkę (coroczny informator budżetowy dla mieszkańców) pt. „Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy”
6.2  Identyfikacja w urzędzie kluczowych procesów i przygotowanie ich procedur
6.3  Mierzenie skuteczności projektów i programów realizowanych przez samorząd
6.4 Wprowadzenie do praktyki funkcjonowania samorządu głosowania imiennego

 

zadanie fakultatywne
zadanie obligatoryjne
zadanie dla rady jednostki samorządu terytorialnego