Urząd Miejski w Czersku
Czersk
Czersk
Czersk
Biuletyn Informacji Publicznej
Dzisiaj jest sobota, 22 lipca 2017 r. Imieniny: Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca
 
Wersja Polska English Deutsch

Przedsięwzięcia zakwalifikowane do CzBO 2018

Będziemy tutaj sukcesywnie publikować przedsięwzięcia, które zostały zakwalifikowane do Czerskiego Budżetu Obywatelskiego 2018. Wpłynęło 198 wniosków, w tym:
– Podstawowy Budżet Obywatelski – 28,
– Zielony Budżet Obywatelski – 19,
– Szczęśliwy Numerek – 151.

Podstawowy Budżet Obywatelski

Przedsięwzięcia zakwalifikowane: (głosowanie)
1. „Fitness Club pod gołym niebem” przy świetlicy wiejskiej w Klaskawie. (wartość: 35.000 zł)
2. Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Gutowcu. (wartość: 35.000 zł)
3. Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Krzyżu. (wartość: 35.000 zł)
4. Budowa chodnika przy ul. Łosińskiej w Czersku. (wartość: 35.000 zł)
5. Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Starej Juńczy. (wartość: 35.000 zł)
6. Zakup mebli do sali świetlicy w OSP Czersk. (wartość: 35.000 zł)
7. Miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców sołectwa Gotelp (siłownia zewnętrzna i plac zabaw). (wartość: 35.000 zł)
8. Budowa siłowni zewnętrznej w Parku Kaszubskim w Czersku. (wartość: 35.000 zł)
9. Rekultywacja nawierzchni płyty boiska sportowego w Łęgu. (wartość: 35.000 zł)
10. Plac zabaw dla dzieci od 3 do 6 lat dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych i dzieci zdrowych zlokalizowany na terenie Przedszkola Samorządowego nr 2 w Czersku. (wartość: 35.000 zł)
11. Utwardzenie drogi Łubna – Budziska płytami YOMB. (wartość: 35.000 zł)
12. Stabilizacja drogi emulsją asfaltową w miejscowości Zapędowo (w kierunku Nadolnej Karczmy). (wartość: 35.000 zł)
13. Montaż klimatyzacji w LCKEiOP w Będźmierowicach. (wartość: 35.000 zł)
14. Wymiana ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku (od ulicy Dr. Zielińskiego). (wartość: 35.000 zł)
15. Urządzenie placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym nr 1 im. Kubusia Puchatka w Czersku. (wartość: 35.000 zł)
16. Utwardzenie płytami YOMB drogi gminnej w Złotowie, ul. Złotowska. (wartość: 35.000 zł)
17. Rewitalizacja terenu pomiędzy drogą 22 a Kościołem w Rytlu (teren postojowy Kaszubskiej Marszruty). (wartość: 35.000 zł)
18. Zakup i montaż klimatyzacji oraz wentylacji do remizy OSP w Odrach. (wartość: 35.000 zł)
19. Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Malachinie. (wartość: 35.000 zł)
20. Modernizacja nawierzchni placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Łęgu. (wartość: 35.000 zł)
21. Wymiana części ogrodzenia i utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Mokrem. (wartość: 35.000 zł)
22. Utwardzenie płytami YOMB drogi gminnej w Szałamajach. (wartość: 35.000 zł)
23. Modernizacja ogrodzenia terenu Ośrodka Kultury w Rytlu. (wartość: 35.000 zł)
24. Utwardzenie płytami YOMB ulicy Malinowej w Rytlu. (wartość: 35.000 zł)
25. Utwardzenie płytami YOMB części ul. Sportowej w Czersku – etap I. (wartość: 35.000 zł)

Przedsięwzięcia niezakwalifikowane:
1. Wymiana stolarki okiennej i modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Lipkach Górnych.
2. „Czyste chodniki i wybiegane jamniki”, czyli psia infrastruktura w Parku Borowiackim w Czersku.
3. Rekultywacja jeziora w Ostrowitem – kąpielisko.

Zielony Budżet Obywatelski

Przedsięwzięcia zakwalifikowane: (losowanie)
1. Posadzenie ozdobnych drzewek wzdłuż ul. Ferensa w Czersku. (wartość: 5.000 zł)
2. Posadzenie ozdobnych drzew owocowych i krzewów przy remizie OSP Wieck. (wartość: 5.000 zł)
3. Posadzenie ozdobnych drzew owocowych i krzewów przy ulicy Rybackiej w Wiecku. (wartość: 5.000 zł)
4. Zagospodarowanie terenów zielonych w Gutowcu (przy świetlicy wiejskiej i skwerze ul. Dworcowej). (wartość: 5.000 zł)
5. Zieleń wokół Szkoły Podstawowej w Gotelpiu. (wartość: 5.000 zł)
6. Zakup krzewów dla Sołectwa Klaskawa (teren przy świetlicy wiejskiej). (wartość: 5.000 zł)
7. Zagospodarowanie terenów zielonych w Odrach (teren przy stawie). (wartość: 5.000 zł)
8. Zagospodarowanie terenu wokół budynku komunalnego przy ul. Transportowców w Czersku. (wartość: 5.000 zł)
9. Zagospodarowanie terenów zielonych w Będźmierowicach (przy drodze gminnej – rejon starej szkoły). (wartość: 5.000 zł)
10. Nasadzenie drzew i krzewów w Parku Borowiackim w Czersku. (wartość: 5.000 zł)
11. Nasadzenie drzew i krzewów na placu rekreacyjnym w Łukowie. (wartość: 5.000 zł)
12. Nasadzenie drzew wzdłuż ulicy Towarowej w Czersku. (wartość: 5.000 zł)
13. Zagospodarowanie terenów zieleni przy remizie OSP Odry. (wartość: 5.000 zł)
14. Zagospodarowanie placu przed Ośrodkiem Kultury w Łęgu. (wartość: 5.000 zł)
15. Posadzenie drzew i krzewów przy Przedszkolu Samorządowym w Łęgu. (wartość: 2.000 zł)
16. Zakup drzew i krzewów na teren przy stawie w Mokrem. (wartość: 5.000 zł)
17. Zagospodarowanie terenów zieleni przy świetlicy w Zapędowie. (wartość: 5.000 zł)
18. Zazielenienie terenu przy placu zabaw w Starych Prusach. (wartość: 5.000 zł)

Przedsięwzięcia niezakwalifikowane:
1. Zazielenienie placu rekreacyjnego w Łęgu-Kolonii.