Urząd Miejski w Czersku
Czersk
Czersk
Czersk
Biuletyn Informacji Publicznej
Dzisiaj jest poniedziałek, 11 grudnia 2017 r. Imieniny: Biny, Damazego, Waldemara
 
Wersja Polska English Deutsch

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Morawica

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY CZERSK

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY CZERSK   plan-gospodarki-niskoemisyjnej-dla-gminy-czersk

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ – konsultacje społeczne

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY CZERSK Informujemy, że wyłożono do publicznego wglądu „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Czersk na lata 2015-2020” Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym i jednocześnie podstawą do ubiegania się o środki na realizację zadań uwzględniających realne potrzeby mieszkańców m.in. w zakresie termomodernizacji budynków czy wykorzystania odnawialnych źródeł […]

Złóż ankietę – to bardzo ważne dla naszej gminy.

cyersk

Szanowni Mieszkańcy. Niedawno otrzymaliście do rąk własnych  wraz z wymiarem  podatku od nieruchomości  na rok 2015 do wypełnienia ankiety na temat stanu gospodarki niskoemisyjnej w naszej gminie. W sumie rozdysponowano ponad 5 tys. ankiet. Do dzisiaj, do Urzędu Miejskiego wróciło zaledwie 140 szt., co stanowi ok. 2,5 % rozdanych ankiet.  Aby wynik był reprezentatywny potrzebujemy […]

Spotkanie interesariuszy – Program Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Czersk.

20150206_151311

W dniu 7 lutego br. w Ośrodku Kultury w Czersku miało miejsce spotkanie mieszkańców, przedsiębiorców, dyrektorów jednostek organizacyjnych, przedstawicieli sołectw z p. Romualdem Meyerem z Pomorskiej Grupy Konsultingowej z Bydgoszczy. Spotkanie miało na celu przybliżenie problematyki niskiej emisji w Polsce oraz wyjaśnienie genezy i celu opracowywania dla gminy Programu Gospodarki Niskoemisyjnej. Daniel Szpręga Biuro Funduszy […]

ZAPROSZENIE DLA MIESZKAŃCÓW

cyersk

W związku z przystąpieniem Gminy Czersk do realizacji projektu pn. „Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Czersk” dofinansowanego w 85 % ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013, zapraszam na spotkanie, które odbędzie się w dniu 6 lutego br. o godz. 15.00 w Ośrodku Kultury w Czersku. Tematyką spotkania […]

ZARZĄDZENIE Nr 43/15 BURMISTRZA CZERSKA z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Realizacji Projektu pn. „Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Czersk”.

ZARZĄDZENIE Nr 43/15 BURMISTRZA CZERSKA z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Realizacji Projektu pn. „Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Czersk” Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 2, w związku z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. – Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), […]

APEL BURMISTRZA CZERSKA DO MIESZKAŃCÓW

male_net

Szanowni Mieszkańcy Gminy Czersk! Uprzejmie informuję, że Gmina Czersk przystąpiła do opracowania PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ (PGN). Jest to strategiczny dokument, który opisuje kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów zapisanych w pakiecie klimatyczno-energetycznym tj.: redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenia efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza, zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników […]