Urząd Miejski w Czersku
Czersk
Czersk
Czersk
Biuletyn Informacji Publicznej
Dzisiaj jest czwartek, 23 marca 2017 r. Imieniny: Feliksa, Konrada, Zbysławy
 
Wersja Polska English Deutsch

Baza organizacji

Nazwa organizacji
adres
Przedstawiciel
telefon
Zakres działalności
Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku
ul. Dworcowa 8, 89-650 Czersk
Waldemar Pestka
Prezes
tel. 693-523-166
szkolenie sportowe dzieci i młodzieży
Stowarzyszenie Przyjaciół „Jedynki” przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku
ul. Dworcowa 8, 89-650 Czersk
Grzegorz Klauza
Prezes
tel. (052) 398 9117
organizacja wypoczynku uczniów
wzbogacanie oferty edukacyjnej szkoły
organizacja zajęć pozalekcyjnych
pomoc uczniom w trudnych warunkach materialnych
Aktywne Gimnazjum – Stowarzyszenie „BARKA” przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Czersku
ul. Kościuszki 6, 89-650 Czersk

http://83.18.87.12/barka/
news.php
Bogusława Czaplewska
Prezes
tel. (052) 398-42-33
pomoc naukowa, finansowa i rzeczowa Zespołowi Szkół im. Jana Pawła II w Czersku oraz jego uczniom zmierzając do stworzenia lepszej i atrakcyjniejszej edukacji zwiększającej szanse młodzieży
Czerskie Forum Samorządowe
ul. Ostrowskiego 16
89-650 Czersk
Krystyna Rydzkowska
Przewodnicząca Zarządu
tel. (052) 398 41 63
– udział w życiu kulturalnym i społecznym miasta i gminy Czersk
– prowadzenie działalności w zakresie sportu i rekreacji
– promowanie zdrowego stylu życia
MLKS „Borowiak”
ul. 21 Lutego 2a
89-650 Czersk
Mirosław Przytarski
Prezes
tel. (052) 398 42 65
– rozwój różnych dyscyplin sportu
– organizacja imprez sportowych
– dbanie o rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej
– prowadzenie działalności wychowawczej
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Razem”
ul. Batorego 15, 89-650 Czersk
Jarosław Fidurski
Prezes
tel. (052) 398-48-05
uczestnictwo w imprezach sportowych, organizacja pozalekcyjnego życia sportowego uczniów
Stowarzyszenie Olimpiady Specjalne Polska-Pomorskie, Sekcja „Bratek” Czersk
ul. Batorego 15, 89-650 Czersk
Sławomir Sikora
Prezes
tel. 502-147-167
rewalidacja osób upośledzonych umysłowo poprzez udział w zajęciach treningowych oraz zawodach sportowych
Uczniowski Klub Sportowy „Brda” przy Zespole Szkół w Rytlu
ul. Ks. Kowalkowskiego 6,
89-642 Rytel
Roman Formella
Przewodniczący
tel. (052) 398-53-29
szkolenie sportowe
dzieci i młodzieży
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Pol”
ul. Szkolna 3, 89-650 Czersk
Maciej Jakubowski Prezes
Joanna Fidurska Sekretarz
tel. (052) 398-42-21
szkolenie sportowe młodzieży: piłka ręczna, turystyka kwalifikowana, żeglarstwo
Klub Sportowy „Olimpia Czersk”
ul. Przytorowa 7/27
89-650 Czersk
Ryszard Piórkowski
Prezes
krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
Międzyszkolny Klub Karate „Shotokan””
ul. Przytorowa 7/14
89-650 Czersk
Prezes
Tomasz Krygowski
Wiceprezes Katarzyna Thiede
 
Stowarzyszenie „NASZA WIEŚ BĘDŹMIEROWICE”
Będźmierowice 116
89-652 Łąg
Zofia Bielawska
Przewodnicząca Zarządu
tel. (052) 3955224
512 328 205
Kształtowanie postaw służących życiu społecznemu
gospodarczemu i kulturalnemu.
Działalność na rzecz ogółu mieszkańców sołectwa Będźmierowice.
Stowarzyszenie „Nasz Łąg – nasza wieś”
ul. Chojnicka 30
89-652 Łąg
Wiesław Lipski
Prezes
Tel 052 398 87 18
Tel. 601 567 700
Działania na rzecz wsi Łąg oraz jej mieszkańców, promocja turystyczna, promocja o organizacja wolontariatu, popieranie inicjatyw społ.
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Łąg
ul. Chojnicka 3
89-652 Łąg
Zdzisław Jarząbek
Prezes
Tel. 052 398 68 78
stow.lag@
poczta.onet.pl
Działania na rzecz ogółu mieszkańców wsi Łąg i wsi sąsiednich związanych interesem społecznym
Uniwersytet Trzeciego Wieku
ul. Kościuszki 27
89-650 Czersk
Jadwiga Główczak
Rektor
stymulowanie rozwoju osobowego oraz sprawności intelektualnej i fizycznej osób starszych
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Koło Terenowe w Czersku
ul. Szkolna 11, 89-650 Czersk
Gerard
Rymon-Lipiński
Przewodniczący
udzielanie pomocy członkom Związku w sprawach socjalno-bytowych, organizowanie życia kulturalnego
Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie, Oddział w Czersku
ul. Piaskowa 15, 89-650 Czersk
Bogumiła Milewska –Prezes
tel. (052) 398-46-27
prowadzenie działalności w zakresie rozwoju społecznego i kulturalnego Kaszub i Pomorza
Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Czerskiej
ul. Kalinowskiego 2
89-650 Czersk
Andrzej Sabiniarz
Prezes
 
Stowarzyszenie „Lepsze Jutro”
ul. Dworcowa 15,
89-650 Czersk
Jacek Berndt
Prezes
zorganizowane propagowanie abstynencji, organizowanie działalności kulturalnej
Rada Miejsko-Gminna Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych
ul. Kościuszki 27, 89-650 Czersk
Jerzy Jażdżewski
Przewodniczący
tel. (052) 398-53-37
propagowanie i rozwój kultury fizycznej na terenach wiejskich
Ogólnokrajowe Stowarzyszenie Kombatantów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie ul. Szkolna 11, 89-650 Czersk
Koło Terenowe w Czersku
adres do korespondencji:
Edyta Łangowska
ul. Wielewska 14
89-650 Czeesk
Jan Westfal
Prezes
tel. (052) 398-41-56
Edyta Łangowska
Sekretarz
tel. (052) 398-49-50
popularyzowanie tradycji bojowych PSZ na Zachodzie
Stowarzyszenie na rzecz Szkoły w Odrach i Rozwoju Lokalnego
ul. Długa 1, Odry, 89-651 Gotelp
Henryk Gołuński Prezes
tel. 052 398 61 78
Dorota Sabiniarz – dyrektor szkoły
tel. 052 398 61 95
spodry@neostrada.pl
prowadzenie szkoły w Odrach i działalności na rzecz rozwoju lokalnego
Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Działających na rzecz Dzieci Niepełnosprawnych
w Czersku
ul. Pomorska 10, 89-650 Czersk
Józef Narloch
Prezes
tel. (052) 398-51-98
organizowanie i udzielanie pomocy niepełnosprawnym i ich rodzinom
Czerskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych (w rejestracji)
ul. Dworcowa 15
89-650 Czersk
Zbigniew Kałduński
Prezes
tel. 694 379 694
 
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Pelplińskiej Oddział w Czersku
ul. Kościuszki 34 , 89-650 Czersk
Renata Lisiecka
Prezes
tel. (052) 398-46-10

renata.lisiecka@
poczta.onet.pl
podejmowanie inicjatyw mających na celu wszechstronną pomoc rodzinie
Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział w Czersku
ul. Kościuszki 8, 89-650 Czersk
Teresa Borzyszkowska
Przewodnicząca Zarządu Miejskiego
tel. (052) 398-43-70
kształtowanie rzeczywistości polskiej w oparciu o chrześcijańską koncepcję człowieka i świata, ujętą w społecznym nauczaniu Kościoła rzymskokatolickiego
Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koło w Czersku
ul. Por. Kalinowskiego 9, 89-650 Czersk
Edmund Trzebiatowski
tel. (052) 398-64-53
działalność kombatancka
o charakterze środowiskowym
Miejsko-Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi w Czersku 
Czersk, ul. Kościuszki 15/9
Adam Kolasiński 
Prezes
tel. (52) 398 95 35
602 590 066
Ludwik Woźniak
Wiceprezes
 tel. (052) 398-63-41
propagowanie honorowego krwiodawstwa
Polski Związek Wędkarski
Koło nr 78 Czersk
ul. Łosińska 9, 89-650 Czersk
Adam Sawicki
Prezes
tel. (052) 398-65-44
organizowanie rekreacji i sportu wędkarskiego
Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych, Zarząd Oddziału
ul. Śliwicka 3, 89-650 Czersk
Paweł Karczyński
Prezes
tel. (052) 398-66-15
organizacja lotów i wystaw gołębi pocztowych
Fundacja na rzecz Rozwoju Społeczno-Kulturalnego i Promocji Ziemi Słupskiej, Zaborów, Borów i Gochów „Naji Goche”
ul. Jeziorna 29, 77-138 Borowy Młyn
Zbigniew Talewski Prezes Zarządu
tel. 601-503-600
działalność społeczno-kulturalna
Koło Gospodyń Wiejskich „Łężanki”
ul. Chojnicka 30, 89-652 Łąg
Prezes
Teresa Kropidłowska
kultywowanie tradycji lokalnych
„Naszym Dzieciom” – Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Rytla i Okolic
ul. Ks. A. Kowalkowskiego 6
89-642 Rytel
Przewodnicząca
Grażyna Stelmach
 
Stowarzyszenie Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Czersku,
ul. Szkolna 3
89-650 Czersk
Przewodniczący Zarządu
Hieronim Kucharski
 
 
 
ostatnia aktualizacja: 20.07.2010 r.
 
Pliki do pobrania

 

Pliki do pobrania

Spis_organizacji_pozarzadowych
Tytuł: Spis_organizacji_pozarzadowych
Rozmiar: 23 kB