Urząd Miejski w Czersku
Czersk
Czersk
Czersk
Biuletyn Informacji Publicznej
Dzisiaj jest sobota, 15 grudnia 2018 r. Imieniny: Celiny, Ireneusza, Niny
 
Wersja Polska English Deutsch

Ozdoba świąteczna w centrum Czerska

W Czersku, na Placu Ostrowskiego, pojawiła się nowa dekoracja świąteczną. Ozdoba ma kształt bombki o wysokości ponad 3 metrów, mieni się w kolorze bieli ze złotymi gwiazdami, ma otwarte dwa boki, można więc wejść do jej wnętrza. Krótko po ustawieniu dekoracji przechodzący tamtędy mieszkańcy sięgali po aparat, by zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie.

Zapraszamy na Czerskie Betlejem

Serdecznie zapraszamy wszystkich Mieszkańców oraz Gości Gminy Czersk na „CZERSKIE BETLEJEM – WSPÓLNE KOLĘDOWANIE MIESZKAŃCÓW”. Spotkajmy się w niedzielę – 23 grudnia o godz.16.00 na Placu Ostrowskiego w Czersku. Stanie tam prawdziwy, wigilijny stół z barszczem, piernikami i opłatkiem. Będzie „żywa szopka” ze Świętą Rodziną, pastuszkami i zagrodami z żywymi zwierzętami. Nie zabraknie życzeń oraz […]

Przebudowa ulicy Zbożowej w Czersku

Firma „BRANDBUD” Wisław Hildebrandt z Krojant zakończyła prace związane z przebudową ulicy Zbożowej w Czersku. W ramach zadania wybudowano sieć kanalizacji deszczowej, a tym samym zlikwidowana została kanalizacja ogólnospławna. Droga ma teraz formę ciągu pieszo-jezdnego i wykonana została z kostki brukowej betonowej. Wartość inwestycji to kwota 397.219,62 zł brutto. Natomiast firma ELKTOM Tomasz Morek z […]

Modernizacja oświetlenia przy SPZOZ w Czersku

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELMONT Tadeusz Kosecki z Klawkowa wykonało montaż słupów oświetleniowych przy SPZOZ w Czersku. Zastąpione zostały stare jeszcze rtęciowe lampy. Koszt zadania to kwota 17.970,96 zł brutto. zdj. Przemysław Bloch

Budowa odcinka ulicy Dworcowej w Łęgu

Firma Usługi Ogólnobudowlane „MARBRUK” Marcin Kwiatkowski z Charzyków wykonała zadanie związane z budową odcinka ulicy Dworcowej w Łęgu (przy Ośrodku Zdrowia). Ułożono kostkę brukową betonową na długości 100 mb (powierzchnia utwardzona 468 m2). Wartość inwestycji to kwota 219.380,83 zł brutto.

III sesja Rady Miejskiej w Czersku

III sesja Rady Miejskiej w Czersku odbędzie się w dniu 18 grudnia 2018 r. (wtorek) o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Czersku z następującym porządkiem obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. Ślubowanie radnego. Przyjęcie ewentualnych zmian w porządku obrad sesji. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady. Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie […]

Interpelacje i zapytania – 10.12.2018 r.

5. Maciej Deja – 10.12.2018 r.

IX sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej

IX sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Czersku odbędzie się w dniu 17 grudnia  2018 r. (poniedziałek) o godzinie 12:15  w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Czersku z następującym porządkiem obrad: Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. Przedyskutowanie planów na rok 2019. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. Wolne wnioski. Zakończenie obrad.

Jarmark Świąteczny – zapraszamy

Zapraszamy do godz. 14.00 na Jarmark Świąteczny, na którym można zakupić ozdoby świąteczne wykonane przez uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy i Stowarzyszenia „Lepsze Jutro”, Spółdzielnię Socjalną, uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 2 w Czersku, Zespołu Szkół Specjalnych w Czersku.    

Dotacje dla Kół Gospodyń Wiejskich!

Informujemy, że na mocy nowych uregulowań Koło Gospodyń Wiejskich może zarejestrować się w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W jednej wiosce może działać tylko jedno KGW, to które pierwsze zarejestruje się w ARiMR. Przepisy ustalają, że na terenie jednej wsi może mieć siedzibę jedno koło gospodyń wiejskich. Dotyczy […]

Wybory uzupełniające do Czerskiej Gminnej Rady Seniorów

Burmistrz Czerska Przemysław Biesek-Talewski informuje, że trwają wybory uzupełniające do Czerskiej Gminnej Rady Seniorów (I kadencja). Zgodnie z harmonogramem ogłoszonym zarządzeniem Burmistrza Czerska: Karty poparcia kandydata, o których mowa Rozdziale 2 §8. ust. 3 Statutu Czerskiej Gminnej Rady Seniorów przyjmowane będą do dnia 14.12.2018r. do godz. 14.00. Karty poparcia kandydata należy dostarczyć ww. terminie do […]

Zapytania i interpelacje – 30.11.2018 r.

Poniżej publikujemy zapytania i interpelacje radnych złożone dnia 30 listopada 2018 r. 1. Łukasz Formella – 30.11.2018 r. 2. Łukasz Formella (2) – 30.11.2018 r. 3. Daniel Szpręga – 30.11.2018 r. 4. Lucyna Zawiszewska – 30.11.2018 r.

Konsultacje projektu zmiany Programu i trybu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019

Organizacje pozarządowe działające na terenie miasta i gminy Czersk Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. – Dz.U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) oraz § 4 Uchwały Nr XLIV/429/10 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 24 czerwca 2010 r. […]

Wieczór wspomnień o harcmistrzu Józefie Piekarku

Pamięć o przeszłości kształtuje teraźniejszość i ma wpływ na naszą przyszłość. Harcmistrz Józef Piekarek – nauczyciel, autorytet wielu osób, który pokazał, jaką drogą warto byłoby podążać w swoim życiu. 1 grudnia 2018 roku Burmistrz Czerska Przemysław Biesek-Talewski wraz z inicjatorką uhonorowania harcmistrza Józefa Piekarka – Ireną Lomnitz odsłonił tablicę z nazwą placu harcmistrza Józefa Piekarka. […]

XXIV Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Czerska

W sobotę (01.12.2018r.) odbył się XXIV Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Czerska. Zmagania na parkiecie sali gimnastycznej czerskiej „Jedynki” trwały kilka godzin. Najlepszych zawodników nagrodził Burmistrz Czerska Przemysław Biesek-Talewski. Turniej został rozegrany z podziałem na kategorie: I. Szkoły podstawowe (dziewczęta i chłopcy) Dziewczęta: 1. Andrearczyk Blanka 2. Chorab Joanna Chłopcy: 1. Włoch Bartłomiej 2. […]

Odwołanie zakazu wstępu do lasu

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego podaje do wiadomości Zarządzenie Nr 20/2018 Nadleśniczego Nadleśnictwa Czersk w sprawie odwołania zakazu wstępu do lasu.zarzadzenie

Trwa II Sesja Rady Miejskiej.

Przypominamy, iż istnieje możliwość śledzenia transmisji z obrad Rady Miejskiej pod poniższym linkiem: https://www.youtube.com/channel/UCP794CVQgG_HespHIIyGM7w Możliwość śledzenia wyników głosowania: https://czersk.sesjaradygminy.pl/gosc  

16 Dni Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet

Dnia 27.11.2018 pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku oraz uczniowie II klasy pedagogiczno-psychologicznej Liceum Ogólnokształcącego im. Wincentego Pola w Czersku wraz z opiekunem Panią Małgorzatą Szulc, promowali kampanię „16 Dni Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet”. Młodzież wraz z opiekunami rozdawała jabłka, ulotki oraz przypinała mieszkańcom białe wstążeczki, które są symbolem protestu przeciwko krzywdzeniu kobiet. W […]

Konsultacje dla Kół Gospodyń Wiejskich

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biuro Powiatowe w Chojnicach informuje, że w najbliższą sobotę 1 grudnia w godz. 9:00 – 14:00 w Biurze Powiatowym ARMiR w Chojnicach przy ul. Kościerskiej 10 odbędzie się Dzień Konsultacji, którego celem jest zapewnienie informacji dla zainteresowanych możliwością założenia koła gospodyń wiejskich oraz ubiegania się o pomoc finansową. Serdecznie zapraszamy.

SMS-owe powiadamianie mieszkańców

Szanowni Państwo! Zachęcamy do skorzystania z „Systemu powiadamiania SMS” mieszkańców Gminy Czersk. Dzięki temu mają Państwo możliwość otrzymywania na swój telefon komórkowy bezpłatnych, krótkich komunikatów ( w tym np. komunikatów dot. spotkań z rolnikami, ostrzeżeń meteorologicznych itp.) oraz innych, ważnych informacji związanych z życiem Gminy Czersk (np. przypomnienia o imprezach i wydarzeniach / terminach płatności […]