Urząd Miejski w Czersku
Czersk
Czersk
Czersk
Biuletyn Informacji Publicznej
Dzisiaj jest poniedziałek, 22 października 2018 r. Imieniny: Filipa, Halki, Melanii
 
Wersja Polska English Deutsch

MOBILNY PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Szanowni Państwo!
Uprzejmie przypominamy, że 28 listopada (sobota) w godzinach od 800  do 1400 czynny jest Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na parkingu przy ul. Kościuszki w Czersku (Dom Chleba).
W punkcie przyjmowane są bezpłatnie odpady:

– resztki farb, lakierów, klejów, żywic, środków do konserwacji i ochrony drewna oraz opakowania po nich;
– rozpuszczalniki, środki czyszczące, substancje do wywabiania plam i opakowania po nich;
– zbiorniki po aerozolach, pozostałości po domowych środkach dezynfekcji i dezynsekcji;
– środki ochrony roślin oraz opakowania po nich;
– lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, w tym świetlówki, termometry, przełączniki;
– baterie i akumulatory;
– zużyte pojemniki po tuszach i tonerach, zużyte oleje;
– przeterminowane leki;
– sprzęt elektryczny i elektroniczny;
– meble i inne odpady wielkogabarytowe;
– opony;

Przyjmowanie odpadów zebranych selektywnie, dostarczonych przez mieszkańców Gminy Czersk będzie możliwe po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i adres zamieszkania na terenie Gminy Czersk (np. dowód osobisty lub potwierdzenie dokonania opłat za odbiór odpadów komunalnych).

Wydział Rolnictwa i Środowiska