Urząd Miejski w Czersku
Czersk
Czersk
Czersk
Biuletyn Informacji Publicznej
Dzisiaj jest sobota, 20 października 2018 r. Imieniny: Ireny, Kleopatry, Witalisa
 
Wersja Polska English Deutsch

Małe granty

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. – Dz.U.2016, poz. 1817 ze zm.) zamieszcza się oferty na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej pn „Szkolenie sportowe” i „Organizacja udziału w zawodach i rozgrywkach sportowych” złożone przez Miejski Ludowy Klub Sportowy „Borowiak” na:
1) stronie http://www.bip.czersk.pl/ bip.czersk.pl,
2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Czersku,
) stronie http://www.czersk.pl

Stosownie do zapisów art. 19a ust. 4 ww. ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Czersku do dnia 10.11.2017 r.

MLKS Borowiak – szkolenie sportowe

MLKS Borowiak – imprezy sportowe

Pliki do pobrania

MLKA Borowiak -  imprezy sportowe
Tytuł: MLKA Borowiak - imprezy sportowe
Rozmiar: 2 MB
MLKS Borowiak - szkolenie sportowe
Tytuł: MLKS Borowiak - szkolenie sportowe
Rozmiar: 2 MB