Urząd Miejski w Czersku
Czersk
Czersk
Czersk
Biuletyn Informacji Publicznej
Dzisiaj jest piątek, 19 stycznia 2018 r. Imieniny: Erwiny, Henryka, Mariusza
 
Wersja Polska English Deutsch

Mikroinstalacje prosumenckie

Trwa realizacja projektu pn. „Czysta energia dla gminy Czersk – montaż instalacji fotowoltaicznych” dofinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Przedsięwzięcie polega na montażu 46 instalacji fotowoltaicznych na budynkach na terenie gminy Czersk. Informujemy, iż Wykonawca udziela 144 m-cy gwarancji jakości na zrealizowany […]

Dodatkowy nabór wniosków na montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych

Burmistrz Czerska ogłasza dodatkowy otwarty nabór wniosków dla wszystkich zainteresowanych montażem mikroinstalacji prosumenckich złożonych z instalacji fotowoltaicznych Projekt będzie polegał na zainstalowaniu mikroinstalacji prosumenckich na budynkach gospodarstw domowych położonych na terenach wiejskich Gminy Czersk. Nie jest możliwy montaż instalacji na terenie miasta Czersk.   Adresaci: Mieszkańcy (właściciele budynków) Gminy Czersk, zamieszkujący miejscowości do 5 tys. […]

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ – konsultacje społeczne

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY CZERSK Informujemy, że wyłożono do publicznego wglądu „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Czersk na lata 2015-2020” Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym i jednocześnie podstawą do ubiegania się o środki na realizację zadań uwzględniających realne potrzeby mieszkańców m.in. w zakresie termomodernizacji budynków czy wykorzystania odnawialnych źródeł […]

Koncepcja i projekt budowlany dla węzła integrującego w rejonie dworca kolejowego w Czersku

Nowy obraz

Zakończyły się prace w ramach projektu „Chojnicko-Człuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny” na opracowanie dokumentacji projektowej dla węzła integrującego w rejonie dworca kolejowego w Czersku. Zakres dokumentacji obejmował budynek istniejącego dworca kolejowego PKP wraz z terenem przyległym oraz ulicą Dworcową w Czersku. Poniżej linki do wizualizacji: Dworzec PKP: ELEWACJE PÓŁNOCNO-WSCHODNIA, POŁUDNIOWO-ZACHODNIA ELEWACJE POŁUDNIOWO-WSCHODNIE I PÓŁNOCNO-ZACHODNIA WIDOK 1 […]

Program „Senior WIGOR” – wręczenie promesy.

1

Dnia 5 sierpnia 2015 roku w ogrodach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie odbyła się uroczysta inauguracja programu „Senior WIGOR”, na którą zostali zaproszeni przedstawiciele samorządów zakwalifikowanych do jego realizacji. Gminę Czersk reprezentował zastępca burmistrza – Grzegorz Klauza.  Podczas spotkania Premier Ewa Kopacz i Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz wręczyli promesy samorządom, które […]

197 000 zł dla Gminy Czersk

logo_senior_wigor_1

Miło nam poinformować, że Gmina Czersk jako jedna z siedmiu w województwie otrzymała dofinansowanie na utworzenie Domu Dziennego Pobytu dla osób powyżej 60 roku życia w ramach Wieloletniego Programu „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020. W ramach projektu planuje się utworzenie i wyposażenie Domu Dziennego Pobytu „Senior-WIGOR”. Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie wsparcia seniorom poprzez umożliwienie korzystania z […]

Zrealizowano kolejny projekt w Gminie Czersk

logo UE DPROW

Informujemy, iż zakończyła się realizacja przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kęsza w sołectwie Lipki”. Przedmiotem projektu była budowa systemu kanalizacji sanitarnej umożliwiającego odprowadzanie ścieków bytowo-gospodarczych z miejscowości Kęsza do oczyszczalni ścieków. Projekt zrealizowany został w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” a dofinansowanie otrzymał z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na […]

Dofinansowanie do budowy kanalizacji w Kęszy

logo UE DPROW

Informujemy, iż dnia 22 maja tego roku Samorząd Województwa Pomorskiego zawarł z Gminą Czersk umowę o przyznanie dofinansowania dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kęsza w sołectwie Lipki”. Przedmiotem projektu jest budowa systemu kanalizacji sanitarnej umożliwiającego odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych z miejscowości Kęsza do oczyszczalni ścieków. Projekt realizowany jest w ramach działania „Podstawowe usługi […]

Nabór wniosków do „Programu budowy mikroinstalacji prosumenckich”

FOTO

Burmistrz Czerska ogłasza otwarty nabór wniosków dla wszystkich zainteresowanych montażem mikroinstalacji prosumenckich złożonych z instalacji fotowoltaicznych Projekt będzie polegał na zainstalowaniu mikroinstalacji prosumenckich na budynkach gospodarstw domowych położonych na terenach wiejskich Gminy Czersk. Nie jest możliwy montaż instalacji na terenie miasta Czersk. Adresaci: Mieszkańcy (właściciele budynków) Gminy Czersk, zamieszkujący miejscowości do 5 tys. mieszkańców. W […]

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kęsza w Sołectwie Lipki

bez tytułu

Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kęsza w Sołectwie Lipki”. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Usługowe „HYDRO-EKO” Mirosław Rożek z Chojnic. Wartość zamówienia to kwota 509.845,24 zł brutto. Termin realizacji zgodnie z umową został określony na 15 czerwca br.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lipki Górne, Lipki Dolne i Złe Mięso w ramach projektu Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Czersk

2175877_WP_20150402_09_24_23_Pro

        Zakończono prace związane z budową sieci kanalizacyjnej w Sołectwie Lipki obejmującej miejscowości: Lipki Górne, Lipki Dolne i Złe Mięso. Inwestycję realizowała firma „Wo-Kop” Wojciech Drewczyński z Chojnic. W ramach zadania wybudowano sieć kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej o łącznej długości ponad 4 km. Projekt zakładał również budowę 87 przyłączy do granicy nieruchomości. […]

Nowe place zabaw w Gminie Czersk

IMG_0925

Zakończyła się realizacja projektu pn „Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznej na terenie Gminy Czersk – etap III”  dofinansowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.  Dofinansowanie z Funduszu wyniosło 80% kosztów kwalifikowalnych. W ramach trzeciego etapu inwestycji na terenie gminy w miejscowościach Malachin, Kamionka i Zapora powstały […]

„Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze”.

RPO

  „Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze” Wniosek nr WND-RPPM.05.01.00-00-005/09 Umowa nr UDA-RPPM.05.01.00-00-005/09-00 To partnerski projekt złożony przez Gminę Miejską Chojnice jako partnera wiodącego wraz z 9 innymi gminami do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013 Wniosek aplikacyjny […]

Koncepcja i projekt budowlany dla węzła integrującego w rejonie dworca kolejowego w Czersku

dworzecpkp

Trwają prace w ramach projektu „Chojnicko-Człuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny” na opracowanie dokumentacji projektowej dla węzła integrującego w rejonie dworca kolejowego w Czersku. Zakres dokumentacji obejmuje budynek istniejącego dworca kolejowego PKP wraz z terenem przyległym oraz ulicą Dworcową w Czersku. Poniżej linki do wizualizacji: Dworzec PKP: https://drive.google.com/file/d/0B-8rZ46KX1yqTld3WG5MNVlTUGM/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B-8rZ46KX1yqWjMyRFJsUlRyYWM/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B-8rZ46KX1yqVUFrNFF5VlY2Nnc/view?usp=sharing Ulica Dworcowa: https://drive.google.com/file/d/0B-8rZ46KX1yqRzN5Mmc3bVZ1bjA/view?usp=sharing Zadanie realizuje firma: Pracownia […]

Ścieżka rowerowa Rytel – Chojnice

rytel

Trwają prace związane z wykonaniem projektu budowlanego dla zadania pn.: Przebudowa drogi wraz z budową ścieżki rowerowej/ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 2628 G na odcinku DW 235 – Krojanty – DK 22 dł. ok. 3,810 km oraz budowa ścieżki rowerowej w ciągu DK 22 na odcinku Rytel – węzeł Pawłowo dł. ok. 10,100 […]

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lipki Górne, Lipki Dolne i Złe Mięso w ramach projektu Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Czersk

20141205_140300_Złe Mięso

      W grudniu dokonano odbioru częściowego robót kanalizacyjnych w ramach projektu „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Czersk” Informujemy, że stan zawansowania robót budowlanych prowadzonych w sołectwie Lipki przez firmę „Wo-Kop” Wojciech Drewczyński z Chojnic na dzień odbioru (15.12.2014 r.) stanowił ok. 44%. Wartość odebranych robót wyniosła ponad […]

Gmina Czersk zakończyła realizację projektu pn. „Opracowanie pełnej dokumentacji analitycznej i technicznej w celu instalacji ogniw fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej”

RPO

Projekt otrzymał wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 w ramach działania 5.4 Rozwój energetyki odnawialnej. Celem projektu było zwiększenie wykorzystania energii z odnawialnych źródeł energii (OZE) na terenie gminy Czersk. W ramach projektu opracowano 15 kompletów projektów wykonawczych dla instalacji ogniw fotowoltaicznych na 15 obiektach użyteczności publicznej w gminie Czersk […]

Budowa systemów oświetlenia boisk wielofunkcyjnych (w Łęgu i Gotelpiu) zasilanych z odnawialnych źródeł energii oraz ogólnodostępnego boiska o nawierzchni syntetycznej przy szkole w Gotelpiu

20141030_085412

Zakończono prace związane z budową wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Gotelpiu. Inwestycję zrealizowała firma „HYDRO-EKO” Mirosław Rożek z Chojnic. Dodatkowo przy boisku ustawione zostały lampy oświetleniowe zasilane z odnawianych źródeł energii. Takie samo oświetlenie zyskało również wybudowane niedawno boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół w Łęgu. Wartość inwestycji to kwota 574.787,52 zł brutto. Przedsięwzięcie […]

Gmina otrzymała dofinansowanie unijne z PO IiŚ 2007-2013 dla projektu pn. „Opracowanie Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Czersk” .

skanowanie0001

  Celem niniejszego projektu jest opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Czersk, a także stworzenie w gminie bazy danych zawierającej informacje pozwalające na ocenę gospodarki energią w gminie oraz inwentaryzację emisji gazów cieplarnianych. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Czersk pomoże w spełnieniu obowiązków nałożonych na jednostki sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej, określonych w ustawie […]

Ruszyła budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Lipki.

Po długich oczekiwaniach mieszkańcy trzech miejscowości w sołectwie Lipki doczekali się budowy kanalizacji sanitarnej. Wykonawca robót budowlanych – Firma Wo-Kop z Chojnic rozpoczęła budowę sieci od miejscowości Złe Mięso. Budowa jest możliwa dzięki uzyskanemu przez Gminę Czersk dofinansowaniu unijnemu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. Projekt pn. „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i […]