Urząd Miejski w Czersku
Czersk
Czersk
Czersk
Biuletyn Informacji Publicznej
Dzisiaj jest piątek, 22 czerwca 2018 r. Imieniny: Pauliny, Sabiny, Tomasza
 
Wersja Polska English Deutsch

Projekty unijne

Wieloletni Strategiczny Program Operacyjny na lata 2017-2022

Szanowni Państwo, Gmina Czersk przystępuje do opracowania Wieloletniego Strategicznego Programu Operacyjnego na lata 2017 — 2022 (WSPO), wynikającego z przyjętej przez Radę Miejską Strategii Rozwoju Gminy Czersk na lata 2014 — 2025.  Zwracamy się z prośbą o zaproponowanie projektów, zadań i działań, które Państwa zdaniem powinny znaleźć się w tym programie. Do ich zgłaszania uprawnieni […]

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Poradnik PARP „Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą” – najnowsze wydanie poradnika dla nowo powstałych firm „Poradnik, który oddajemy do Państwa rąk, podobnie jak jego poprzednie edycje, jest zbiorem wielu odpowiedzi na pytanie – jak stworzyć i prowadzić na początku własną firmę. Mamy nadzieję skrócić Państwa drogę do informacji niezbędnych dla rozpoczęcia działalności i jej rozwijania. […]

Aktualna lista projektów dofinansowanych

Poniżej przedstawiamy aktualną listę oraz podstawowe informacje na temat projektów przygotowywanych, złożonych bądź już ocenionych i realizowanych przez Gminę Czersk:   PROJEKTY – TABELA 12_2015 r    

Spotkania informacyjne w Gdańsku: „Fundusze Europejskie dla przedsiębiorstw na projekty B+R oraz innowacje”

Spotkania informacyjne w Gdańsku: „Fundusze Europejskie dla przedsiębiorstw na projekty B+R oraz innowacje” Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego zaprasza na spotkania informacyjne poświęcone wsparciu dla przedsiębiorstw na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje z Funduszy Europejskich w perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Termin i miejsce spotkania: Spotkanie odbędzie się we […]

Ryś – termomodernizacja budynków jednorodzinnych

Ryś – termomodernizacja budynków jednorodzinnych Program realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   Ogólne informacje o programie Ryś Zmniejszenie emisji CO2 oraz pyłów w wyniku poprawy efektywności wykorzystania energii w istniejących jednorodzinnych budynkach mieszkalnych. Dzięki realizacji programu Ryś – termomodernizacja budynków jednorodzinnych spodziewane jest zmniejszenie emisji dwutlenku węgla i niebezpiecznych pyłów do […]

Mikroinstalacje prosumenckie

Trwa realizacja projektu pn. „Czysta energia dla gminy Czersk – montaż instalacji fotowoltaicznych” dofinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Przedsięwzięcie polega na montażu 46 instalacji fotowoltaicznych na budynkach na terenie gminy Czersk. Informujemy, iż Wykonawca udziela 144 m-cy gwarancji jakości na zrealizowany […]

Dodatkowy nabór wniosków na montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych

Burmistrz Czerska ogłasza dodatkowy otwarty nabór wniosków dla wszystkich zainteresowanych montażem mikroinstalacji prosumenckich złożonych z instalacji fotowoltaicznych Projekt będzie polegał na zainstalowaniu mikroinstalacji prosumenckich na budynkach gospodarstw domowych położonych na terenach wiejskich Gminy Czersk. Nie jest możliwy montaż instalacji na terenie miasta Czersk.   Adresaci: Mieszkańcy (właściciele budynków) Gminy Czersk, zamieszkujący miejscowości do 5 tys. […]

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ – konsultacje społeczne

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY CZERSK Informujemy, że wyłożono do publicznego wglądu „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Czersk na lata 2015-2020” Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym i jednocześnie podstawą do ubiegania się o środki na realizację zadań uwzględniających realne potrzeby mieszkańców m.in. w zakresie termomodernizacji budynków czy wykorzystania odnawialnych źródeł […]

Koncepcja i projekt budowlany dla węzła integrującego w rejonie dworca kolejowego w Czersku

Zakończyły się prace w ramach projektu „Chojnicko-Człuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny” na opracowanie dokumentacji projektowej dla węzła integrującego w rejonie dworca kolejowego w Czersku. Zakres dokumentacji obejmował budynek istniejącego dworca kolejowego PKP wraz z terenem przyległym oraz ulicą Dworcową w Czersku. Poniżej linki do wizualizacji: Dworzec PKP: ELEWACJE PÓŁNOCNO-WSCHODNIA, POŁUDNIOWO-ZACHODNIA ELEWACJE POŁUDNIOWO-WSCHODNIE I PÓŁNOCNO-ZACHODNIA WIDOK 1 […]

Program „Senior WIGOR” – wręczenie promesy.

Dnia 5 sierpnia 2015 roku w ogrodach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie odbyła się uroczysta inauguracja programu „Senior WIGOR”, na którą zostali zaproszeni przedstawiciele samorządów zakwalifikowanych do jego realizacji. Gminę Czersk reprezentował zastępca burmistrza – Grzegorz Klauza.  Podczas spotkania Premier Ewa Kopacz i Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz wręczyli promesy samorządom, które […]

197 000 zł dla Gminy Czersk

Miło nam poinformować, że Gmina Czersk jako jedna z siedmiu w województwie otrzymała dofinansowanie na utworzenie Domu Dziennego Pobytu dla osób powyżej 60 roku życia w ramach Wieloletniego Programu „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020. W ramach projektu planuje się utworzenie i wyposażenie Domu Dziennego Pobytu „Senior-WIGOR”. Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie wsparcia seniorom poprzez umożliwienie korzystania z […]

Zrealizowano kolejny projekt w Gminie Czersk

Informujemy, iż zakończyła się realizacja przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kęsza w sołectwie Lipki”. Przedmiotem projektu była budowa systemu kanalizacji sanitarnej umożliwiającego odprowadzanie ścieków bytowo-gospodarczych z miejscowości Kęsza do oczyszczalni ścieków. Projekt zrealizowany został w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” a dofinansowanie otrzymał z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na […]

Dofinansowanie do budowy kanalizacji w Kęszy

Informujemy, iż dnia 22 maja tego roku Samorząd Województwa Pomorskiego zawarł z Gminą Czersk umowę o przyznanie dofinansowania dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kęsza w sołectwie Lipki”. Przedmiotem projektu jest budowa systemu kanalizacji sanitarnej umożliwiającego odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych z miejscowości Kęsza do oczyszczalni ścieków. Projekt realizowany jest w ramach działania „Podstawowe usługi […]

Nabór wniosków do „Programu budowy mikroinstalacji prosumenckich”

Burmistrz Czerska ogłasza otwarty nabór wniosków dla wszystkich zainteresowanych montażem mikroinstalacji prosumenckich złożonych z instalacji fotowoltaicznych Projekt będzie polegał na zainstalowaniu mikroinstalacji prosumenckich na budynkach gospodarstw domowych położonych na terenach wiejskich Gminy Czersk. Nie jest możliwy montaż instalacji na terenie miasta Czersk. Adresaci: Mieszkańcy (właściciele budynków) Gminy Czersk, zamieszkujący miejscowości do 5 tys. mieszkańców. W […]

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kęsza w Sołectwie Lipki

Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kęsza w Sołectwie Lipki”. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Usługowe „HYDRO-EKO” Mirosław Rożek z Chojnic. Wartość zamówienia to kwota 509.845,24 zł brutto. Termin realizacji zgodnie z umową został określony na 15 czerwca br.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lipki Górne, Lipki Dolne i Złe Mięso w ramach projektu Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Czersk

        Zakończono prace związane z budową sieci kanalizacyjnej w Sołectwie Lipki obejmującej miejscowości: Lipki Górne, Lipki Dolne i Złe Mięso. Inwestycję realizowała firma „Wo-Kop” Wojciech Drewczyński z Chojnic. W ramach zadania wybudowano sieć kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej o łącznej długości ponad 4 km. Projekt zakładał również budowę 87 przyłączy do granicy nieruchomości. […]

Nowe place zabaw w Gminie Czersk

Zakończyła się realizacja projektu pn „Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznej na terenie Gminy Czersk – etap III”  dofinansowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.  Dofinansowanie z Funduszu wyniosło 80% kosztów kwalifikowalnych. W ramach trzeciego etapu inwestycji na terenie gminy w miejscowościach Malachin, Kamionka i Zapora powstały […]

„Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze”.

  „Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze” Wniosek nr WND-RPPM.05.01.00-00-005/09 Umowa nr UDA-RPPM.05.01.00-00-005/09-00 To partnerski projekt złożony przez Gminę Miejską Chojnice jako partnera wiodącego wraz z 9 innymi gminami do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013 Wniosek aplikacyjny […]

Koncepcja i projekt budowlany dla węzła integrującego w rejonie dworca kolejowego w Czersku

Trwają prace w ramach projektu „Chojnicko-Człuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny” na opracowanie dokumentacji projektowej dla węzła integrującego w rejonie dworca kolejowego w Czersku. Zakres dokumentacji obejmuje budynek istniejącego dworca kolejowego PKP wraz z terenem przyległym oraz ulicą Dworcową w Czersku. Poniżej linki do wizualizacji: Dworzec PKP: https://drive.google.com/file/d/0B-8rZ46KX1yqTld3WG5MNVlTUGM/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B-8rZ46KX1yqWjMyRFJsUlRyYWM/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B-8rZ46KX1yqVUFrNFF5VlY2Nnc/view?usp=sharing Ulica Dworcowa: https://drive.google.com/file/d/0B-8rZ46KX1yqRzN5Mmc3bVZ1bjA/view?usp=sharing Zadanie realizuje firma: Pracownia […]

Ścieżka rowerowa Rytel – Chojnice

Trwają prace związane z wykonaniem projektu budowlanego dla zadania pn.: Przebudowa drogi wraz z budową ścieżki rowerowej/ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 2628 G na odcinku DW 235 – Krojanty – DK 22 dł. ok. 3,810 km oraz budowa ścieżki rowerowej w ciągu DK 22 na odcinku Rytel – węzeł Pawłowo dł. ok. 10,100 […]