Urząd Miejski w Czersku
Czersk
Czersk
Czersk
Biuletyn Informacji Publicznej
Dzisiaj jest piątek, 26 maja 2017 r. Imieniny: Eweliny, Jana, Pawła
 
Wersja Polska English Deutsch

Konkursy i nabory

Ogłoszono konkurs FIO 2010

Programy grantodawcze dla organizacji pozarządowych w 2010 r. – Fundacja Batorego

Wzór sprawozdania

Otwarty konkurs ofert o dotacje na realizację zadań własnych gminy w zakresie organizacji przez organizacje pozarządowe form wypoczynku letniego dzieci.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert o dotacje na realizację zadań własnych gminy (szkolenie sportowe oraz organizacja udziału w zawodach i rozgrywkach, zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży)

LISTA PODMIOTÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O DOTACJE

Uchwała nr III/8/06 w sprawie programu i trybu współpracy Gminy Czersk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007

Otwarty konkurs ofert o dotacje na realizację w 2007 roku zadań własnych gminy.

Sprawozdanie

Otwarty konkurs ofert o dotację na realizację zadań własnych gminy w zakresie organizacji przez organizacje pozarządowe form wypoczynku dzieci

LISTA PODMIOTÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O DOTACJE na realizację zadań własnych gminy w zakresie szkolenia sportowego oraz organizacji udziału w zawodach i rozgrywkach sportowych.

Uchwała nr XXXII/367/05 w sprawie programu i trybu współpracy Gminy Czersk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006

Konkurs ofert o dotacje na realizację w 2006 roku zadań własnych gminy

Wzór sprawozdania

Dotacje na wypoczynek letni dzieci przyznane.

Lista podmiotów ubiegających się o dotacje na realizację zadań własnych gminy w zakresie organizacji form wypoczynku letniego dzieci.

Otwarty konkurs ofert o dotacje na realizację zadań własnych gminy w zakresie organizacji przez organizacje pozarządowe form wypoczynku letniego dzieci.

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – konkurs

Konkurs na realizację zadań obejmujących działalność pożytku publicznego