Urząd Miejski w Czersku
Czersk
Czersk
Czersk
Biuletyn Informacji Publicznej
Dzisiaj jest środa, 21 lutego 2018 r. Imieniny: Eleonory, Lenki, Kiejstuta
 
Wersja Polska English Deutsch

Konkursy i nabory

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych Gmina Czersk na mocy art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 2017 ze zm.) ogłasza otwarty nabór na partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej […]

Ogłoszono konkurs FIO 2010

Programy grantodawcze dla organizacji pozarządowych w 2010 r. – Fundacja Batorego

Wzór sprawozdania

Otwarty konkurs ofert o dotacje na realizację zadań własnych gminy w zakresie organizacji przez organizacje pozarządowe form wypoczynku letniego dzieci.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert o dotacje na realizację zadań własnych gminy (szkolenie sportowe oraz organizacja udziału w zawodach i rozgrywkach, zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży)

LISTA PODMIOTÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O DOTACJE

Uchwała nr III/8/06 w sprawie programu i trybu współpracy Gminy Czersk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007

Otwarty konkurs ofert o dotacje na realizację w 2007 roku zadań własnych gminy.

Sprawozdanie

Otwarty konkurs ofert o dotację na realizację zadań własnych gminy w zakresie organizacji przez organizacje pozarządowe form wypoczynku dzieci

LISTA PODMIOTÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O DOTACJE na realizację zadań własnych gminy w zakresie szkolenia sportowego oraz organizacji udziału w zawodach i rozgrywkach sportowych.

Uchwała nr XXXII/367/05 w sprawie programu i trybu współpracy Gminy Czersk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006

Konkurs ofert o dotacje na realizację w 2006 roku zadań własnych gminy

Wzór sprawozdania

Dotacje na wypoczynek letni dzieci przyznane.

Lista podmiotów ubiegających się o dotacje na realizację zadań własnych gminy w zakresie organizacji form wypoczynku letniego dzieci.

Otwarty konkurs ofert o dotacje na realizację zadań własnych gminy w zakresie organizacji przez organizacje pozarządowe form wypoczynku letniego dzieci.

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – konkurs

Konkurs na realizację zadań obejmujących działalność pożytku publicznego