Urząd Miejski w Czersku
Czersk
Czersk
Czersk
Biuletyn Informacji Publicznej
Dzisiaj jest sobota, 25 marca 2017 r. Imieniny: Bolka, Cezaryny, Marioli
 
Wersja Polska English Deutsch

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Leśnej w Rytlu

Firma ELNIT ELECTRIC Marek Nitka z Chojnic wykona I etap budowy oświetlenia ulicznego ul. Leśnej w Rytlu. W ramach zadania ułożona zostanie linia kablowa oraz ustawione 4 lampy LED-owe. Wartość inwestycji to kwota 24.983,76 zł brutto. Termin wykonania to 30 września br. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: http://bip.czersk.pl/1944.html?file=12595

Przebudowa budynku remizy OSP w Rytlu – etap III

14017894_1414805915213040_2033665934_n

Zakończono kolejny etap przebudowy remizy OSP w Rytlu. W ramach prac wykonano prace budowlane wykończeniowe na poddaszu użytkowym, instalacje wew. oraz elewację. Inwestycję realizowała firma Usługi Remontowo-Budowlane Grzegorz Drewczyński z Brzeźna. Wartość zadania to kwota 134.950,00 zł brutto.

Trawnik, ławki oraz donice z kwiatami przy ul. Ks. A. Kowalkowskiego

5860506_WP_20160808_15_30_51_Pro

Firma Gartenia z Chojnic wykonała prace związane z zagospodarowaniem terenów zielonych w centrum Rytla w rejonie ul. Ks. Kowalkowskiego. Nasadzono roślinność: – sosna górska „mops” – 70 szt. – miskant chiński – 70 szt. – tawuła japońska „gold mound” – 100 szt. – berberys „aurea nana” – 50 szt. – rozchodnik – 100 szt. Wykonano […]

Urządzenie placów zabaw w gminie Czersk

5862678_WP_20160808_16_59_55_Pro

Plac zabaw przy ulicy Przytorowej w Czersku – koszt 17.722,65 zł brutto (w tym 4 tys. z budżetu osiedla) Plac zabaw w Strudze – koszt 19.261,74 zł brutto Plac zabaw w Wiecku (doposażenie istniejącego placu) – koszt 14.139,75 zł brutto   Plac zabaw w Klaskawie (doposażenie istniejącego placu) – koszt 12.287,70 zł brutto Plac zabaw […]

Budowa świetlicy wiejskiej w Klaskawie

5860083_WP_20160711_10_33_51_Pro

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Kazimierz Kropidłowski z Czerska zakończyło prace związane z budową budynku świetlicy wiejskiej w Klaskawie. Wartość inwestycji to kwota 460.000,00 zł brutto.

Rekultywacja stawu wiejskiego w Mokrem

5862063_WP_20160809_08_45_59_Pro

Firma „POZORSKI” s.c. ze Złotowa wykonała zadanie pn. „Rekultywacja stawu wiejskiego w Mokrem”. Przedmiot zamówienia obejmował: – oczyszczenie i wyfaszynowanie stawu, – odmulenie rowu i założenie przepustu o śr. 400 mm. Wartość inwestycji wyniosła 30.750,00 zł brutto. Zadanie było realizowane w ramach Czerskiego Budżetu Obywatelskiego 2016.

Modernizacja dróg gminnych

5859831_WP_20160630_09_02_17_Pro

Zrealizowano zadanie pn. „Modernizacja dróg gminnych”, w tym: a) Część 1: Modernizacja drogi gminnej Kłodnia – Krzyż – etap I odcinek 560 m dł. x 4 m szer. ułożenie nawierzchni bitumicznej na istniejącej podbudowie z kruszywa kamiennego łamanego Wykonawca: „MARBRUK” Sp. z o.o. z Charzyków Kwota: 84.391,78 zł brutto b) Część 2: Stabilizacja gruntu emulsją […]

Modernizacja systemu monitoringu

5861847_WP_20160809_08_26_27_Pro

Firma SMART SERWIS Marek Piątek z  Czerska zakończyła realizację przedsięwzięcia związanego z modernizacją monitoringu. W ramach zadania wykonano: – Dostawa, montaż i konfiguracja kompletnego systemu do rejestracji obrazu, – Dostawa, montaż i konfiguracja 5 kamer zewnętrznych z oświetlaczami podczerwieni podłączone do w/w systemu rejestracji wraz z urządzeniami do przesłania sygnału, Lokalizacja kamer: a) Dom Towarowy […]

Przebudowa drogi Zapora-Mylof – etap III

5859413_WP_20160808_15_19_06_Pro

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A. ze Starogardu Gdańskiego zakończyło prace związane z ułożeniem nawierzchni bitumicznej (warstwa ścieralna) na drodze Zapora – Mylof. Ponadto zmodernizowano również nawierzchnię mostu nad rzeką Brda. Wartość inwestycji to kwota 231.941,80 zł brutto. Dodatkowo ułożono nakładkę bitumiczną na drodze w kierunku Konigortu. Wartość prac wyniosła 40.135,02 zł brutto.

Modernizacja dróg transportu rolnego w Gminie Czersk poprzez ułożenie płyt YOMB

Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na utwardzenie ostatniego odcinka drogi Złotowo – Struga. Łącznie ułożonych zostanie 1.780 m2 płyt YOMB (445 mb dł. o szer. 4 m). Wykonawcą przedsięwzięcia będzie firma ROMAR Reszczyńscy s.j.  z Rokocina. Wartość inwestycji to kwota 120.756,14 zł brutto, w tym 50% kosztów pokryte zostanie z dotacji udzielonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego […]

Układanie nawierzchni z kostki betonowej i innych materiałów betonowych oraz zagospodarowanie terenu w Gminie Czersk

Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na realizację zadania pn. „Układanie nawierzchni z kostki betonowej i innych materiałów betonowych oraz zagospodarowanie terenu w Gminie Czersk”. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Usługi drogowo-budowlane Zbigniew Gryga z Kurczego. Zakres przedmiotu zamówienia: a) Chodnik, ul. Strażacka w Odrach, b) Plac OSP w m. Mokre, c) Plac Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku, […]

Budowa linii oświetlenia ulicznego w Gminie Czersk

Budowa oświetlenia w ul. Sosnowej i Modrzewiowej w Czersku – wykonawca: Marek Nitka ELNIT ELECTRIC z Chojnic – wartość zadania: 17.835,00 zł brutto – 5 szt. lamp w technologii LED Budowa oświetlenia w Będźmierowicach – wykonawca: ESKA s.c. z Człuchowa – wartość zadania: 15.621,00 zł brutto – 1 lampa hybrydowa na skrzyżowaniu drogi do Będźmierowic […]

Modernizacja placu manewrowego OSP Czersk

WP_20160629_08_59_42_Pro

Zakończono prace związane z modernizacją placu manewrowego w Ochotniczej Straży Pożarnej w Czersku. W ramach zadania ułożono kostkę brukową betonową i wykonano oświetlenie zewnętrzne. Inwestycję wykonywała firma Usługi drogowo-budowlane Zbigniew Gryga z Kurczego. Wartość zadania to kwota 86.948,70 zł brutto. Przedsięwzięcie było realizowane w ramach Czerskiego Budżetu Obywatelskiego 2016.  

Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy Zespołu Szkół w Rytlu

oie_24112751j4VKnq7H

Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy Zespołu Szkół w Rytlu. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Biuro Projektowe i Nadzór Budowlany Anna Bartoś z Rychnów. Wartość oferty to kwota 39.990,00 zł brutto. Termin wykonania do 30.11.2016 r. Koncepcję rozbudowy wcześniej wykonała firma PLANER Wiesław Redzimski z Gdańska. Koszt wyniósł 17.835,00 zł brutto.

Przebudowa nawierzchni dróg gminnych poprzez ułożenie płyt YOMB

Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na modernizację dróg poprzez ułożenie płyt YOMB. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma F.P.H.U. Michał Watrak z Czerska. Utwardzone zostaną odcinki dróg i ulic: Nowa Juńcza — 84 m2 (28 m dł. x 3 m szer.) Gotelp — 84 m2 (28 m dł. x 3 m szer.) Gutowiec, Kręta — 208 m2 (52 m dł. x 4 m […]

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy przepustu w Strudze

Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy przepusty drogowego w miejscowości Struga. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma „EKO-MEW” Jan Blatkiewicz z Gorzowa Wlkp. na kwotę 14.760,00 zł brutto. Termin realizacji do 30.11.2016 r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: http://bip.czersk.pl/1929.html?file=12324

Dostawa klimatyzatorów wraz z montażem w budynku świetlicy wiejskiej w Krzyżu

WP_20160516_11_13_54_Pro

Zakład Usług Chłodniczych Zbigniew Dudzic z Ględowa wykonał instalację klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Krzyżu. Wartość zadania to kwota 16.039,20 zł. Przedsięwzięcie było realizowane w ramach Czerskiego Budżetu Obywatelskiego 2016.  

Budowa linii oświetlenia ulicznego

Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe: „Budowa linii oświetlenia ulicznego w Gminie Czersk”, w tym: Cz. 1: Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej w ul. Chojnickiej w Czersku – etap I, Wykonawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ELMONT” Tadeusz Kosecki z Klawkowa Wartość: 49.336,73 zł brutto Zakres: ułożenie linii kablowej na odcinku od ul. Polnej do ul. Łąkowej oraz ustawienie 6 lamp oświetleniowych, […]

Modernizacja dróg gminnych

20141212_084601-160x120

Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe: a) Część 1: Modernizacja drogi gminnej Kłodnia – Krzyż – etap I odcinek 560 m dł. x 4 m szer. ułożenie nawierzchni bitumicznej na istniejącej podbudowie z kruszywa kamiennego łamanego Wykonawca: „MARBRUK” Sp. z o.o. z Charzyków Kwota: 84.391,78 zł brutto Termin: do 30.07.2016 r. b) Część 2: Stabilizacja gruntu emulsją asfaltową […]

Przebudowa budynku remizy OSP w Rytlu – etap III

20141013_100021-160x120-160x120

Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wykonanie kolejnego etapu prac związanych z przebudową budynku remizy OSP w Rytlu. W ramach inwestycji wykonane zostaną prace wykończeniowe i instalacyjne oraz elewacja obiektu. Najkorzystniejszą ofertę  złożyła firma Usługi Remontowo-Budowlane Grzegorz Drewczyński z Brzeźna na kwotę 134.950,00 zł brutto. Termin realizacji to 29 lipca br. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: http://bip.czersk.pl/1924.html?file=12264