Urząd Miejski w Czersku
Czersk
Czersk
Czersk
Biuletyn Informacji Publicznej
Dzisiaj jest środa, 28 czerwca 2017 r. Imieniny: Florentyny, Ligii, Leona
 
Wersja Polska English Deutsch

Osiągnięte poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji oraz poziomy recyklingu

Na podstawie art. 3. ust. 2. pkt 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) Gmina Czersk informuje o osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie umowy o której mowa w art. 6f ust. 1 i nie świadczą takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust.2, poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Osiągniete poziomy 2015

Pliki do pobrania

Osiągniete poziomy 2015
Tytuł: Osiągniete poziomy 2015
Rozmiar: 400 kB

Osiagnięte poziomy – podmioty

Pliki do pobrania

Osiagnięte poziomy - podmioty
Tytuł: Osiagnięte poziomy - podmioty
Rozmiar: 401 kB

Informujemy również, że odpady (zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania) odebrane przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Czersk są zagospodarowane w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów sp. z o.o. w Nowym Dworze k/Chojnic.