Urząd Miejski w Czersku
Czersk
Czersk
Czersk
Biuletyn Informacji Publicznej
Dzisiaj jest poniedziałek, 11 grudnia 2017 r. Imieniny: Biny, Damazego, Waldemara
 
Wersja Polska English Deutsch

Gospodarka odpadami – Deklaracje, formularze

Poniżej publikujemy nowy formularz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, obowiązujący od dnia 17 czerwca 2015 r.

Jednocześnie informujemy, że część H2 deklaracji – Domki letniskowe lub nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku – obowiązuje od 1 stycznia 2016 r.

Formularz do wypełnienia ręcznego:

formularz deklaracji 2015

Pliki do pobrania

formularz deklaracji 2015
Tytuł: formularz deklaracji 2015
Rozmiar: 414 kB

Formularz interaktywny:

Deklaracja odpady komunalne 2017_interaktywny

Pliki do pobrania

Deklaracja odpady komunalne 2017_interaktywny
Tytuł: Deklaracja odpady komunalne 2017_interaktywny
Rozmiar: 1 MB

Oświadczenie o posiadanym zbiorniku bezodpływowym (szambo), przydomowej oczyszczalni ścieków lub podłączeniu do gminnej kanalizacji sanitarnej:

oświadczenie o posiadanym zbiorniku bezodpływowym

Pliki do pobrania

oświadczenie o posiadanym zbiorniku bezodpływowym
Tytuł: oświadczenie o posiadanym zbiorniku bezodpływowym
Rozmiar: 395 kB

Burmistrz Czerska informuje, iż zgodnie z art. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.) ma obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków m.in. w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej.
W związku z powyższym Burmistrz Czerska zwraca się z uprzejma prośbą do mieszkańców Gminy Czersk o wypełnienie druku oświadczenia w terminie do 31 lipca 2015 r. a w przypadku nowopowstałych obiektów w terminie 14 dni od zakończenia budowy ww. instalacji.
Wypełnione oświadczenie dostarczyć należy do Urzędu Miejskiego w Czersku, ul. Kościuszki 27
89-650 Czersk.
Ważne: W przypadku nie złożenia oświadczenia Burmistrz Czerska zobowiązany będzie do przeprowadzenia kontroli posesji w celu ustalenia zasad odprowadzania nieczystości płynnych.