Urząd Miejski w Czersku
Czersk
Czersk
Czersk
Biuletyn Informacji Publicznej
Dzisiaj jest wtorek, 21 sierpnia 2018 r. Imieniny: Franciszka, Kazimiery, Ruty
 
Wersja Polska English Deutsch

Czerski Budżet Obywatelski 2018 – wyniki

Dzisiaj, tj. 28 września, przedstawiono wyniki głosowania na przedsięwzięcia zgłoszone do realizacji w ramach Czerskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok. Wylosowano również zadania do realizacji w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego i Szczęśliwego Numerka.

Głosowanie odbywało się w terminie od 15 sierpnia do 15 września br. Urny były ustawione w Urzędzie Miejskim w Czersku i Centrum Informacji Turystycznej w Czersku.

Na dzień 15 września br. uprawionych do głosowania było 17.028 mieszkańców gminy, w tym 504 osoby pomiędzy 16-18 rokiem życia. Z urn wyjęto 7.855 kart do głosowania, z czego oddano 6.482 głosy ważne. W przedziale osób pomiędzy 16-18 rokiem życia oddano 147 głosów, czyli frekwencja wyniosła 29,17%. Ogólna frekwencja wyniosła 39,56%.

Największe poparcie otrzymały:
1. Urządzenie placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym nr 1 im. Kubusia Puchatka w Czersku – 832 głosy;
2. Budowa siłowni zewnętrznej w Parku Kaszubskim w Czersku – 872 głosy;
3. Utwardzenie płytami YOMB części ul. Sportowej w Czersku –etap I – 846 głosów;

Łączne głosy oddane na przedsięwzięcia zakwalifikowane do CzBO 2018 – 5.787. Stanowi to 89% ważnych oddanych głosów.

Lista zakwalifikowanych przedsięwzięć:

Okręg nr 1
1.Urządzenie placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym nr 1 im. Kubusia Puchatka w Czersku.
2.Utwardzenie płytami YOMB drogi gminnej w Szałamajach.
3.Wymiana części ogrodzenia i utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Mokrem.

Okręg nr 2
1.Utwardzenie drogi Łubna –Budziska płytami YOMB.
2.Utwardzenie płytami YOMB drogi gminnej w Złotowie, ul. Złotowska.
3.Modernizacja nawierzchni placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Łęgu.

Okręg nr 3
1.„Fitness Club pod gołym niebem” przy świetlicy wiejskiej w Klaskawie.
2.Budowa siłowni zewnętrznej w Parku Kaszubskim w Czersku.
3.Plac zabaw dla dzieci od 3 do 6 lat dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych i dzieci zdrowych zlokalizowany na terenie Przedszkola Samorządowego nr 2 w Czersku.

Okręg nr 4
1.Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Gutowcu.
2.Budowa chodnika przy ul. Łosińskiej w Czersku.
3.Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Malachinie.

Okręg nr 5
1.Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Krzyżu.
2.Zakup i montaż klimatyzacji oraz wentylacji do remizy OSP w Odrach.
3.Utwardzenie płytami YOMB części ul. Sportowej w Czersku –etap I.
4.Zakup mebli do sali świetlicy w OSP Czersk.

Okręg nr 6
1.Miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców sołectwa Gotelp (siłownia zewnętrzna i plac zabaw).
2.Stabilizacja drogi emulsją asfaltową w miejscowości Zapędowo (w kierunku Nadolnej Karczmy).

Zielony Budżet Obywatelski
1. Nasadzenie drzew i krzewów na placu rekreacyjnym w Łukowie.
2. Zakup krzewów dla Sołectwa Klaskawa (teren przy świetlicy wiejskiej).
3. Zazielenienie terenu przy placu zabaw w Starych Prusach.

Szczęśliwy Numerek
1. Utwardzenie płytami YOMB ulicy Szkolnej w Malachinie.
2. Zakup sprzętu multimedialnego dla LCKEiOP w Będźmierowicach.
3. Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej w Starych Prusach.

Poniżej szczegółowe wyniki:
podsumowanie CzBO 2018