Urząd Miejski w Czersku
Czersk
Czersk
Czersk
Biuletyn Informacji Publicznej
Dzisiaj jest czwartek, 15 listopada 2018 r. Imieniny: Amielii, Idalii, Leopolda
 
Wersja Polska English Deutsch

Czerski Budżet Obywatelski 2018 – stan na 18.04.2018 r.

Lp.
Nazwa zadania
Działania
1. Urządzenie placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym nr 1 im. Kubusia Puchatka w Czersku
 • budżet: 35.000,00 zł
 • rozmowa z wnioskodawcą
 • wybór wykonawcy (urządzenia zabawowe)
 • zamówiono urządzenia zabawowe – kwota 34.061,40 zł brutto, termin realizacji do 23.05.2018 r.
2. Utwardzenie płytami YOMB drogi gminnej w Szałamajach
 • budżet: 35.000,00 zł
 • rozmowa z wnioskodawcą
 • przygotowywanie materiałów przetargowych
3. Wymiana części ogrodzenia i utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Mokrem
 • budżet: 35.000,00 zł
 • rozmowa z wnioskodawcą
 • podpisanie umowy 02.03.2018 r. (wykonanie ogrodzenia) – kwota 31.426,50 zł brutto, termin 15.06.2018 r.
 • podpisanie umowy 26.03.2018 r. (utwardzenie terenu) – kwota 3.500,00 zł brutto, termin 15.05.2018 r.
4. Utwardzenie drogi Łubna –Budziska płytami YOMB
 • budżet: 35.000,00 zł
 • rozmowa z wnioskodawcą
 • przygotowywanie materiałów przetargowych
5. Utwardzenie płytami YOMB drogi gminnej w Złotowie, ul. Złotowska
 • budżet: 35.000,00 zł
 • rozmowa z wnioskodawcą
 • przygotowywanie materiałów przetargowych
6. Modernizacja nawierzchni placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Łęgu
 • budżet: 35.000,00 zł
 • rozmowa z wnioskodawcą
 • wybór wykonawcy (dostawa nawierzchni bezpiecznej)
 • zamówiono nawierzchnię bezpieczną – kwota 20.800,53 zł brutto, termin realizacji do 20.04.2018 r.
 • podpisanie umowy 26.03.2018 r. (ułożenie nawierzchni bezpiecznej) – kwota 13.531,00 zł brutto, termin 15.05.2018 r.
7. „Fitness Club pod gołym niebem” przy świetlicy wiejskiej w Klaskawie
 • budżet: 35.000,00 zł
 • rozmowa z wnioskodawcą
 • wybór wykonawcy (urządzenia fitness)
 • zamówiono urządzenia fitness – kwota 35.000,00 zł brutto, termin realizacji do 18.05.2018 r.
8. Budowa siłowni zewnętrznej w Parku Kaszubskim w Czersku
 • budżet: 35.000,00 zł
 • rozmowa z wnioskodawcą
 • wybór wykonawcy (urządzenia siłowni)
 • zamówiono urządzenia siłowni – kwota 34.469,90 zł brutto, termin realizacji do 23.05.2018 r.
9. Plac zabaw dla dzieci od 3 do 6 lat dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych i dzieci zdrowych zlokalizowany na terenie Przedszkola Samorządowego nr 2 w Czersku
 • budżet: 35.000,00 zł
 • rozmowa z wnioskodawcą
 • wybór wykonawcy (urządzenia placu zabaw)
 • zamówiono urządzenia placu zabaw – kwota 35.000,00 zł brutto, termin realizacji do 31.05.2018 r.
10. Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Gutowcu
 • budżet: 35.000,00 zł
 • rozmowa z wnioskodawcą
11. Budowa chodnika przy ul. Łosińskiej w Czersku
 • budżet: 35.000,00 zł
 • rozmowa z wnioskodawcą
 • przygotowywanie materiałów przetargowych
12. Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Malachinie
 • budżet: 35.000,00 zł
 • rozmowa z wnioskodawcą
 • podpisanie umowy 29.03.2018 r. (dostawa wyposażenia) – kwota 28.544,61 zł brutto, termin 15.06.2018 r.
13. Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Krzyżu
 • budżet: 35.000,00 zł
 • rozmowa z wnioskodawcą
 • wybór wykonawcy (urządzenia siłowni zewnętrznej)
 • zamówiono urządzenia siłowni zewnętrznej – kwota 34.437,00 zł brutto, termin realizacji do 18.05.2018 r.
14. Zakup i montaż klimatyzacji oraz wentylacji do remizy OSP w Odrach
 • budżet: 35.000,00 zł
 • rozmowa z wnioskodawcą
 • podpisanie umowy 02.03.2018 r. (dostawa klimatyzacji) – kwota 24.723,00 zł brutto, termin 30.06.2018 r.
 • zadanie zrealizowane
 • podpisanie umowy 02.03.2018 r. (wykonanie wentylacji) – kwota 10.024,50 zł brutto, termin 30.06.2018 r.
 • zadanie zrealizowane
 • zakończono – łączny koszt: 34.747,50 zł brutto
 • zobacz szczegóły >>>
15. Utwardzenie płytami YOMB części ul. Sportowej w Czersku – etap I
 • budżet: 35.000,00 zł
 • rozmowa z wnioskodawcą
 • przygotowywanie materiałów przetargowych
16. Zakup mebli do sali świetlicy w OSP Czersk
 • budżet: 35.000,00 zł
 • rozmowa z wnioskodawcą
 • podpisanie umowy 02.03.2018 r. (dostawa mebli) – kwota 34.880,34 zł brutto, termin 30.05.2018 r.
17. Miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców sołectwa Gotelp (siłownia zewnętrzna i plac zabaw)
 • budżet: 35.000,00 zł
 • rozmowa z wnioskodawcą
 • wybór wykonawcy (urządzenia siłowni zewnętrznej)
 • zamówiono urządzenia siłowni zewnętrznej – kwota 14.625,40 zł brutto, termin realizacji do 23.05.2018 r.
 • wybór wykonawcy (urządzenia placu zabaw)
 • zamówiono urządzenia placu zabaw – kwota 19.399,81 zł brutto, termin realizacji do 29.05.2018 r.
18. Stabilizacja drogi emulsją asfaltową w miejscowości Zapędowo (w kierunku Nadolnej Karczmy)
 • budżet: 35.000,00 zł
 • rozmowa z wnioskodawcą
 • przygotowywanie materiałów przetargowych
19. Nasadzenie drzew i krzewów na placu rekreacyjnym w Łukowie
 • budżet: 5.000,00 zł
 • rozmowa z wnioskodawcą
20. Zakup krzewów dla Sołectwa Klaskawa (teren przy świetlicy wiejskiej)
 • budżet: 5.000,00 zł
 • rozmowa z wnioskodawcą
21. Zazielenienie terenu przy placu zabaw w Starych Prusach
 • budżet: 5.000,00 zł
 • rozmowa z wnioskodawcą
22. Utwardzenie płytami YOMB ulicy Szkolnej w Malachinie
 • budżet: 35.000,00 zł
 • rozmowa z wnioskodawcą
 • przygotowywanie materiałów przetargowych
23. Zakup sprzętu multimedialnego dla LCKEiOP w Będźmierowicach
 • budżet: 35.000,00 zł
 • rozmowa z wnioskodawcą
24. Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej w Starych Prusach
 • budżet: 35.000,00 zł
 • rozmowa z wnioskodawcą
 • wybór wykonawcy (urządzenia siłowni zewnętrznej)
 • zamówiono urządzenia siłowni zewnętrznej – kwota 34.344,00 zł brutto, termin realizacji do 22.05.2018 r.

opr. Przemysław Bloch