Urząd Miejski w Czersku
Czersk
Czersk
Czersk
Biuletyn Informacji Publicznej
Dzisiaj jest niedziela, 24 czerwca 2018 r. Imieniny: Danuty, Jana, Janiny
 
Wersja Polska English Deutsch

Czerski Budżet Obywatelski 2017 – wyniki

 

Dzisiaj, tj. 28 września, przedstawiono wyniki głosowania na przedsięwzięcia zgłoszone do realizacji w ramach Czerskiego Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok.

Uprawnieni mieszkańcy gminy oddawali swoje głosy poparcia na 26 przedsięwzięć, które podzielono na sześć okręgów konsultacyjnych: „Czersk”, „Rytel”, „Łąg”, „Zachód i Południe”, „Wschód” oraz „Północ”. Łączna pula środków przeznaczona na realizację CzBO 2017 wynosiła 750 tys. zł, w tym na:
a) 210 tys. zł dla okręgu konsultacyjnego nr 1 „Czersk”,
b) 110 tys. zł dla okręgu konsultacyjnego nr 2 „Rytel”,
c) 70 tys. zł dla okręgu konsultacyjnego nr 3 „Łąg”,
d) 120 tys. zł dla okręgu konsultacyjnego nr 4 „Zachód i Południe”,
e) 120 tys. zł dla okręgu konsultacyjnego nr 5 „Wschód”,
f) 120 tys. zł dla okręgu konsultacyjnego nr 6 „Północ”.

W porównaniu do ubiegłego roku nastąpiły następujące zmiany w zasadach Czerskiego Budżetu Obywatelskiego:
– gminę podzielono na sześć okręgów konsultacyjnych (do tej pory były trzy),
– zgłoszone przedsięwzięcia musiały być realne do wykonania w jednym roku budżetowym,
– nie można było składać wniosków dotyczących wyłącznie opracowania dokumentacji projektowej,
– przedsięwzięcia nie mogły dotyczyć zadań nieinwestycyjnych, tzw. miękkich,
– przedsięwzięcia mogły być zgłaszane przez osoby, które ukończyły 16 lat (na dzień składania wniosku), na stałe zamieszkujące na terenie Gminy Czersk lub wpisane do rejestru wyborców,
– każdy mieszkaniec gminy, który ukończył 16 lat (na dzień 15.09.2016 r.) mógł oddać maksymalnie jeden głos na realizację wybranego przedsięwzięcia, głosować mogła również osoba ujęta w rejestrze wyborców.

Głosowanie odbywało się w terminie od 15 sierpnia do 15 września br. Urny były ustawione w Urzędzie Miejskim w Czersku, Centrum Informacji Turystycznej w Czersku, Ośrodkach Kultury w Rytlu i Łęgu. Najwięcej kart do głosowania wyjęto z urny ustawionej w Urzędzie Miejskim w Czersku – około 6 tys.

Na dzień 15 września br. uprawionych do głosowania było 16.940 mieszkańców gminy, w tym 446 osób pomiędzy 16-18 rokiem życia. Z urn wyjęto 7.855 kart do głosowania, z czego oddano 7.106 głosów ważnych. W przedziale osób pomiędzy 16-18 rokiem życia oddano 173 głosy, czyli frekwencja wyniosła 38,79%. Ogólna frekwencja wyniosła 43,79%.

Największe poparcie otrzymały:
– Modernizacja chodników w ulicach: Por.Kalinowskiego i Pomorskiej w Czersku – 963 głosy,
– Utwardzenie drogi dojazdowej do rodzinnego ogrodu działkowego przy ulicy Towarowej w Czersku płytami YOMB – 573 głosy,
– Kompleksowa wymiana murawy płyty boiska sportowego w Rytlu – 526 głosów,
– Modernizacja nawierzchni ulicy Gen. Maczka w Czersku – 498 głosów,
– Utwardzenie placu postojowego przy Szkole Podstawowej w Gotelpiu – 449 głosów,
– Wyposażenie placu zabaw w zestawy zabawowe ze zjeżdżalnią w Klaskawie – 423 głosy.

Łączne głosy oddane na przedsięwzięcia zakwalifikowane do CzBO 2017 – 5.558. Stanowi to 71% ważnych oddanych głosów.

Lista zakwalifikowanych przedsięwzięć:

Okręg nr 1
1.Modernizacja chodników w ulicach: Por.Kalinowskiego i Pomorskiej w Czersku.
2.Modernizacja nawierzchni ulicy Gen. Maczka w Czersku.
3.Utwardzenie drogi dojazdowej do rodzinnego ogrodu działkowego przy ulicy Towarowej w Czersku płytami YOMB.

Okręg nr 2
1.Zakup i montaż krzesełek oraz systemu nawadniania płyty na boisku sportowym w Rytlu.
2.Kompleksowa wymiana murawy płyty boiska sportowego w Rytlu.

Okręg nr 3
1.Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Łęgu.

Okręg nr 4
1.Utwardzenie ul. Krętej w Gutowcu płytami YOMB.
2.Zakup sprzętu ppoż. dla OSP Krzyż.
3.Plac rekreacyjny w Łukowie.

Okręg nr 5
1.Remont poddasza i wymiana stolarki okiennej w remizie OSP Złe Mięso.
2.Wyposażenie placu zabaw w zestawy zabawowe ze zjeżdżalnią w Klaskawie.
3.Wykonanie placu rekreacyjnego w Łęgu-Kolonii.

Okręg nr 6
1.Utwardzenie placu postojowego przy Szkole Podstawowej w Gotelpiu.
2.Zagospodarowanie skarpy przy ul. Polnej w Wojtalu.
3.Montaż klimatyzacji oraz wymiana części ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Mokrem.

Poniżej szczegółowe wyniki głosowania na poszczególne przedsięwzięcia:
podsumowanie-czbo-2017