Urząd Miejski w Czersku
Czersk
Czersk
Czersk
Biuletyn Informacji Publicznej
Dzisiaj jest wtorek, 21 sierpnia 2018 r. Imieniny: Franciszka, Kazimiery, Ruty
 
Wersja Polska English Deutsch

Czerski Budżet Obywatelski 2017 – stan na 21.07.2017 r.

Lp.
Nazwa zadania
Działania
1. Modernizacja chodników w ulicach: Por.Kalinowskiego i Pomorskiej w Czersku
 • pierwotny budżet: 70.000,00 zł
 • obecny budżet: 89.500,00 zł
 • rozmowa z wnioskodawcą
 • przygotowywanie materiałów przetargowych
 • przetarg
 • zwiększono kwotę na realizację zadania do 89.500,00 zł
2. Modernizacja nawierzchni ulicy Gen. Maczka w Czersku
 • budżet: 70.000,00 zł
 • rozmowa z wnioskodawcą
 • sprawdzenie drożności kanalizacji deszczowej – 948,48 zł brutto
 • przygotowywanie materiałów przetargowych – 984,00 zł brutto
 • przetarg
 • podpisanie umowy 22.06.2017 r. (modernizacja nawierzchni) – kwota 62.730,00 zł brutto, termin 31.08.2017 r.
 • podpisanie umowy 22.06.2017 r. (nadzór inwestorski) – kwota 2.500,00 zł brutto, termin 30.09.2017 r.
 • zakup lustra drogowego – 271,01 zł brutto
3. Utwardzenie drogi dojazdowej do rodzinnego ogrodu działkowego przy ulicy Towarowej w Czersku płytami YOMB
 • budżet: 70.000,00 zł
 • rozmowa z wnioskodawcą
 • przygotowywanie materiałów przetargowych
 • przetarg
 • podpisanie umowy 04.05.2017 r. (utwardzenie YOMB) – kwota 51.520,82 zł brutto, termin 31.07.2017 r.
 • zadanie zrealizowane
 • przygotowywanie materiałów przetargowych (dodatkowy zakres z oszczędności przetargowych)
 • przetarg
 • podpisanie umowy 28.06.2017 r. (utwardzenie YOMB) – kwota 17.540,12 zł brutto, termin 30.09.2017 r.
 • zadanie zrealizowane
4. Zakup i montaż krzesełek oraz systemu nawadniania płyty na boisku sportowym w Rytlu
 • pierwotny budżet: 40.000,00 zł
 • obecny budżet: 49.200,00 zł
 • rozmowa z wnioskodawcą
 • wybór wykonawcy
 • zwiększono kwotę na realizację zadania do 49.200,00 zł
 • podpisanie umowy 18.04.2017 r. (system nawodnienia) – kwota 49.200,00 zł brutto, termin 14.08.2017 r.
 • rezygnacja z montażu krzesełek z uwagi na ograniczony budżet
5. Kompleksowa wymiana murawy płyty boiska sportowego w Rytlu
 • pierwotny budżet: 70.000,00 zł
 • obecny budżet: 81.500,00 zł
 • rozmowa z wnioskodawcą
 • wybór wykonawcy
 • zwiększono kwotę na realizację zadania do 81.500,00 zł
 • podpisanie umowy 18.04.2017 r. (renowacja murawy) – kwota 81.408,78 zł brutto, termin 14.08.2017 r.
6. Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Łęgu
 • budżet: 50.000,00 zł
 • rozmowa z wnioskodawcą
 • wybór wykonawcy (częściowa wymiana ogrodzenia)
 • podpisanie umowy 09.03.2017 r. (częściowa wymiana ogrodzenia) – kwota 23.935,80 zł brutto, termin 14.06.2017 r.
 • zadanie zrealizowane
 • ustalanie zakresu zadania (zakup urządzeń zabawowych)
 • wybór wykonawcy (urządzenia zabawowe)
 • zamówiono urządzenia zabawowe – kwota 24.645,51 zł brutto, termin realizacji do 31.07.2017 r.
 • zadanie zrealizowane
7. Utwardzenie ul. Krętej w Gutowcu płytami YOMB
 • budżet: 40.000,00 zł
 • rozmowa z wnioskodawcą
 • przygotowywanie materiałów przetargowych
 • przetarg
 • podpisanie umowy 05.05.2017 r. (utwardzenie YOMB) – kwota 32.088,12 zł brutto, termin 31.07.2017 r.
 • przygotowywanie materiałów przetargowych (dodatkowy zakres z oszczędności przetargowych)
 • przetarg
 • podpisanie umowy 28.06.2017 r. (utwardzenie YOMB) – kwota 7.545,13 zł brutto, termin 30.09.2017 r.
8. Zakup sprzętu ppoż. dla OSP Krzyż
 • budżet: 40.000,00 zł
 • rozmowa z wnioskodawcą
 • wybór wykonawcy
 • podpisanie umowy 07.02.2017 r. (zakup sprzętu ppoż) – kwota 40.000,00 zł brutto, termin 28.04.2017 r.
 • zadanie zrealizowane
 • Zakończono – łączny koszt: 40.000,00 zł brutto
9. Plac rekreacyjny w Łukowie
 • budżet: 40.000,00 zł
 • rozmowa z wnioskodawcą
 • wybór wykonawcy (wykonanie wiaty ogniskowej)
 • podpisanie umowy 23.03.2017 r. (wykonanie wiaty ogniskowej) – kwota 18.500,00 zł brutto, termin 31.05.2017 r.
 • zadanie zrealizowane
 • wybór wykonawcy (urządzenia zabawowe)
 • zamówiono urządzenia zabawowe – kwota 13.542,30 zł brutto, termin realizacji do 31.05.2017 r.
 • zadanie zrealizowane
 • zamówiono kostkę brukową do utwardzenia pod wiatą – 3.836,95 zł brutto
 • zakupiono zestawy biesiadne (stół + 2 ławki – 6 kpl.) – 1.974,00 zł brutto
 • zakupiono piasek – 664,20 zł brutto
10. Remont poddasza i wymiana stolarki okiennej w remizie OSP Złe Mięso
 • pierwotny budżet: 40.000,00 zł
 • obecny budżet: 41.000,00 zł
 • rozmowa z wnioskodawcą
 • wybór wykonawcy (wymiana stolarki okiennej)
 • podpisanie umowy 28.02.2017 r. (wymiana stolarki okiennej) – kwota 11.712,79 zł brutto, termin 31.05.2017 r.
 • zadanie zrealizowane
 • zwiększono kwotę na realizację zadania do 41.000,00 zł
 • wybór wykonawcy (remont poddasza)
 • podpisanie umowy 26.04.2017 r. (remont poddasza) – kwota 28.455,82 zł brutto, termin 31.08.2017 r.
11. Wyposażenie placu zabaw w zestawy zabawowe ze zjeżdżalnią w Klaskawie
 • budżet: 40.000,00 zł
 • rozmowa z wnioskodawcą
 • wybór wykonawcy
 • zamówiono urządzenia zabawowe – kwota 30.339,18 zł brutto, termin realizacji do 31.05.2017 r.
 • zadanie zrealizowane
 • wybór wykonawcy
 • zamówiono urządzenia zabawowe – kwota 9.598,92 zł brutto, termin realizacji do 31.05.2017 r.
 • zadanie zrealizowane
 • Zakończono – łączny koszt: 39.938,10 zł brutto
12. Wykonanie placu rekreacyjnego w Łęgu-Kolonii
 • budżet: 40.000,00 zł
 • rozmowa z wnioskodawcą
 • wybór wykonawcy
 • zamówiono urządzenia zabawowe – kwota 30.750,00 zł brutto, termin realizacji do 31.05.2017 r.
 • zadanie zrealizowane
 • wybór wykonawcy
 • zamówiono urządzenia zabawowe – kwota 5.591,58 zł brutto, termin realizacji do 31.05.2017 r.
 • zadanie zrealizowane
 • podpisanie umowy 11.05.2017 r. (wykonanie wiaty) – kwota 3.658,00 zł brutto, termin 31.08.2017 r.
13. Utwardzenie placu postojowego przy Szkole Podstawowej w Gotelpiu
 • budżet: 40.000,00 zł
 • rozmowa z wnioskodawcą
 • przygotowywanie materiałów przetargowych
 • przetarg
14. Zagospodarowanie skarpy przy ul. Polnej w Wojtalu
 • budżet: 40.000,00 zł
 • rozmowa z wnioskodawcą
 • wybór wykonawcy
 • podpisanie umowy 16.03.2017 r. (zagospodarowanie skarpy) – kwota 40.000,00 zł brutto, termin 30.06.2017 r.
 • zadanie zrealizowane
 • Zakończono – łączny koszt: 40.000,00 zł brutto
15. Montaż klimatyzacji oraz wymiana części ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Mokrem
 • budżet: 40.000,00 zł
 • rozmowa z wnioskodawcą
 • wybór wykonawcy (montaż klimatyzacji)
 • podpisanie umowy 01.02.2017 r. (montaż klimatyzacji) – kwota 28.757,40 zł brutto, termin 14.04.2017 r.
 • zadanie zrealizowane
 • wybór wykonawcy (częściowa wymiana ogrodzenia)
 • podpisanie umowy 03.03.2017 r. (częściowa wymiana ogrodzenia) – kwota 10.873,20 zł brutto, termin 15.05.2017 r.
 • zadanie zrealizowane
 • Zakończono – łączny koszt: 39.630,60 zł brutto

opr. Przemysław Bloch