Urząd Miejski w Czersku
Czersk
Czersk
Czersk
Biuletyn Informacji Publicznej
Dzisiaj jest wtorek, 21 sierpnia 2018 r. Imieniny: Franciszka, Kazimiery, Ruty
 
Wersja Polska English Deutsch

Czerski Budżet Obywatelski 2016 – stan na 20.10.2017 r.

Lp.
Nazwa zadania
Działania
1. Wymiana płyt starych lastriko na granitowe przy pomniku – Cmentarz Honorowy w Czersku
 • budżet: 15.000,00 zł
 • rozmowa z wnioskodawcą
 • podpisanie umowy (wymiana płyt) – kwota 14.000,00 zł brutto, termin 29.04.2016 r.
 • podpisanie umowy (odmalowanie pomnika) – kwota 1.000,00 zł brutto, termin 29.04.2016 r.
 • zadanie zrealizowane
 • WP_20160428_09_50_20_Pro-300x169
 • łączny koszt: 15.000,00 zł
2. Projekt przebudowy ul. Partyzantów, Ks. Płk. Wryczy, Derdowskiego, Zacisze i Piaskowej w Czersku
3. Utwardzenie części boiska szkolnego kostką brukową przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Czersku
 • budżet: 48.800,00 zł
 • rozmowa z wnioskodawcą
 • podpisanie umowy – kwota 48.798,44 zł brutto, termin 15.10.2016 r.
 • zadanie zrealizowane
 • łączny koszt: 48.798,44 zł
4. Modernizacja placu manewrowego OSP Czersk i garaży dla samochodów pożarniczych
 • pierwotny budżet: 100.000,00 zł
 • obecny budżet: 107.700,00 zł
 • rozmowa z wnioskodawcą
 • podpisanie umowy (modernizacja placu) – kwota 86.948,70 zł brutto, termin 30.06.2016 r. (modernizacja placu)
 • zadanie zrealizowane
 • koszt I etapu: 89.223,20 zł
 • zwiększenie budżetu do kwoty: 107.700,00 zł
 • podpisanie umowy (modernizacja garaży) – kwota 12.900,00 zł brutto, termin 30.11.2016 r.
 • podpisanie umowy (modernizacja garaży – etap II) – kwota 2.091,00 zł brutto, termin 15.12.2016 r.
 • zadanie zrealizowane
 • zakup 2 szt. ławek i 2 szt. koszy na śmieci – 2.156,84 zł
 • łączny koszt całego zadania: 106.371,04 zł
5. Trawnik, ławki oraz donice z kwiatami przy ul. Ks. A. Kowalkowskiego
 • pierwotny budżet: 15.000,00 zł
 • obecny budżet: 18.200,00 zł
 • rozmowa z wnioskodawcą
 • zwiększenie budżetu do kwoty: 18.200,00 zł
 • podpisanie umowy – kwota 18.119,09 zł brutto, termin 29.07.2016 r.
 • zadanie zrealizowane
 • łączny koszt: 18.119,09 zł
6. Półkolonie dla dzieci z sołectwa Rytel
 • budżet: 15.000,00 zł
 • rozmowa z wnioskodawcą
 • zaplanowane ferie od 27 czerwca przez okres 14 dni w miejscowości Rytel
 • zadanie zrealizowane
 • łączny koszt: 14.582,15 zł
7. Promocja Sołectwa Rytel poprzez oficjalną maskotkę – „Rytelską Jagódkę” oraz slogan: „Rytel – Perła Brdy”
 • budżet: 15.000,00 zł
 • rozmowa z wnioskodawcą
 • uzgodnienia projektów
 • zadanie zrealizowane
 • koszt I etapu: 12.496,80 zł
 • zakup tablicy informacyjno/promocyjnej – 2.500,00 zł
 • łączny koszt: 14.996,80 zł
8. Rekultywacja stawu wiejskiego w Mokrem i zagospodarowanie terenu wokół stawu
 • pierwotny budżet: 41.000,00 zł
 • obecny budżet: 46.000,00 zł
 • rozmowa z wnioskodawcą
 • podpisanie umowy – kwota 30.750,00 zł brutto, termin 31.08.2016 r. (rekultywacja stawu)
 • podpisanie umowy – kwota 1.500,00 zł brutto, termin 30.09.2016 r. (nadzór inwestorski)
 • zadanie zrealizowane
 • koszt I etapu: 33.606,50 zł
 • podpisanie umowy – kwota 6.999,35 zł brutto, termin 15.10.2016 r. (zagospodarowanie terenu)
 • zadanie zrealizowane
 • mapa + projekt – 1.356,50 zł
 • podpisanie umowy – kwota 4.800,00 zł, termin 30.11.2016 r. (wykonanie ogrodzenia)
 • zadanie wykonane
 • zakup ławki – 498,15 zł
 • łączny koszt całego zadania: 45.904,00 zł
9. Montaż klimatyzacji i projektora multimedialnego wraz z nagłośnieniem w świetlicy wiejskiej w Krzyżu
 • pierwotny budżet: 48.000,00 zł
 • obecny budżet: 41.500,00 zł
 • rozmowa z wnioskodawcą
 • podpisanie umowy – kwota 16.039,20 zł brutto, termin 15.05.2016 r. (klimatyzacja)
 • WP_20160516_11_13_54_Pro-160x90
 • zadanie zrealizowane
 • koszt I etapu: 16.039,20 zł
 • podpisanie umowy – kwota 24.900,00 zł brutto, termin 15.08.2016 r. (sprzęt multimedialny)
 • zadanie zrealizowane
 • koszt II etapu: 24.900,00 zł
 • zakup miksera do sprzętu nagłaśniającego – 370,00 zł
 • łączny koszt: 41.309,20 zł
10. Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego o napędzie terenowym dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rytlu
 • budżet: 100.000,00 zł
 • rozmowa z wnioskodawcą
 • brak uzyskania dofinansowania zew., kwota 100.000,00 zł miała stanowić wkład własny
 • zadanie nie będzie zrealizowane
11. Budowa stref rekreacji w Rytlu – etap I – Dokumentacja techniczna
 • pierwotny budżet: 50.000,00 zł
 • obecny budżet: 46.500,00 zł
 • rozmowa z wnioskodawcą
 • podpisanie umowy – kwota 19.803,00 zł brutto, termin 30.11.2016 r. (ścieżka rowerowa)
 • zwiększenie budżetu do kwoty: 59.200,00 zł
 • mapy do celów projektowych – 2.029,50 zł
 • podpisanie umowy – kwota 24.600,00 zł brutto, termin 15.12.2016 r. (promenada – etap II)
 • W celu opracowania dokumentacji projektowej dla zagospodarowania terenu „Pod dużą górą” niezbędne jest wyłączenie tego obszaru z produkcji leśnej, a to wymaga opracowania planu miejscowego. W związku z tym wniosek CzBO w tej części nie będzie zrealizowany w obecnym roku.
 • zmniejszenie budżetu do kwoty: 46.500,00 zł
 • konsultacje społeczne z mieszkańcami w sprawie projektu promenady
 • przedłużono termin wykonania dokumentacji ścieżki rowerowej do 31.03.2017 r. z uwagi na konieczność uzyskania pozwolenia wodno-prawnego
 • zadanie zrealizowano (projekt promenady – etap II)
 • plan zagospodarowania 1
 • plan zagospodarowania 2
 • sprzęty
 • widok 1
 • widok 2
 • widok 3
 • koszt I etapu: 26.629,50 zł
 • zadanie zrealizowane
 • plan_Rytel_PZT
 • koszt II etapu: 19.803,00 zł
 • łączny koszt: 46.432,50 zł
12. Młodzież – koncerty, warsztaty, karaoke i turnieje
 • budżet: 11.900,00 zł
 • rozmowa z wnioskodawcą
 • planowane rozpoczęcie realizacji projektu to wrzesień
 • w ramach przedsięwzięcia zorganizowano warsztaty rękodzielnicze, 3 koncerty i turnieje piłki siatkowej i nożnej
 • nzk-528x743 layo-1-213x300 Czerski-Budzet-Obywatelski1-212x300 andrzejM-213x300
 • łączny koszt: 11.896,90 zł
13. Stworzenie miejsca rekreacyjnego, wypoczynkowego poprzez budowę wiaty służącej do ogniska, grilla w miejscowości Klaskawa
 • pierwotny budżet: 15.000,00 zł
 • obecny budżet: 20.000,00 zł
 • rozmowa z wnioskodawcą
 • przygotowana dokumentacja przetargowa
 • mapa + projekt – 1.000,50 zł
 • zwiększenie budżetu do kwoty: 20.000,00 zł
 • odpisanie umowy – kwota 18.634,00 zł brutto, termin 30.11.2016 r.
 • zadanie zrealizowane
 • łączny koszt: 19.634,50 zł
14. Plac zabaw w miejscowości Stara Juńcza
 • pierwotny budżet: 15.000,00 zł
 • obecny budżet: 16.500,00 zł
 • rozmowa z wnioskodawcą
 • wykonanie mapy: 676,50 zł
 • zakup urządzeń zabawowych: 14.323,50 zł
 • zadanie zrealizowane
 • łączny koszt: 15.000,00 zł
 • zwiększenie budżetu do kwoty: 16.500,00 zł
 • zakup siatki ogrodzeniowej – 1.076,58 zł
 • zadanie zrealizowane
 • zakup ławki – 420,00 zł
 • łączny koszt: 16.496,58 zł
15. Ścieżka rowerowa w Łęgu wzdłuż ulicy Chojnickiej, od skrzyżowania z ulicą Długą do skrzyżowania z drogą prowadzącą na Bukową Górę
 • pierwotny budżet: 15.000,00 zł
 • obecny budżet: 13.700,00 zł
 • rozmowa z wnioskodawcą
 • podpisanie umowy – kwota 13.653,00 zł brutto, termin 30.11.2016 r.
 • zmniejszenie budżetu do kwoty: 13.700,00 zł (oszczędności)
 • zadanie zrealizowane
 • Plan zagospodarowania terenu
 • łączny koszt: 13.653,00 zł
16. Wykonanie projektu budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi Lipki Górne – Złe Mięso
 • pierwotny budżet: 15.000,00 zł
 • obecny budżet: 28.893,00 zł
 • rozmowa z wnioskodawcą
 • zwiększenie budżetu do kwoty: 28.893,00 zł
 • podpisanie umowy – kwota 28.892,70 zł brutto, termin 30.11.2016 r.
 • protesty części mieszkańców z uwagi na konieczność wykupu gruntów od osób prywatnych
 • odstąpienie od umowy z wykonawcą – zawarto porozumienie – zapłata za wykonane prace (mapy do celów projektowych, koncepcja ścieżki, planowane podziały nieruchomości) – 9.840,00 zł
 • zadanie nie będzie zrealizowane
 • łączny koszt 9.840,00 zł
17. Zagospodarowanie stawu wiejskiego w Odrach – II etap
 • budżet: 40.000,00 zł
 • rozmowa z wnioskodawcą
 • mapa + projekt – 1.356,50 zł
 • podpisanie umowy – kwota 38.599,83 zł brutto, termin 15.10.2016 r.
 • zadanie zrealizowane
 • łączny koszt: 39.956,33 zł
18. Budowa świetlicy wiejskiej w Mosnej – projekt
 • pierwotny budżet: 35.000,00 zł
 • obecny budżet: 10.007,00 zł
 • rozmowa z wnioskodawcą
 • podpisanie umowy – kwota 10.000,00 zł brutto, termin 30.11.2016 r.
 • zmniejszenie budżetu do kwoty: 17.907,00 zł (oszczędności)
 • zmniejszenie budżetu do kwoty: 10.007,00 zł (oszczędności)
 • przewidywany termin wykonania zadania to 31.03.2017 r. z uwagi na przedłużające się prace projektowe
 • łączny planowany koszt: 10.000,00 zł, w tym do poniesienia 10.000,00 zł
 • odstąpiono od umowy z Wykonawcą z uwagi na brak realizacji umowy
 • podpisanie umowy – kwota 25.000,00 zł brutto, termin 30.11.2017 r.
 • zadanie zrealizowane
 • łączny koszt: 25.000,00 zł
19. Poprawa estetyki wsi Gotelp
 • budżet: 100.000,00 zł
 • rozmowa z wnioskodawcą
 • podpisanie umowy – kwota 16.380,53 zł brutto, termin 31.08.2016 r. (ogrodzenie świetlica wiejska)
 • podpisanie umowy – kwota 35.645,40 zł brutto, termin 31.08.2016 r. (ogrodzenie szkoła – etap I)
 • podpisanie umowy – kwota 25.000,00 zł brutto, termin 31.08.2016 r. (budynek gospodarczy świetlica)
 • zadanie zrealizowane (ogrodzenie świetlica wiejska)
 • koszt I części: 16.380,53 zł
 • zadanie zrealizowane (budynek gospodarczy świetlica)
 • koszt II części: 25.000,00 zł
 • zadanie zrealizowane (ogrodzenie szkoła – etap I)
 • koszt III części: 35.645,40 zł
 • podpisanie umowy – kwota 21.235,95 zł brutto, termin 30.11.2016 r. (ogrodzenie szkoła – etap II)
 • zadanie zrealizowane
 • zakup ławek 2 szt. – 996,30 zł
 • łączny koszt całego zadania: 99.934,68 zł

opr. Przemysław Bloch