Urząd Miejski w Czersku
Czersk
Czersk
Czersk
Biuletyn Informacji Publicznej
Dzisiaj jest czwartek, 24 maja 2018 r. Imieniny: Joanny, Zdenka, Zuzanny
 
Wersja Polska English Deutsch

Czerski Budżet Obywatelski 2015 – zakończenie realizacji

Zakończyła się I edycja Czerskiego Budżetu Obywatelskiego. W ramach CzBO 2015 zrealizowano 16 przedsięwzięć na łączną kwotę 749.945,34 zł.

 

Lp.
Nazwa zadania
Działania
1. Koncepcja zagospodarowania i przebudowy Placu Kalinowskich i części ulicy Rynkowej w Czersku.
 • budżet: 12.300,00 zł
 • rozmowa z wnioskodawcą
 • podpisanie umowy – kwota 11.685,00 zł brutto, termin 30.10.2015 r.
 • konkurs na wizualizację placu dla młodzieży szkolnej
 • przygotowywanie wstępnej koncepcji
 • zadanie zrealizowane
 • łączny koszt: 11.685,00 zł
2. Przestrzeń do rekreacji, integracji i poznania nowych ludzi przy zbiegu ul. Gen. Bema z ul. Starogardzką w Czersku.
 • pierwotny budżet: 28.000,00 zł
 • obecny budżet: 38.000,00 zł
 • rozmowa z wnioskodawcą
 • przygotowanie dokumentacji – kwota 2.214,00 zł brutto
 • ogłoszony przetarg
 • zwiększenie budżetu o kwotę 10.000 zł (w celu podpisania umowy)
 • podpisanie umowy  – kwota 35.035,02 zł brutto, termin 15.10.2015 r.
 • zadanie zrealizowane
 • łączny koszt: 37.249,02 zł
3. Utwardzenie ulicy Ludwika Zabrockiego w Czersku płytami YOMB.
 • pierwotny budżet: 45.000,00 zł
 • obecny budżet: 37.500,00 zł
 • rozmowa z wnioskodawcą
 • przygotowanie kosztorysu – 147,60 zł brutto
 • podpisanie umowy – kwota 35.475,93 zł brutto, termin 15.10.2015 r.
 • zmniejszenie budżetu o kwotę 7.500 zł (oszczędności)
 • zadanie zrealizowane
 • łączny koszt: 35.623,52 zł
4. Poprawa akustyki sali zebrań oraz odnowienie elewacji frontowej w budynku OSP w Czersku.
 • pierwotny budżet: 40.000,00 zł
 • obecny budżet: 52.000,00 zł
 • rozmowa z wnioskodawcą
 • opracowanie dokumentacji – kwota 3.075,00 zł brutto
 • wybór wykonawcy – kwota 28.723,75 zł brutto (odnowienie elewacji) – termin 15.09.2015 r.
 • roboty uzupełniające – kwota 4.304,10 zł brutto
 • zadanie zrealizowane (odnowienie elewacji)
 • zwiększenie budżetu o kwotę 12.000 zł (w celu realizacji II części wniosku)
 • wysłano zapytanie ofertowe o wycenę paneli akustycznych sufitowych
 • zamówienie paneli akustycznych (140 m2) za kwotę 12.454,92 zł brutto
 • inne materiały budowlane i malarskie: 1.125,58 zł brutto
 • koszty robocizny: 2.100,00 zł brutto
 • zadanie zrealizowane (poprawa akustyki)
 • łączny koszt: 51.783,35 zł
5. „Fortuna kołem młyńskim się toczy, czyli w poszukiwaniu czerskiej legendy”.
 • budżet: 21.615,00 zł
 • rozmowa z wnioskodawcą
 • realizacja projektu
 • organizacja warsztatów: plastycznych, dziennikarskich i historycznych dla grup wiekowych: dzieci od przedszkola do młodzieży gimnazjalnej
 • trwają prace związane z opracowanie scenariusza przedstawienia, tekstu słuchowiska i oprawy muzycznej
 • marsz na orientację „Szlakiem czerskich świateł”
 • http://czersk.pl/wp-content/uploads/2015/10/P1030373.jpg
 • http://czersk.pl/wp-content/uploads/2015/10/P1030423.jpg
 • minutowy quiz historyczny

W ramach projektu zrealizowano następujące przedsięwzięcia:
1. Wycieczka do Muzeum Etnograficzno- Historycznego w Chojnicach oraz do Centrum Młyn Wiedzy w Toruniu (50 uczestników).
2. Warsztaty plastyczne pn. „Pradzieje Czerska oczami dzieci”. Wzięły w nich udział grupy dzieci z przedszkola im. Kubusia Puchatka oraz Jana Brzechwy, uczniowie ze szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka, Zespołu Szkół im. Jana Pawła II i Liceum im. Wincentego Pola (70 uczestników).
Prace plastyczne, które powstały podczas warsztatów wyeksponowano na wystawie w Centrum Informacji Turystycznej w Czersku.
3. Warsztaty dziennikarskie – przeznaczone były dla uczniów gimnazjum i liceum – 15 uczestników.
4. Warsztaty kreatywnego pisania, podczas których powstawała czerska legenda (15 uczestników).
5. Warsztaty historyczne – młodym czerszczanom przybliżono nie tylko najstarsze dzieje miasta, ale także wiele aspektów współczesnej historii Czerska (20 uczestników).
6. Warsztaty z rysunku w komiksie (15 uczestników) .
7. Marsz na Orientację „Szlakiem czerskich świateł”, w którym wzięły udział 23 drużyny. W ich skład wchodziły dzieci, młodzież, a także całe rodziny (64 uczestników oraz 20 osób zaangażowanych w organizację MnO).
8. Konkursy:
– I Minutowy Quiz Historyczny
– II Minutowy Quiz Historyczny
Mieszkańcy Czerska i okolic odpowiadali na pytania dotyczące czerskich cmentarzy: żydowskiego i cholerycznego.
– Konkurs dla uczestników warsztatów plastycznych
Efektem końcowym projektu jest przedstawienie, które powstało wg scenariusza opartego o stworzoną wspólnymi siłami czerską legendę.

Premiera spektaklu odbyła się podczas uroczystości związanych z 90-tymi urodzinami naszego miasta.

 • łączny koszt: 21.580,14 zł
6. Wymiana płyt typu IOMB na gładką powierzchnię polbrukową na parkingu przy
Przedszkolu Samorządowym nr 2 im. Jana Brzechwy w Czersku oraz umieszczenie stojaków na rowery dla dzieci, rodziców, pracowników przedszkola.
 • budżet: 100.000,00 zł
 • rozmowa z wnioskodawcą
 • przygotowywanie dokumentacji projektowej – kwota 4.305,00 zł brutto
 • przygotowywanie przetargu
 • podpisanie umowy – kwota 77.477,70 zł brutto, termin 31.08.2015 r. (utwardzenie)
 • podpisanie umowy – kwota 8.782,80 zł brutto, termin 31.08.2015 r. (wymiana ogrodzenia)
 • prace rozbiórkowe – 615,00 zł brutto
 • nadzór inwestorski – 2.460,00 zł brutto
 • zadanie zrealizowane
 • zakup stojaków na rowery 9 szt. – kwota 4.317,20 zł brutto
 • zakup 3 szt. koszy na śmieci – kwota 1.610,40 zł brutto
 • dostawa ziemi na zagospodarowanie terenów zielonych – kwota 430,50 zł brutto
 • łączny koszt: 99.998,70 zł
7. Dokumentacja budowy ścieżki rowerowej w Gutowcu – etap II.
 • pierwotny budżet: 25.000,00 zł
 • obecny budżet: 15.000,00 zł
 • rozmowa z wnioskodawcą
 • podpisanie umowy – kwota 15.000,00 zł brutto, termin 15.11.2015 r.
 • zmniejszenie budżetu o kwotę 10.000 zł (oszczędności)
 • zadanie zrealizowane
 • 3511552_Beztytuu
 • łączny koszt: 15.000,00 zł
8. Dokumentacja projektowa budowy oświetlenia ścieżki rowerowej w Gutowcu.
 • pierwotny budżet: 25.000,00 zł
 • obecny budżet: 12.000,00 zł
 • rozmowa z wnioskodawcą
 • podpisanie umowy – kwota 12.000,00 zł brutto, termin 15.11.2015 r.
 • zmniejszenie budżetu o kwotę 13.000 zł (oszczędności)
 • przedłużenie terminu wykonania umowy do 29.02.2016 r. – w związku z przedłużającą się procedurą uzyskania niezbędnych uzgodnień i decyzji niezbędnych do złożenia wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę
 • zadanie zrealizowane
 • łączny koszt: 12.000,00 zł
9. Stabilizacja gruntu emulsją asfaltową i cementem z doziarnianiem kruszywem
naturalnym łamanym 0-31,5 w Kłodni.
 • pierwotny budżet: 100.000,00 zł
 • obecny budżet: 84.000,00 zł
 • rozmowa z wnioskodawcą
 • przygotowywanie przetargu
 • ogłoszony przetarg
 • podpisanie umowy – kwota 81.150,48 zł brutto, termin 30.06.2015 r.
 • nadzór inwestorski: 2.501,00 zł brutto
 • zmniejszenie budżetu o kwotę 16.000 zł (oszczędności)
 • zadanie zrealizowane
 • łączny koszt: 83.651,48 zł
10. Wymiana nawierzchni, ogrodzenia oraz wykonanie podjazdu dla osób
niepełnosprawnych w Zespole Szkół w Rytlu.
 • budżet: 100.000,00 zł
 • rozmowa z wnioskodawcą
 • przygotowywanie dokumentacji projektowej i przetargowej – 7.995,00 zł brutto
 • z uwagi na planowaną rozbudowę budynku szkoły, czego nie było wiadomo na etapie przygotowania i oceny wniosku do CzBO 2015, jego zakres częściowo został ograniczony – nie zostanie utwardzony plac i wykonany docelowy podjazd dla niepełnosprawnych, gdyż obecnie trwa opracowywanie koncepcji rozbudowy budynku, która dopiero wskaże właściwe miejsce jego lokalizacji, budowa docelowego podjazdu i wykonanie utwardzenia placu w tym momencie wiązałaby się z możliwą koniecznością wykonania w najbliższym czasie rozbiórki tego co wybudowano, gdyż kolidowałoby to z planowaną rozbudową, utwardzenie i docelowy podjazd będą ujęte w dokumentacji rozbudowy szkoły
 • ogłoszono przetarg na częściową wymianę ogrodzenia
 • wysłano zapytanie ofertowe na wykonanie tymczasowego podjazdu dla niepełnosprawnych
 • podpisanie umowy na wykonanie tymczasowego podjazdu dla niepełnosprawnych – kwota  8.364,00 zł brutto, termin 31.10.2015 r.
 • zadanie zrealizowane
 • podpisanie umowy na wykonanie częściowej wymiany ogrodzenia szkoły – kwota 42.295,06 zł brutto, termin 20.11.2015 r.
 • prace uzupełniające – 9.360,00 zł brutto (dodatkowy odcinek ogrodzenia)
 • stabilizacja skarpy płytami ażurowymi – 2.800,00 zł brutto
 • zadanie zrealizowane
 • podpisanie umowy na utwardzenie kostką brukową terenu przed „starą” szkołą (100 m2) – 9.800,00 zł brutto, termin 15.12.2015 r.
 • zadanie zrealizowane
 • łączny koszt: 80.614,06 zł
11. „Fitness Club pod gołym niebem” teren przy LCKEiOP w Będźmierowicach.
 • budżet: 14.900,00 zł
 • rozmowa z wnioskodawcą
 • przygotowywanie dokumentacji projektowej i przetargowej – kwota 1.230,00 zł brutto
 • ogłoszony przetarg
 • podpisanie umowy – kwota 12.548,46 zł brutto, termin 15.09.2015 r.
 • zadanie zrealizowane
 • łączny koszt: 13.778,46 zł
12. Projekt ścieżki rowerowej z Łęga-Kolonii do Czerska wzdłuż drogi krajowej nr 22.
 • pierwotny budżet: 40.000,00 zł
 • obecny budżet: 79.000,00 zł
 • rozmowa z wnioskodawcą
 • podpisanie umowy – kwota 40.000,00 zł brutto, termin 15.11.2015 r. (etap I: Łąg – Będźmierowice)
 • zwiększono budżet o kwotę 39.000 zł (oszczędności z pozostałych zadań CzBO w celu realizacji II części wniosku)
 • podpisanie umowy – kwota 39.000,00 zł brutto, termin 15.12.2015 r. (etap II: Czersk – Będźmierowice)
 • przedłużenie terminu wykonania umowy do 30.06.2016 r. – w związku z przedłużającymi się procedurami administracyjnymi oraz nieprzewidzianymi kolizjami projektowanej ścieżki z istniejącą infrastrukturą (m.in. sieć telekomunikacyjna) oraz nieuregulowanym stanem prawnym granic nieruchomości wzdłuż pasa drogowego
 • przedłużenie terminu wykonania umowy do 30.09.2016 r. – w związku z przedłużającymi się procedurami administracyjnymi – uzgodnieniami z Zarządcą drogi, ze względu na wniesione uwagi przez GDDKiA do wcześniej uzgodnionej koncepcji
 • zadanie zrealizowane
 • łączny koszt: 79.000,00 zł
13. Oczyszczenie i wyfaszynowanie stawu wiejskiego w Odrach.
 • budżet: 40.000,00 zł
 • rozmowa z wnioskodawcą
 • wybór wykonawcy
 • podpisanie umowy – kwota 39.977,60 zł  brutto, termin 30.05.2015 r.
 • zadanie zrealizowane
 • łączny koszt: 39.977,60 zł
14. Klimatyzacja w świetlicy wiejskiej w Gotelpiu.
 • budżet: 35.000,00 zł
 • rozmowa z wnioskodawcą – podpisanie umowy
 • kwota 34.993,50 zł brutto, termin 30.04.2015 r.
 • zadanie zrealizowane
 • łączny koszt: 34.993,50 zł
15. Renowacja zbiornika strażackiego i budowa ogrodzenia we wsi Klaskawa.
 • budżet: 46.000,00 zł
 • rozmowa z wnioskodawcą
 • wybór wykonawcy
 • wykonano prace związane z wyczyszczeniem i pogłębieniem stawu
 • wykonano również wiaty odpoczynkowe oraz ogrodzenie stawu
 • koszt zadania – kwota 45.998,24 zł brutto
 • zadanie zrealizowane
 • łączny koszt: 45.998,24 zł
16. Budowa parku rekreacyjno-wypoczynkowego z placem zabaw i elementami siłowni zewnętrznej przy ZS w Łęgu.
 • pierwotny budżet: 80.000,00 zł
 • obecny budżet: 87.500,00 zł
 • rozmowa z wnioskodawcą
 • przygotowywanie dokumentacji projektowej i przetargowej – kwota 5.781,00 zł brutto
 • ogłoszony przetarg
 • zwiększono budżet o kwotę 7.500 zł (w celu podpisania umowy)
 • podpisanie umowy – kwota 81.231,27 zł brutto, termin 15.09.2015 r.
 • zadanie zrealizowane
 • łączny koszt: 87.012,27 zł

opr. Przemysław Bloch