Urząd Miejski w Czersku
Czersk
Czersk
Czersk
Biuletyn Informacji Publicznej
Dzisiaj jest środa, 19 grudnia 2018 r. Imieniny: Beniaminy, Dariusza, Gabrieli
 
Wersja Polska English Deutsch

Centrum Informacji Turystycznej w Czersku zaprasza do udziału w konkursie na najpiękniejszą ozdobę choinkową

Regulamin konkursu plastycznego „Najpiękniejsza Ozdoba Choinkowa”

Cele konkursu:

 • zachęcenie do twórczej ekspresji oraz rozwijanie i pobudzanie wyobraźni plastycznej u dzieci i młodzieży
 • stworzenie możliwości rozwoju talentu
 • prezentacja twórczej działalności dzieci i młodzieży
 • promocja indywidualnych zdolności

Regulamin:

 1. Organizator konkursu

Centrum Informacji Turystycznej w Czersku.

 1. Uczestnicy konkursu

Dzieci i młodzież w wieku do 16 lat z przedszkoli i szkół z terenu Gminy Czersk.

 1. Tematyka pracy plastycznej

Przedmiotem konkursu są prace plastyczne o tematyce bożonarodzeniowej (bombki, anioły, śnieżynki itp. ozdoby, które można powiesić na choince), wykonane z trwałych materiałów.

 1. Termin i miejsce składania prac

Prace należy dostarczyć do  Centrum Informacji Turystycznej w Czersku (ul. Kościuszki 27a) do 1 grudnia 2017 roku.

 1. Warunki uczestnictwa

– prace należy wykonać samodzielnie

– uczestnik może zgłosić jedną pracę, opatrzoną metryczką: imię i nazwisko, wiek, klasa, szkoła, telefon kontaktowy

– prace niezgodne z regulaminem lub oddane po terminie nie będą oceniane

– uczestnik konkursu i jego opiekun wyraża zgodę na publikację prac.

 1. Oceny prac dokona jury i wybierze zwycięskie prace. Decyzja jury jest ostateczna  i nie podlega weryfikacji.
 2. Kryteria oceny

– zgodność pracy z tematyką

– oryginalność

–  estetyka wykonania

– staranność wykończenia

–  wyraz artystyczny

 1. Ogłoszenie wyników konkursu

Osoby nagrodzone zostaną powiadomione o rozstrzygnięciu konkursu telefonicznie. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się podczas Czerskich Mikołajek 6 grudnia na Placu Ostrowskiego.

 1. Wszystkie prace zostaną wyeksponowane na choince w CIT.
 2. Biorąc udział w konkursie uczestnik akceptuje warunki niniejszego regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 28.09.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póź.zm.)