Urząd Miejski w Czersku
Czersk
Czersk
Czersk
Biuletyn Informacji Publicznej
Dzisiaj jest niedziela, 24 czerwca 2018 r. Imieniny: Danuty, Jana, Janiny
 
Wersja Polska English Deutsch

Modernizacja nawierzchni placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Łęgu

Zakończono prace związane z ułożeniem bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym w Łęgu. Inwestycja przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i zdrowia najmłodszych mieszkańców gminy. Wartość robót to kwota 34.331,53 zł brutto, w tym zakup płyt bezpiecznych – 20.800,53 zł i ułożenie płyt na nawierzchni betonowej – 13.531,00 zł. Prace wykonała firma Usługi drogowo-budowlane Zbigniew […]

Przebudowa ulicy Zbożowej w Czersku

Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na przebudowę ulicy Zbożowej w Czersku w zakresie przebudowy nawierzchni oraz budowy kanalizacji deszczowej. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma „BRANDBUD” Wisław Hildebrandt z Krojant. Wartość inwestycji to kwota 397.219,62 zł brutto. Termin realizacji określono do 30 listopada br. W ramach zadania wybudowana zostanie sieć kanalizacji deszczowej, a tym samym zlikwidowana będzie kanalizacja ogólnospławna. […]

Czerski Budżet Obywatelski 2018 – stan na 18.04.2018 r.

Lp. Nazwa zadania Działania 1. Urządzenie placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym nr 1 im. Kubusia Puchatka w Czersku budżet: 35.000,00 zł rozmowa z wnioskodawcą wybór wykonawcy (urządzenia zabawowe) zamówiono urządzenia zabawowe – kwota 34.061,40 zł brutto, termin realizacji do 23.05.2018 r. 2. Utwardzenie płytami YOMB drogi gminnej w Szałamajach budżet: 35.000,00 zł rozmowa z wnioskodawcą […]

Zakup i montaż klimatyzacji oraz wentylacji do remizy OSP w Odrach

Zrealizowano zadanie w ramach Czerskiego Budżetu Obywatelskiego 2018 związane z montażem klimatyzacji i wykonaniem wentylacji budynku remizy OSP w Odrach. Zamontowanych zostało 5 klimatyzatorów. Koszt prac wyniósł 24.723,00 zł brutto. Zainstalowano również wentylator w pomieszczeniu kuchni. Koszt wyniósł 10.024,50 zł brutto. Wykonawcą była firma Technika Grzewcza i Sanitarna Michał Szopiński z Chojnic.

Czerski Budżet Obywatelski 2019 – zasady

    Po przeprowadzonych konsultacjach społecznych i zgłoszonych przez mieszkańców, sołtysów oraz radnych wnioskach poniżej przedstawiamy zasady Czerskiego Budżetu Obywatelskiego 2019: I. Podstawowy Budżet Obywatelski Pula środków finansowych – 670 tys. zł Podział na 4 okręgi według liczby mieszkańców: Okręg 1 – pula środków 160 tys. zł do realizacji przejdą 2 przedsięwzięcia o wartości do […]

Remont nawierzchni dróg gminnych w związku z usuwaniem skutków nawałnicy – etap II

Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na „Remont nawierzchni dróg gminnych w związku z usuwaniem skutków nawałnicy – etap II”. Część 1: Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Sołectwa Rytel poprzez wyrównanie i wyprofilowanie nawierzchni wraz z nawiezieniem kruszywa łamanego kamiennego 0-31,5 mm Wykonawca: „POZORSKI” s.c. ze Złotowa Wartość oferty: 39.343,59 zł brutto Część 2: Remont nawierzchni dróg […]

Przebudowa ulicy Zbożowej w Czersku

Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe związane z przebudową ulicy Zbożowej w Czersku w zakresie budowy nowej linii oświetlenia ulicznego oraz usunięcia kolizji energetycznych. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ELKTOM Tomasz Morek z Czerska na kwotę 195.456,95 zł brutto. W ramach umowy ustawionych zostanie m.in. 8 stylowych latarni ulicznych w technologii LED. Termin realizacji do 31 sierpnia br. Informacja […]

Komunikat dla mieszkańców ulicy Kosobudzkiej w Czersku

Trwają prace związane z przebudową ulicy Kosobudzkiej w Czersku. Przypomnijmy, że w ramach inwestycji przebudowana zostanie cała ulica Kosobudzka (nawierzchnia dróg i chodników oraz kanalizacja deszczowa). Wybudowany został także odcinek przesyłowy kanalizacji deszczowej w ulicach Kwiatowej i Leśnej. Wcześniej zakończono prace związane z budową nowego oświetlenia w ulicach Kosobudzkiej i Kwiatowej. Ponadto Zakład Usług Komunalnych […]

Remont nawierzchni dróg gminnych w związku z usuwaniem skutków nawałnicy – droga Rytel – Błota

Wyłoniono wykonawcę dla zadania pn. „Remont nawierzchni dróg gminnych w związku z usuwaniem skutków nawałnicy – droga Rytel – Błota”. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma F.P.U.H. Michał Watrak z Łęga-Kolonii. Wartość zadania to kwota 17.170,80 zł brutto. W ramach przedsięwzięcia ułożone zostaną  płyty YOMB, zakupione w ubiegłym roku ze środków pomocowych na usuwanie skutków nawałnicy w […]

Obwieszczenie Starosty Chojnickiego

Poniżej Obwieszczenie Starosty Chojnickiego w sprawie rozbudowy ulic w Rytlu: Chłopowskiej, 22 Lutego, Odrodzenia, Krótkiej, Cichej, Reszki i Leśnej wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego. Obwieszczenie Starosty Chojnickiego

Czerski Budżet Obywatelski 2019 – założenia

I. Drogowy Budżet Obywatelski Pula środków finansowych – 630 tys. zł Podział na 5 okręgów według liczby mieszkańców: Okręg 1 – pula środków 240 tys. zł do realizacji przejdą 4 przedsięwzięcia po 60 tys. zł z największą liczbą głosów poparcia W skład okręgu wchodzą: – Czersk, Osiedle nr 1 „Centrum” – Czersk, Osiedle nr 2 „Chojnickie” […]

Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – modernizacja oświetlenia zewnętrznego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.4 Redukcja emisji, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na realizację zadania pn.”Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – modernizacja oświetlenia zewnętrznego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.4 Redukcja emisji, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”. Przedsięwzięcie będzie polegało na wymianie opraw oświetlenia ulicznego z sodowych […]

Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 10.2.1 Efektywność energetyczna – wsparcie dotacyjne współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na realizację zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 10.2.1 Efektywność energetyczna – wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”. Przedsięwzięcie […]

Remont nawierzchni dróg gminnych w związku z usuwaniem skutków nawałnicy

Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wykonanie zadania pn. „Remont nawierzchni dróg gminnych w związku z usuwaniem skutków nawałnicy”. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma „POZORSKI” s.c. ze Złotowa (gm. Czersk). Część 1: Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Sołectwa Rytel poprzez wyrównanie i wyprofilowanie nawierzchni wraz z nawiezieniem kruszywa łamanego kamiennego 0-31,5 mm – kwota 294.678,18 zł brutto […]

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w trakcie realizacji zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – modernizacja oświetlenia zewnętrznego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.4 Redukcja emisji, współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”

Zaproszenie do składania ofert – treść w PDF Czersk, 27.02.2018 r. Gmina Czersk ul. Kościuszki 27 89-650 Czersk Tel. (52) 395 48 10 Faks (52) 395 48 11 Zaproszenie do składania ofert. (na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Gmina Czersk zaprasza do składania ofert w drodze zapytania ofertowego, zgodnie z zarządzeniem nr 685/14 […]

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w trakcie realizacji zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 10.2.1 Efektywność energetyczna – wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”

Zaproszenie do składania ofert – treść w PDF Czersk, 22.02.2018 r. Gmina Czersk ul. Kościuszki 27 89-650 Czersk Tel. (52) 395 48 10 Faks (52) 395 48 11 Zaproszenie do składania ofert. (na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Gmina Czersk zaprasza do składania ofert w drodze zapytania ofertowego, zgodnie z zarządzeniem nr 685/14 […]

Czerski Budżet Obywatelski 2019 – powołanie zespołu

W dniu 10 stycznia br. Burmistrz Czerska powołał zespół ds. opracowania zasad funkcjonowania i wdrożenia tzw. budżetu obywatelskiego w Gminie Czersk na 2019 rok. W skład zespołu weszli: 1) Mateusz Rydzkowski – Przewodniczący Zespołu, 2) Edmund Krut – Zastępca Przewodniczącego Zespołu, 3) Przemysław Bloch – Członek Zespołu, 4) Małgorzata Janikowska – Członek Zespołu, 5) Justyna […]

Informacja na temat zrealizowania Czerskiego Budżetu Obywatelskiego 2017

Obwieszczenie Starosty Chojnickiego

Modernizacja ulicy Ks. Kowalkowskiego w Rytlu

Zakończono modernizację ulicy Ks. Kowalkowskiego w Rytlu (odcinek przy Ośrodku Kultury). Inwestycję wykonywała firma Usługi Ogólnobudowlane MARBRUK Marcin Kwiatkowski z Charzyków za kwotę 641.188,13 zł brutto. W ramach zadania wykonana została modernizacja: – nawierzchni jezdni (nowa nakładka bitumiczna) – placu przed Ośrodkiem Kultury – odwodnienia – ciągów pieszych – skrzyżowania ul. Ks. Kowalkowskiego/Nad Kanałem (wykonanie […]