Urząd Miejski w Czersku
Czersk
Czersk
Czersk
Biuletyn Informacji Publicznej
Dzisiaj jest środa, 28 czerwca 2017 r. Imieniny: Florentyny, Ligii, Leona
 
Wersja Polska English Deutsch

Bezpłatne kursy językowe i komputerowe

plakat

 regulamin rekrutacji  ankieta rekrutacyjna

Sukces tenisistów stołowych BRATKA CZERSK

5

W dniu 25.05.2017 r. odbyły  się w Czersku  rozgrywki Pomorskiej Ligi Tenisa Stołowego osób Niepełnosprawnych. Uczniowie ZSS w Czersk, którzy brali udział w zawodach spisali się obiecująco. Najlepiej zaprezentował się Krzysztof  Wałdoch, który nie miał sobie równych i wygrał całe zawody. Reprezentacja klubu Olimpiad Specjalnych „Bratek” wystąpiła w składzie: Wojciech Mausolf, Szymon Przesławski, Bartek Światczyński […]

Wnioski w ramach inicjatywy lokalnej

Urząd Miejski w Czersku uprzejmie przypomina o możliwości składania wniosków w ramach inicjatywy lokalnej. Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym. Wnioski oceniane są zgodnie z kryteriami opisanymi w Uchwale Nr XVII/166/16 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach […]

Konsultacje projektu Uchwały w sprawie wykazu kapielisk na terenie Gminy Czersk na rok 2017

Stosownie do zapisu art. 34a ust. 7 Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2012 r. nr 145 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości projekt Uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Czersk na rok 2017. Uwagi i propozycje zmian do projektu należy składać w formie pisemnej w […]

Trwa nabór wniosków o przyznanie stypendiów sportowych

Burmistrz Czerska informuje, że do 30 kwietnia 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Czersku, ul. Kościuszki 27 można składać wnioski o przyznanie stypendium sportowego dla osób osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym. Wniosek musi zawierać: dane osobowe zawodnika: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, PESEL, aktualny adres zamieszkania, określenie wnioskodawcy […]

Program polityki zdrowotnej pn. Rehabilitacja lecznicza (Fizjoterapia i Kinezyterapia) mieszkańców miasta i gminy Czersk 2017r.

rehabilitacja

NZOZ Brusmed realizuje program polityki zdrowotnej finansowany z budżetu Gminy Czersk pn. Rehabilitacja lecznicza (Fizjoterapia i Kinezyterapia) mieszkańców miasta i gminy Czersk 2017r.” W programie mogą wziąć udział pacjenci, których miejscem zamieszkania jest miasto i gmina Czersk oraz posiadają skierowanie na zabiegi rehabilitacyjne wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Zapisy na zabiegi rehabilitacyjne trwają od 03 kwietnia 2017 r od […]

Reforma edukacji w Gminie Czersk

1

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi zmian w czerskiej oświacie publikujemy krótką informację opisującą działania wynikające z realizacji zapisów ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe. Liczymy, że informacje te wyjaśnią wiele wątpliwości. Pytania i uwagi dotyczące zmian i funkcjonowania oświaty w naszej gminie prosimy wysyłać na adres: edukacja@czersk.pl REFORMA EDUKACJI W GMINIE CZERSK 

Nowe władze UTW w Czersku

Wczoraj (27. lutego) odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków  Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Czersku. Dotychczasowe władze po 10-letnej działalności złożyły rezygnację. W głosowaniu jawnym członkowie wybrali nowe władze. ZARZĄD: Rektor – Daniela Łobocka, Prorektor -€“ Ewa Szyca, Sekretarz -€“ Halina Raszke, Skarbnik -“ Alicja Jakubowska, Członek -€“ Maria Brzezińska, Członek -€“ Elżbieta Ciemka. RADA PROGRAMOWA: […]

OTWARTY KONKURS OFERT na realizację Programu polityki zdrowotnej pod nazwą „Rehabilitacja lecznicza (Fizjoterapia i Kinezyterapia) mieszkańców miasta i gminy Czersk” na rok 2017.

Burmistrz Czerska ogłasza OTWARTY KONKURS OFERT na realizację Programu polityki zdrowotnej pod nazwą „Rehabilitacja lecznicza (Fizjoterapia i Kinezyterapia) mieszkańców miasta i gminy Czersk” na rok 2017. termin składania ofert: 08.03.2017 r. Zarządzenie nr 596/17 Burmistrza Czerska z dnia 15.02.2017 r. – ogłoszenie, regulamin, formularz ofertowy, projekt umowy

NABÓR NA LOKALNEGO ANIMATORA SPORTU

BURMISTRZ CZERSKA OGŁASZA NABÓR NA LOKALNEGO ANIMATORA SPORTU Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Czersku lub pocztą na adres Urzędu: 89-650 Czersk, ul. Kościuszki 27 z dopiskiem: Dotyczy naboru na Lokalnego Animatora Sportu, w terminie do dnia 21 lutego 2017 r. Ogłoszenie o naborze i ankieta    

Nabór członków do Komisji konkursowych oceniających oferty na realizację zadań publicznych

UW-Gdansk

Wojewoda Pomorski na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 wskazanej powyżej ustawy, do udziału w pracach Komisji konkursowych oceniających oferty na realizację zadań […]

DZIESIĘCIOLECIE UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU W CZERSKU

1

W piątek – 10. lutego Uniwersytet Trzeciego Wieku w Czersku  obchodził swoje 10-lecie działalności. Uroczystość z tej okazji odbyła się w sali sportowej Szkoły Podstawowej nr 1. Galę prowadził prorektor Jerzy Warczak. Program uroczystości: Odśpiewanie „Gaude Amus” Powitanie Krótka historia UTW w Czersku Wytępienia zaproszonych gości Wręczenie podziękowań i dyplomów Program artystyczny W programie artystycznym […]

Zaproszenie na wykład „Będźmierowiczanie w Brazylii”

Bedzmierowice_stow

ZAPROSZENIE                     Serdecznie zapraszamy na kolejny wykład Uniwersytetu Otwartego Stowarzyszenia „Nasza Wieś Będźmierowice” w najbliższy czwartek 26 stycznia 2017 roku na godz 18,15 do Lokalnego Centrum Kultury, Edukacji i Organizacji Pozarządowych w Będźmierowicach. Wykład wygłosi Pan mgr Krzysztof Gradowski – „Będźmierowiczanie w Brazylii’”.       Stowarzyszenie „Nasza Wieś Będźmierowice’

Rozstrzygnięcie konkursu ofert o dotacje na realizację w 2017 roku zadań własnych gminy

Rozstrzygnięcie konkursu ofert o dotacje na realizację w 2017 roku zadań własnych gminy w zakresie: 1) prowadzenia programów oraz organizacji imprez związanych z profilaktyką uzależnień oraz zwalczania nałogów (ze szczególnym uwzględnieniem alkoholizmu), 2) aktywizacji osób starszych, 3) szkolenia sportowego oraz organizacji udziału w zawodach i rozgrywkach sportowych (ze szczególnym uwzględnieniem kategorii wiekowych dzieci i młodzieży, […]

Konsultacje społeczne projektu Ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Gdańsk, dnia 17 stycznia 2017 r.

PEŁNOMOCNIK RZĄDU DS. SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO oraz WOJEWODA POMORSKI zapraszają przedstawicieli organizacji sektora pozarządowego z terenu województwa pomorskiego na spotkanie poświęcone omówieniu projektu Ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Spotkanie to odbędzie się w dniu 17 stycznia (wtorek) 2017 r. w godz. 14.00-16.00, w Sali „Okrągłej” im. Lecha Bądkowskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego – Gdańsk, […]

SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI URZĘDU SKARBOWEGO, ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY

bez-tytulu

Informujemy wszystkich Mieszkańców, a przede wszystkim Przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie naszej Gminy, iż w drugiej połowie stycznia 2017 r. planowane jest spotkanie z przedstawicielami Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Państwowej Inspekcji Pracy dotyczące aktualnych  zagadnień z zakresu podatków, systemów ubezpieczeń i prawa pracy. O szczegółach spotkania poinformujemy Państwa niebawem.                

Reprezentantki Polski w rugby z wizytą u Burmistrz Czerska

img_2183-1

Burmistrz Jolanta Fierek i Zastępca Burmistrza Grzegorz Klauza spotkali się z pochodzącymi z Gminy Czersk członkiniami Reprezentacji Narodowej Rugby Kobiet. O sukcesach sportowych Pani Karoliny Jaszczyszyn i Pani Marleny Mroczyńskiej pisaliśmy już kilkukrotnie na naszej stronie. Dzięki ich osiągnięciom sport ten staje się coraz bardziej popularny w kraju, a gmina Czersk zyskuje dobrą promocję, gdyż […]

Nagła Zmiana Klimatu w Ośrodku Kultury w Łęgu

nzk_mini

„Święto Koła” w KGW Klaskawa

dsc06286

                 W roku 2016 przypada 150 rocznica powstania kół gospodyń w Polsce, nasze jest znacznie młodsze ale także obchodziło swoje święto.     16 grudnia, w klaskawskiej świetlicy, w świątecznym nastroju spotkały się Panie seniorki (dawne członkinie), przyjaciele, współpracownicy, sympatycy i     sprzymierzeńcy naszej organizacji. Swoją obecnością zaszczyciła nas także Pani Burmistrz.       Spotkaniu towarzyszyła wystawa zdjęć-retro […]

POMOC DLA ROLNIKÓW

Burmistrz Czerska informuje, że w dniu 29 listopada 2016r. została uruchomiona pomoc dla rolników, którzy w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych ponieśli straty w uprawach rolnych. Do dnia 5 grudnia 2016r. producenci rolni poszkodowani w wyniku tegorocznej suszy, gradobicia, huraganu, deszczu nawalnego lub ujemnych skutków przezimowania w przypadku, gdy szkody w danej uprawie wynoszą co najmniej […]