Urząd Miejski w Czersku
Czersk
Czersk
Czersk
Biuletyn Informacji Publicznej
Dzisiaj jest poniedziałek, 24 września 2018 r. Imieniny: Dory, Gerarda, Maryny
 
Wersja Polska English Deutsch

Zaproszenie do udziału w projekcie „Z powrotem na rynku pracy”

Firma Vision Consulting Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie

„Z powrotem na rynku pracy”

Głównym celem projektu jest podniesienie zdolności do ponownego zatrudnienia 60 osób bezrobotnych zwolnionych z przyczyn zakładu pracy w okresie do 6 miesięcy od przystąpienia do projektu, zamieszkałych na terenie województwa pomorskiego, należących, co najmniej do jednej z poniższych kategorii: osoby z wykształceniem max. ponadgimnazjalnym (niskimi kwalifikacjami) (min. 6 os.), kobiety (36 os.), osoby powyżej 50 roku życia (min.3 os.), osoby niepełnosprawne (min.3 os.), zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie woj. pomorskiego.

GŁÓWNE DZIAŁANIA ZAPLANOWANE W RAMACH PROJEKTU TO:

 • DORADZRWO ZAWODOWE: Doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania 4 h na osobę, 2 spotkania indywidualne po 2 h, dla 60 osób/ realizacja od 11.2017 r. do 12.2017 r.
 • PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE: Poradnictwo psychologiczne (spotkania indywidualne) 4 h na osobę, 2 spotkania indywidualne po 2 h, dla 60 osób/ realizacja od 12.2017 r. do 03.2018 r.
 • POŚREDNICTWO PRACY: Pośrednictwo pracy połączone z nauką aktywnego poszukiwania pracy 6 h na osobę, 3 spotkania indywidualne po 2 h dla 60 UP, realizacja od 12.2017 r. do 05.2018 r
 • SZKOLENIA ZAWODOWE: Szkolenie zawodowe zakończone certyfikacją 80 h dydaktycznych na grupę (5 grup /12 osób), 10 spotkań grupowych po średnio 8 h dla 60 osób / realizacja od 12.2017 r. do 02.2018 r.
 • SZKOLENIA KOMPUTEROWE: Szkolenie komputerowe zakończone certyfikacją 48 h dydaktycznych na grupę ( 2 grupy / 12 osób), 6 spotkań grupowych po średnio 8 h dla 24 osób / realizacja od 12.2017 r. do 02.2018 r.
 • STAŻ ZAWODOWY:3 miesięczny PŁATNY STAŻ ZAWODOWY(8h dziennie, 40h tygodniowo) lub (7h dziennie, 35h tygodniowo w przypadku osób niepełnosprawnych), dla 80 osób/ realizacja od 02.2018 r. do 05.2018 r.

UCZESTNIKOM DODATKOWO ZAPEWNIAMY           :

 • wykwalifikowana kadrę trenerską
 • materiały szkoleniowe
 • zwrot kosztów dojazdu
 • stypendium szkoleniowe
 • stypendium stażowe
 • catering podczas szkolenia

Okres realizacji projektu: 01.09.2017r. – 31.05.2018 r.

Wartość projektu: 865 721,10 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 822 435,04 PLN

KONTAKT:
„Z powrotem na rynku pracy”

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu:

e-mail: zpowrotemnarynkupracy@vision-consulting.pl
tel.: 699 670 270

Biuro projektu:
Ogrody Nanickie 12, 84-200 Wejherowo